LA County Flunks Audit

In Balita ng AHF

Napag-alaman ng State Audit ng County ng Los Angeles na hindi mapapatunayan ng mga opisyal ng County na wastong ginamit ng County ang pera mula sa isang espesyal na buwis sa parsela na naaprubahan upang magbigay ng nagliligtas-buhay na mga serbisyong medikal na pang-emergency.

Iminumungkahi ng Audit na ang Malibu, ang silangang San Gabriel Valley, at ang mga bahagi ng Antelope Valley ay may hindi sapat na access sa mga trauma center, na maaaring kasing dami ng 28 milya ang layo mula sa mga komunidad na ito.

LOS ANGELES (Pebrero 21, 2014) Mga tagapagtaguyod ng kalusugan at pampublikong patakaran mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) mahigpit na pinuna ang County ng Los Angeles at mga opisyal ng kalusugan ng County matapos mabigo ang County sa isang kamakailang pag-audit ng estado na isinagawa upang matukoy kung ang County ay wastong gumamit ng pera mula sa isang espesyal na buwis sa parsela na inaprubahan ng mga botante noong 2002 na nilayon upang magbigay ng nagliligtas-buhay na mga serbisyong medikal na pang-emerhensiya sa mga residente ng County. Ang Los Angeles Times ngayon ay nag-uulat na, “…Sinuri ng mga auditor ang paggamit ng kita ng county mula sa Panukala B, isang parcel tax na inaprubahan ng mga botante noong 2002 upang mapanatili at palawakin ang network ng mga trauma center at iba pang emergency na serbisyong medikal…” at bilang resulta ng pag-audit, natukoy iyon“…Hindi mapapatunayan ng County ng Los Angeles na ito ay wastong gumamit ng pera mula sa isang espesyal na buwis upang magkaloob ng mga pang-emerhensiyang serbisyong medikal.”

"Ang pag-audit na ito ay nagpapakita ng isa pang pako sa kabaong—sa literal—para sa maraming residente ng LA County sa kamay ng walang malasakit na mga burukrata ng County ng Los Angeles at mga halal na opisyal," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation, na namumuno sa isang panukala sa balota para sa halalan sa Nobyembre 2014 upang payagan ang mga botante na bumoto sa pagkakaroon ng Lungsod ng Los Angeles na lumikha ng isang Public Health Commission upang payuhan ang County at pangasiwaan kung paano ginagastos ng mga opisyal ng County ang mga pondo para sa pangangalagang pangkalusugan. sa ngalan ng mga residente ng Los Angeles.

Ang pag-audit, na hiniling noong nakaraang taon ng Miyembro ng Asembleya na si Roger Hernandez ng West Covina, ay naghinuha na ang handa na pag-access sa mga serbisyo ng trauma na nagliligtas-buhay ay lubhang kulang sa kanyang at marami pang ibang mga komunidad sa buong County. Itinuro ng artikulo ng LA Times sa pag-audit na ang mga residente ng Malibu ay humigit-kumulang 20 milya mula sa kanilang pinakamalapit na pasilidad ng trauma, Ronald Reagan UCLA Medical Center sa Westwood; habang para sa mga residente ng Pomona, ang pinakamalapit na trauma center ay 28 milya ang layo sa County-USC Medical Center.

"Ito ay nakalulungkot na isa pa sa isang mahabang listahan ng mga pagkukulang ng County sa paghahatid nito ng mga serbisyo ng nagbabayad ng buwis na maaaring—at kung minsan ay mayroon—ay magkaroon ng mga sakuna na kahihinatnan para sa mga residente ng County," idinagdag ni Weinstein. “Mula sa pangangasiwa ng Departments of Children & Family Services, County Jails, Departments of Public Health at Environmental Health, hanggang sa pamamahala ng LA Coliseum, ang mga opisyal ng County ng Los Angeles ay patuloy na nagpapakita ng malalim na kawalan ng kakayahan na may hangganan ng tahasang katiwalian sa pagsasagawa ng kanilang mga sinumpaang tungkulin upang paglingkuran at protektahan ang mga residente ng LA County.”

Ang AIDS ay isang Civil Rights Issue: Dallas Stands Up!
20x20: Mag-sign On Ngayon!