Maaaring magsara ang klinika ng Sun (San Bernardino) Upland HIV/AIDS dahil sa pagbawas sa pederal na pondo

In Balita ng AHF

Ni Joe Nelson, The Sun
NA-POST: 01/14/14, 4:33 PM PST | UPDATED: 3 HRS AGO

http://www.sbsun.com/business/20140114/upland-hivaids-clinic-could-close-due-to-cut-in-federal-funding

SAN BERNARDINO >> Ang mga kawani at mga pasyente mula sa klinika ng Upland ng AIDS Healthcare Foundation ay nagtipon sa pulong ng Lupon ng mga Superbisor noong Martes upang magreklamo tungkol sa pagwawakas ng county sa kontrata nito sa klinika upang magbigay ng pondo sa pamamagitan ng pederal na Ryan White HIV/AIDS Program.

Maaaring isara ng pagwawakas ng kontrata ang klinika, na gumagana sa nakalipas na 13 taon, at i-reroute ang mga pasyente sa mga doktor sa pangunahing pangangalaga sa ilalim ng mga bagong batas sa reporma sa pangangalagang pangkalusugan.

"Ang paglipat ng pasyente ay isang agarang pag-aalala para sa AHF dahil direktang makakaapekto ito sa pagpapatuloy ng pangangalaga para sa mga taong may HIV at AIDS," sinabi ni Patricia Bermudez, direktor ng pangangasiwa ng mga gawad para sa AIDS Healthcare Foundation, sa mga superbisor ng county noong Martes. “Talagang may focus kami sa pag-aalaga ng pasyente. Nais naming matanggap ng aming mga pasyente ang pinakamahusay na pangangalagang pangkalusugan na posible dahil sila ay isang mataas na katalinuhan at mataas na pangangailangan na populasyon sa county."

Sinabi niya na ang AHF ay tumatanggap ng pondo mula sa county sa pamamagitan ng programang Ryan White sa nakalipas na anim na taon. Ang pinakahuling award nito sa pamamagitan ng pederal na programa ay para sa $360,000, at ang kontrata ay magtatapos sa Peb. 28.

Ang AIDS Healthcare Foundation ay isang nonprofit na nakabase sa Los Angeles na nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan at adbokasiya para sa higit sa 200,000 mga pasyente sa 28 mga bansang nahawaan ng HIV o dumaranas ng AIDS.

Ang mga administrador ng AHF ay nag-bid para sa isa pang kontrata at higit pang pondo, ngunit nakatanggap ng sulat na may petsang Enero 8 mula sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Pantao ng county na nagpapaalam sa kanila na ang AHF ay hindi inirerekomenda para sa isa pang kontrata.

Pinilit ng Affordable Health Care Act ang county na pangunahan ang ilan sa mga tradisyunal nitong programa sa pangangalagang pangkalusugan patungo sa Covered California, kung saan ang mga indibidwal na dati ay hindi kwalipikado para sa mga serbisyo ng Medicare at Medicaid ay kuwalipikado na ngayon, sabi ni Trudy Raymundo, Direktor ng Pampublikong Pangkalusugan ng county.

Sinabi niya na ang mga pasyente ng HIV at AIDS ay maaaring maiugnay sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila sa ilalim ng bagong sistema.

"Isa sa mga pangunahing paniniwala sa likod ng reporma sa pangangalagang pangkalusugan ay ang ideya ng pinagsamang mga medikal na tahanan - mga link sa mga espesyalista o iba pang mga pantulong na serbisyo," sabi ni Raymundo.

Para sa mga pasyenteng naghanap ng paggamot at mga serbisyo sa klinika ng Upland, ang balitang maaaring magsasara ito kung mababawasan ang pondo ay isang nakababahalang balita. Ang ilan ay nagbahagi ng kanilang mga alalahanin sa Lupon ng mga Superbisor sa pulong noong Martes.

"Natatakot ako kung magsasara ang klinika, mas magtatagal ako sa pagpunta sa isang bagong klinika at makakaapekto ito sa aking kalusugan," sabi ng pasyenteng si Olga Ruvalcaba, na nagsalita sa board sa Espanyol at may kaibigan na nag-interpret sa English para sa board.

Sinabi niya na siya ay nabubuhay na may HIV sa loob ng 12 taon, may dalawang anak na babae at dati nang walang tirahan bago nagsimulang magpagamot ang AHF at tinulungan siyang makahanap ng tirahan.

Sinabi ng pasyenteng si Mel Menjivar na kamakailan lamang siyang na-diagnose na may HIV at naging pasyente ng AHF noong nakaraang buwan.

"Sa pagkakait ng pondo sa klinika ng AHF Upland, nag-aalala ako na ang ilan sa kalidad (ng pangangalagang pangkalusugan) na maaari kong matanggap ay maaaring mabawasan o ang pangangalaga ay maaaring wala doon," sabi ni Menjivar. "Hindi ako komportable na pumunta sa anumang pasilidad kung saan hindi naiintindihan ng mga kawani ang aking mga medikal na pangangailangan."

Ang mga pasyente ay nagreklamo na ang mga tanggapan ng Department of Public Health, kung saan maaari silang magpagamot at kung saan sila pupunta kung magsasara ang klinika ng AHF, ay bukas lamang tuwing Biyernes.

Sinabi ni Raymundo na makikipagpulong siya kay Bermudez at iba pang AHF administrators (ngayong) umaga para pag-usapan ang transition.

"Ito ay upang magkaroon ng impormal na talakayan kung bakit namin ginagawa ang rekomendasyong ito, ang aming proseso ng pag-iisip sa likod nito at ang ilan sa aming mga ideya kung bakit kami lumilipat sa direksyon na ito," sabi ni Raymundo.

TUNGKOL SA AUTHOR
Joe Nelson
Sinasaklaw ni Joe Nelson ang County ng San Bernardino para sa The Sun, Daily Bulletin at Redlands Daily Facts. Abutin ang may-akda sa [protektado ng email] o sundan si Joe sa Twitter: @sbcountynow.

AHF na hilingin sa mga estado na harangan ang $1,000 kada tableta ng Gilead na gamot sa Hepatitis mula sa mga formulary ng Medicaid
(Ft. Worth) Nagdemanda ang Star-Telegram Tarrant County dahil sa mga pondong gawad