Pinagtibay ng SF ang Unang Panukala sa Pagpepresyo ng Gamot ng Bansa

In Balita ng AHF

Sa isang nagkakaisang 9 hanggang 0 na boto noong Martes, ang San Francisco County Board of Supervisors ay nagpasa ng isang first-in-the-nation na resolusyon sa pagpepresyo ng gamot, “…pagsuporta sa mga pagsisikap ng Lungsod, Estado, at Pederal na bawasan ang mga presyo ng parmasyutiko at gawing mas malinaw ang proseso ng pagtatakda ng rate.” 

Ipinakilala ni Board President David Chiu at cosponsored ng Supervisors Weiner & Campos at suportado ng AHF, ang resolusyon ay naglalayong magdala ng transparency sa pagpepresyo at pagbili ng mga inireresetang gamot ng mga ahensya ng gobyerno—sa ngayon ay ang pinakamalaking bumibili ng mga gamot. Ang resolusyon ay kasunod ng pagpasa ng Proposisyon D, isang panukala sa balota na inaprubahan ng mga botante ng San Francisco na nag-aatas sa mga opisyal ng lungsod at county na "gamitin ang lahat ng magagamit na pagkakataon upang bawasan ang halaga ng Lungsod sa mga inireresetang gamot."

SAN FRANCISCO (Marso 12, 2014) Ang Lupon ng mga Superbisor para sa County ng San Francisco ay gumawa ng kasaysayan noong Martes nang, sa isang nagkakaisang 9 hanggang 0 na boto (na may dalawang Superbisor na wala), pinagtibay nito ang isang resolusyon na naglalayong magbigay ng transparency sa, at mabawasan ang pangkalahatang pagpepresyo ng mga inireresetang gamot sa San Francisco. Ang resolusyon, na ipinakilala ng Supervisor at Board President David Chiu (D, District 3) at cosponsored ng Supervisor Scott Weiner (D, Distrito 8) at Superbisor David Campos (D, Distrito 9) at sinusuportahan ng AIDS Healthcare Foundation (AHF), ay naglalayong magdala ng transparency sa pagpepresyo at pagbili ng mga iniresetang gamot ng mga ahensya ng gobyerno—sa ngayon ay ang pinakamalaking bumibili ng mga gamot. Ang resolusyon ay sumusunod sa kamakailang pagpasa ng Proposisyon D, isang panukala sa balota na labis na inaprubahan ng mga botante ng San Francisco noong Nobyembre na nangangailangan ng mga opisyal ng lungsod at county na "gamitin ang lahat ng magagamit na pagkakataon upang bawasan ang halaga ng Lungsod sa mga inireresetang gamot." Inaatasan ngayon ng resolusyon ni Chiu ang mga opisyal ng gobyerno ng San Francisco na suportahan, "...Mga pagsisikap ng Lungsod, Estado, at Pederal na bawasan ang mga presyo ng parmasyutiko at gawing mas malinaw ang proseso ng pagtatakda ng rate.”

“Lahat ng San Francisco ay naghihirap dahil sa pagtaas ng presyo ng droga. Ang mga dolyar na buwis na dapat gamitin upang tulungan ang ating mga paaralan, pahusayin ang MUNI, o gawing mas ligtas ang ating mga kapitbahayan sa halip ay napupunta sa pagbabayad sa mga tagagawa ng droga para sa labis na gastos, "sabi David Chiu, Presidente ng San Francisco Board of Supervisors. “Ang resolusyon na ipinasa ng Lupon ng mga Superbisor ay nagpapatunay sa aming pangako sa pagpapatupad ng Proposisyon D at sa pagsuporta sa lahat ng pagsisikap ng Lungsod, Estado, at Pederal na bawasan ang mabibigat na pasanin na kinakaharap ng maraming San Franciscano mula sa mga presyo ng gamot sa parmasyutiko."

“Si David Chiu at ang buong San Francisco Board of Supervisors ay nagbibigay ng tunay na pamumuno sa buhay at kamatayan na labanan laban sa mataas na presyo ng droga. Ang mga tao ng San Francisco at ang bansa ay karapat-dapat na mas mahusay kaysa sa pagtanggap ng pantubos ng mga kumpanya ng droga na kumukuha ng bilyun-bilyong dolyar ng corporate welfare, habang ang mga tunay na tao ay kadalasang kailangang gumawa ng mahirap na pagpili sa pagitan ng kanilang nagliligtas-buhay na mga gamot at paglalagay ng pagkain sa kanilang mga mesa, " sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation, isang tagapagtaguyod ng resolusyon. “At habang pinamumunuan ng San Francisco ang bansa gamit ang groundbreaking na resolusyon na ito, ito rin ay isang unang paghinto: plano naming gawin ang panukalang ito sa iba pang mga lungsod sa buong bansa sa isang buong harapang pag-atake sa pagpepresyo at mga patakaran ng buong industriya ng parmasyutiko."

“Bilang isang ina na nag-aalaga sa isang musmos na bata at tumatanda nang mga magulang, ang sumasabog na halaga ng mga iniresetang gamot ay may malaking epekto sa aking pamilya. Nakita ko mismo kung paano ang mga gamot—ang ilan na nagkakahalaga lamang ng mga sentimos para gawin—ay ibinebenta sa napakataas na presyo,” sabi ni Leah Pimentel, miyembro ng San Francisco Democratic Party at isang Bayview mother. “Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng resolusyong ito: dahil palaging naninindigan ang San Francisco para sa mga progresibong pagpapahalaga para sa mga taong higit na nangangailangan nito, tulad ng mga bata at pamilyang nagtatrabaho."

"Bilang isa sa mga unang tagasuporta ng Proposisyon D, ipinagmamalaki namin na ang Lupon ng mga Superbisor ay nagkakaisang nagpasa ng isang resolusyon upang matiyak ang mas patas na pagpepresyo ng gamot para sa lahat ng San Franciscano," sabi ni Jessica Lehman, Executive Director ng Senior and Disability Action. "Higit pang trabaho ang dapat gawin upang matugunan ang tumataas na halaga ng mga iniresetang gamot, isang malaking problema para sa nakatatanda at may kapansanan na komunidad sa San Francisco."

"Ang mga nakatatanda ay nagbabayad ng mas mataas para sa mga inireresetang gamot kaysa sa sinuman sa Estados Unidos at bawat taon, ang mga gastos ay tumataas,” sabi Hene Kelly, miyembro ng San Francisco Democratic Party at Vice President, California Association for Retired Americans. “Maraming miyembro ng nakatatanda at may kapansanan na komunidad sa San Francisco ang pumipili sa pagitan ng pagpupuno ng kanilang gamot at pagbabayad para sa mga mahahalagang bagay tulad ng pagkain, transportasyon, at telepono, – ipinagmamalaki ko na ang San Francisco ay nagkaroon ng matatag na paninindigan upang gawing katotohanan ang patas na pagpepresyo ng gamot para sa lahat tayo"

Noong Nobyembre 2013, labis na inaprubahan ng mga botante ng San Francisco ang Proposisyon D, isang panukala sa balota sa pagpepresyo ng gamot na kauna-unahang bansa na nagbigay-daan sa mga San Franciscan na magsalita sa tumataas na halaga ng mga inireresetang gamot. Ang panukala ay nakakuha ng 80% ng boto—72,978 ng 95,612 kabuuang mga boto na inilabas sa isang halalan na nakakita ng turnout na humigit-kumulang 22%. Ang panukala ay nag-aatas sa mga opisyal ng lungsod at county ng San Francisco na "gamitin ang lahat ng magagamit na pagkakataon upang bawasan ang halaga ng Lungsod sa mga inireresetang gamot." Bilang karagdagan, inatasan din nito ang mga kinatawan ng estado at pederal na mag-sponsor ng batas "upang bawasan ang mga presyo ng gamot na binabayaran ng gobyerno." Ang resolusyon ni Chiu ay isa sa mga unang opisyal na aksyon bilang tugon sa Proposisyon D.

“Ang resolusyong ito ay isang kongkretong hakbang tungo sa pagkakaroon ng higit na transparency mula sa industriya ng parmasyutiko sa laro ng shell na kadalasan ay ang proseso ng pagpepresyo ng gamot para sa mga programa ng gobyerno sa gamot. Pinasasalamatan ko si Board President Chiu sa pagpapakilala ng resolusyon at sa lahat ng Supervisor sa pagseryoso sa isyung ito,” ani Dale Gluth, Bay Area Regional Director para sa AIDS Healthcare Foundation, na nagtrabaho nang malapit sa Proposition D campaign sa nakalipas na taon. “Ang Proposisyon D—ang katalista para sa resolusyon—ay inilagay sa balota noong Nobyembre ng halos 18,000 San Franciscans at nagkaroon ng nagkakaisang suporta mula sa Lupon ng mga Superbisor, San Francisco Chronicle, San Francisco Democratic Party, Alice B. Toklas LGBT Democratic Club, at isang koalisyon ng adbokasiya sa kalusugan at mga organisasyong pangkapitbahayan. Nagpapasalamat kami sa Supervisor Chiu at sa Buong Lupon para sa mabilis na pag-ampon ng resolusyong ito kanina.”

Bilang karagdagan sa paghahanap ng mga paraan na mababawasan ng lungsod ang gastos nito sa mahigit $23 milyon na ginagastos ng San Francisco sa mga gamot, ang resolusyon ay mukhang nagbibigay liwanag sa kakayahan ng mga gumagawa ng gamot na magtakda ng anumang presyo para sa mahahalagang gamot, gaano man kataas ang halaga. .

Kasunod ang buong teksto ng "Resolution na sumusuporta sa mga pagsisikap ng Lungsod, Estado, at Pederal na bawasan ang mga presyo ng parmasyutiko at gawing mas malinaw ang proseso ng pagtatakda ng rate."

SAPAGKAT, ipinasa ng Mga Botante ang Proposisyon D noong Nobyembre, 2013, na sumusuporta sa mga pagsisikap ng Lungsod na babaan ang mga presyo ng gamot at pataasin ang transparency ng proseso ng pagtatakda ng presyo ng parmasyutiko; at

SAPAGKAT, ang Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ay gumagastos ng mahigit 23 milyong dolyar sa pagbili ng mga gamot para sa populasyon ng pasyente nito; at

SAPAGKAT, ipinaglalaban ng mga tagagawa ng gamot na ang impormasyon tungkol sa kung paano itinatakda ang mga rate para sa iba't ibang mga parmasyutiko ay protektado ng trade secret at napapailalim sa iba pang mga pagbabawal sa regulasyon sa pagsisiwalat; at

SAPAGKAT, ang mga mamimili ng pampublikong entidad ay dapat umasa sa mga representasyon ng mga tagagawa na ang mga presyong sinipi ay ang pinakamababang magagamit, kahit na may mga may diskwentong gamot na sakop ng mga pederal na programa; at

SAPAGKAT, ang Department of Veterans Affairs ay bumibili ng mga inireresetang gamot sa mas mababang presyo kaysa sa ibinigay ng mga tagagawa sa Lungsod; at

SAPAGKAT, ang mga entidad ng Gobyerno na sakop ng The Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990, na nagpatupad ng Seksyon 340B na programa ng diskwento na nagbibigay sa mga entity na ito ng makabuluhang diskuwento na mga gamot para sa pangangalaga sa outpatient ay hindi makakuha ng impormasyon sa pagpepresyo; at

SAPAGKAT, noong Hulyo, 2011, ang "340B Improvement Act of 2011" ay ipinakilala na magpapalawig sana ng 340B na pagpepresyo sa setting ng inpatient ngunit natalo ang panukalang batas; at

SAPAGKAT, binoto ni Gobernador Brown ang Senate Bill 746, na itinataguyod ni Senador Leno, na mangangailangan sa mga planong pangkalusugan at mga tagaseguro na magbunyag ng mas malaking antas ng impormasyon sa iba't ibang aspeto ng mga singil at mga rate, kabilang ang mga inireresetang gamot; ang Lungsod ay kumuha ng opisyal na posisyon bilang suporta sa Senate Bill 746; at

SAPAGKAT, ang 2003 Federal Medicare Prescription Drug, Improvement, and Modernization Act ay nagdala sa mga tagagawa ng gamot ng sampu-sampung milyong mga bagong customer na pinondohan pa ng mga nagbabayad ng buwis. ipinagbabawal ang programa ng Medicare na direktang makipag-ayos sa mas mababang presyo ng inireresetang gamot sa mga tagagawa ng parmasyutiko; at

SAPAGKAT, Ang Lungsod ay dapat galugarin ang lahat ng paraan upang bawasan ang presyo ng mga gamot para sa mga pasyente nito at ang transparency ng presyo bilang bahagi ng mas malawak na hanay ng mga estratehiya upang mabawasan ang mga gastos; at ngayon, samakatuwid, maging ito

RESOLVED, Na hinihimok ng Board of Supervisors ang Department of Public Health na tuklasin ang pagiging posible ng paggamit ng mga website ng consumer na nagbibigay ng mga paghahambing ng presyo para sa mga partikular na gamot ng mga residente ng San Francisco; at, maging ito

DAGDAG NA RESOLBA, Na hinihiling ng Lupon ng mga Superbisor sa Lungsod na ituloy ang pagpapalawig ng 340B na pagpepresyo sa mga setting ng inpatient sa pederal na pambatasan agenda ng Lungsod para sa 2014; at, maging ito

DAGDAG NA RESOLBA, Na sinusuportahan ng Lupon ng mga Superbisor ang muling pagpapakilala ng Senate Bill 746 at iba pang katulad na batas ng Estado; at, maging ito

DAGDAG NA RESOLBA, Na sinusuportahan ng Lupon ng mga Superbisor ang mga makabagong pagsisikap ng estado at pederal na bawasan ang mga presyo ng parmasyutiko at pataasin ang transparency ng proseso ng pagtatakda ng rate ng parmasyutiko.

Pinupuri ng AHF ang Bi-Partisan Introduction ng Ryan White "Patient Equity and Choice Act" Bill
Natuklasan ng Isa pang Korte na Nilabag ng County ng LA ang Kontrata ng Walang Bid na Pagbibigay ng Batas