(Ft. Worth) Nagdemanda ang Star-Telegram Tarrant County dahil sa mga pondong gawad

In Balita ng AHF

NI CATY HIRST link ng orihinal na artikulo

[protektado ng email]

FORT WORTH — Ang pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalagang medikal ng HIV/AIDS sa Estados Unidos ay kinukuwestiyon ang mga pamamaraan ng Tarrant County sa pamamahagi ng pederal na grant na pera na nilalayong magbigay ng pangangalagang medikal sa mga nakakaharap sa sakit.

Ang nonprofit na AIDS Healthcare Foundation ay naghahabla sa Tarrant County, na nagsasabing hindi sinunod ng county ang sarili nitong mga patakaran para sa mga kahilingan sa pagmamarka para sa mga panukala kapag nagbibigay ng mga pondo mula sa pederal na Ryan White HIV/AIDS Program.

Sa demanda, sinasabi ng foundation na kahit na ang aplikasyon nito para sa mga gawad ay pumasa sa isang teknikal na pagsusuri at ang seksyon ng parmasya ng aplikasyon ay nakatanggap ng marka at karapat-dapat para sa pagpopondo, ang seksyon ng outpatient ng aplikasyon ay hindi na-iskor at ngayon ay hindi karapat-dapat para sa pagpopondo.

Iginiit ng demanda na ang lahat ng aplikasyon na pumasa sa teknikal na pagsusuri ay dapat makatanggap ng marka.

Ang klinika ay may 300 mga pasyente sa lokasyon nito sa Fort Worth, na binuksan noong Setyembre 2012. Bilang karagdagan, ang klinika ay nagsisilbi sa 350 mga pasyente ng parmasya, sabi ni Jonathan Petrus, punong opisyal ng pananalapi para sa pundasyon.

Sinabi ni Petrus na ang hindi pagtanggap ng grant ay makakaapekto nang malaki sa mga serbisyo ng foundation at sa kakayahan nitong maabot ang mas maraming taong nangangailangan.

"Sa aming pagkuha ng medyo maliit na halaga sa grant funding, magagawa naming gamitin iyon sa iba pang mga mapagkukunan," sabi niya.

Ang hindi pagtanggap ng grant ay maaaring makaapekto sa presyo ng iniresetang gamot, dahil ang mga tatanggap ng Ryan White ay maaaring makakuha ng mga diskwento sa mga parmasyutiko, sabi ni Petrus.

Sinabi ni Ashley D. Fourt, assistant district attorney para sa civil division ng Tarrant County, sa isang email na walang komento ang Tarrant County sa demanda, dahil hindi pa ito pormal na naihatid. Ang kaso ay isinampa noong Disyembre 23.

Sinabi ni Petrus na ang kanyang organisasyon, na nagpapatakbo sa 28 bansa at naglilingkod sa higit sa 270,000 mga pasyente sa buong mundo, ay may mga pangkat ng mga tao na nakatuon sa pagsagot sa mga aplikasyon ng grant at sinabing hindi niya maalala ang isang pagkakataong hindi sila nabigyan ng marka sa isang aplikasyon.

"Sa pagkakaroon ng malaking karanasan sa mga gawad na ito sa maraming lokasyon sa buong US, naisip namin na ang ahensya ng pagpopondo ay nagkamali," sabi ni Petrus. "Ang mga komunikasyon na natanggap namin ay nagpakamot sa aming mga ulo. Nakatanggap kami ng score na N/A, ibig sabihin ay hindi naaangkop.”

Sistema ng pagmamarka

Ang AIDS Healthcare Foundation ay karapat-dapat para sa 3.23 porsyento ng mga pondo na nakatuon sa aspeto ng parmasya ng mga operasyon nito, ayon sa demanda, ngunit naghahanap ng marka sa seksyon ng outpatient ng aplikasyon sa suit bago ibigay ang mga pondo.

Kahit na hindi pa alam ang kabuuang halaga ng mga pondo para sa 2014, sinabi ni Fourt sa isang email, ang AIDS Outreach Center, Cook Children's Health Care System, ang Tarrant County HIV/AIDS Preventive Medicine Clinic, ang Tarrant County Hospital District, ang AIDS Healthcare Ang Foundation at Samaritan House ay napili para makatanggap ng pondo. Ang mga halaga na napupunta sa bawat isa ay hindi alam.

Ang halaga ng pera na natanggap ng mga organisasyong ito at ng iba sa nakaraan ay hindi magagamit "sa oras na ito," sabi ni Fourt. Nagsumite ang Star-Telegram ng kahilingan sa pampublikong impormasyon para sa impormasyon.

Binibigyan ng grado ng county ang mga aplikante sa kanilang karanasan, pahayag ng trabaho, salaysay ng kanilang serbisyo, pagganap at badyet, ayon sa kahilingan para sa mga panukala na inisyu ng Tarrant County. Ang kahilingan ay inilabas noong Agosto 26.

Nakasaad din sa kahilingan, "Ang mga application na pumasa sa teknikal na pagsusuri ay ipinapasa sa External Review Committee (ERC) para sa pagsusuri at pagmamarka."

Nagbibigay si Ryan White

Mula piskal 2009 hanggang 2013, ang county ay nakatanggap ng humigit-kumulang $5 milyon ng pederal na pera bawat taon upang magbigay ng mga serbisyong nauugnay sa HIV sa mga taong kulang ng sapat na saklaw ng pangangalagang pangkalusugan, ayon sa data mula sa Health and Human Services Department.

Sa ngayon sa piskal na 2014, ang county ay nakatanggap ng $425,952, ngunit marami sa mga Ryan White na gawad ay hindi ibinibigay hanggang sa huling bahagi ng taon ng pananalapi, sabi ni David Bowman, isang tagapagsalita para sa Health Resources and Services Administration.

Ang 2014 figure ay kumakatawan lamang sa isang bahagyang award, dahil ang gobyerno ay kasalukuyang tumatakbo sa ilalim ng isang patuloy na resolusyon, sinabi ni Bowman.

Ang Ryan White Comprehensive AIDS Resources Emergency Act ay ipinasa noong 1990 at pinangalanan para sa isang tinedyer na na-diagnose na may AIDS sa edad na 13. Namatay si White sa edad na 18, buwan bago naipasa ang batas.

Ito ay muling pinahintulutan ng apat na beses, pinakahuli noong 2009 ni Pangulong Barack Obama, at pinalitan ng pangalan ang Ryan White HIV/AIDS Program.

Nagsimula ang pondo sa $220 milyon noong 1991 at umakyat sa $2.29 bilyon noong 2010.

Caty Hirst, 817-390-7984 Twitter: @catyhirst

Maaaring magsara ang klinika ng Sun (San Bernardino) Upland HIV/AIDS dahil sa pagbawas sa pederal na pondo
Hiniling ng Gilead sa SEC na I-block ang CEO Pay Resolution