LA Times: Nagpetisyon ang mga aktibista ng AIDS na ilagay ang LA health commission sa Nob. 4 na balota

In Balita ng AHF

Ni Eryn Brown

Orihinal na nai-post sa LATimes.com noong Abril 14, 2014: Mag-click dito para sa orihinal na artikulo 

Pagkatapos mag-drop ng kampanya upang lumikha ng departamento ng kalusugan ng lungsod ng Los Angeles na hiwalay sa county, ang mga tagapagtaguyod ng pangangalagang pangkalusugan ng AIDS ay nagpetisyon sa mga opisyal ng halalan noong Lunes upang hayaan ang mga botante na magpasya kung dapat na bumuo ng isang Komisyon sa Pangkalusugan ng lungsod.

Ang iminungkahing lupon na may 15 miyembro, na itatalaga ng Konseho ng Lungsod, ay susubaybayan ang gawain ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County, na kasalukuyang nagbibigay ng pagsubaybay sa sakit, mga inspeksyon sa pasilidad at iba pang serbisyo sa pampublikong kalusugan para sa lungsod.

"Talagang mahalaga na ang mga mamamayan ng Los Angeles ay may input sa kung paano ibinibigay ang pangangalagang pangkalusugan," sabi ng co-sponsor ng inisyatiba na si Michael Weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isang matagal nang kritiko ng departamento ng kalusugan ng county.

Ang AIDS Healthcare Foundation at iba pang mga tagasuporta ng panukala ay nagsumite ng 103,093 pirma sa opisina ng Klerk ng Lungsod sa kalagitnaan ng Lunes; Kinakailangan ng 67,635 na lagda upang patunayan ang isang panukala para sa balota ng Nob. 4.

Maaaring piliin ng konseho na i-adopt ang panukala o ilagay ito sa balota, sabi ni Weinstein. Sinabi ni Weinstein na ang mga tagapagtaguyod ng panukala ay nakipag-ugnayan sa mga miyembro ng konseho tungkol sa panukala, at na sila ay "naghahanap ng karaniwang batayan."

Si Dr. Jonathan Fielding, direktor ng departamento ng pampublikong kalusugan ng county, ay tinawag ang inisyatiba sa balota na "isang burukratikong solusyon sa paghahanap ng isang problema," na binanggit na ang Lupon ng mga Superbisor ng county ay humirang na ng mga miyembro ng isang pampublikong komisyon sa kalusugan upang suriin ang mga programa.

Ang bagong petisyon ay isinampa wala pang tatlong buwan pagkatapos ng a sinira ng korte ang isang dati at kontrobersyal na panukala sa balota mula sa organisasyon ni Weinstein na, kung inaprubahan ng mga botante, ay hinihiling sa lungsod na tapusin ang mga kontrata ng mga serbisyong pangkalusugan sa county at mag-set up ng isang independiyenteng departamento ng kalusugan sa loob ng 120 araw.

Mga opisyal ng lungsod at county tutol sa pagsisikap na iyon, na nangangatwiran na ang paglikha ng isang bagong departamento ay magiging mapaminsala para sa kalusugan ng publiko at para sa pananalapi ng lungsod. Tinantya ng mga opisyal ng lungsod noong nakaraang taon na gagastos ito ng $261 milyon sa isang taon upang magpatakbo ng isang hiwalay na departamento ng kalusugan.

Ang bagong panukala ay nananawagan sa konseho na pag-aralan kung magiging posible para sa lungsod na lumikha ng isang independiyenteng departamento ng kalusugan. Sa kasalukuyan, tatlo lamang sa 88 lungsod ng county ang nagpapatakbo ng sarili nilang mga pampublikong departamento ng kalusugan: Long Beach, Pasadena at Vernon.

First Out of the Closet sa Texas na tinatanggap ng lungsod, mga opisyal ng estado
Pinarangalan ng National Action Network si Michael Weinstein ng AHF ng 'Keepers of the Dream' Award