100 Groups Sign On to Support Congressional Overhaul of Lifesaving US AIDS Program, sabi ng AHF

In Balita ng AHF

Ang Ryan White Patient Equity and Choice Act (HR 4260), isang panukalang batas para i-overhaul at muling bigyang-priyoridad ang Ryan White CARE Act, ang pangunahing programa ng AIDS sa bansa na naging pangunahing pinagmumulan ng pagpopondo para sa pangangalaga at mga serbisyo ng AIDS sa US mula noong 1990 , ay ipinakilala sa Kongreso noong kalagitnaan ng Marso.

 

Mula noon, mahigit 100 organisasyon kabilang ang mga tagapagbigay ng medikal na HIV/AIDS, mga organisasyon ng serbisyong panlipunan, munisipalidad at lokal na kinatawan pati na rin ang mga simbahan sa komunidad, ang pumirma sa isang liham sa House Committee on Energy and Commerce na humihimok sa mabilis na pagpasa ng kongreso ng panukalang batas.

WASHINGTON (Mayo 2, 2014) Mga tagapagtaguyod mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, at higit sa 100 iba pang mga organisasyon kabilang ang mga tagapagbigay ng medikal na HIV/AIDS, mga organisasyon ng serbisyong panlipunan, mga munisipalidad at lokal na kinatawan pati na rin ang mga simbahan sa komunidad, ay pumirma sa isang sulat sa Komite sa Enerhiya at Komersiyo ng United States House of Representatives na humihimok sa Kongreso na mabilis na magpasa ng panukalang batas na mag-o-overhaul at muling magbibigay-priyoridad sa landmark na nagliligtas-buhay na programa ng US AIDS.

Noong kalagitnaan ng Marso, ang Ryan White Patient Equity and Choice Act (HR 4260), isang panukalang batas para ma-overhaul at muling bigyang-priyoridad ang Ryan White CARE Act, ang pangunahing programa ng AIDS sa bansa na naging pangunahing pinagmumulan ng pagpopondo para sa pangangalaga at mga serbisyo ng AIDS sa US mula noong 1990, ay ipinakilala sa Kongreso. Ang bagong panukalang batas ay isinulat at itinaguyod ni Renee Ellmers, (R, NC, 2nd Distrito); at co-sponsored ni Bennie Johnson, (D, MS, 2nd Distrito); Jeff Duncan (R, SC, 3rd Distrito) at David McKinley (R, WV, 1st Distrito).

"Ang Ryan White Care Act ay isang napakalaking matagumpay na programa na may malawak na suporta sa dalawang partido sa loob ng maraming taon," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Sa pamamagitan ng muling pagbibigay-priyoridad sa programang ito na nagliligtas-buhay, sasamantalahin natin ang isang kritikal na pagkakataon upang matiyak na ang mga pondo ay ginagastos nang mahusay upang wakasan ang epidemya ng HIV/AIDS. Ang pag-aalis ng mga puwang na inilalarawan ng pagpapatuloy ng pangangalaga sa HIV ay posible kung kukuha tayo ng nalalaman natin at gumagastos nang mas matalino."

Mula noong Nobyembre, tumulong ang mga tagapagtaguyod mula sa AHF na magtakda ng yugto para sa muling pagbibigay-priyoridad ng Kongreso sa nagliligtas-buhay na programa ng US AIDS sa pamamagitan ng pangunguna sa isang bipartisan na pagsisikap na turuan ang mga mambabatas at kawani ng kongreso sa mga iminungkahing muling pagbibigay-priyoridad sa bagong panukalang batas. Sa linggo bago ang pagpapakilala ng panukalang batas noong Marso, pinakilos ng AHF ang mga stakeholder at constituent mula sa 16 na estado para sa mga pagpupulong kasama ang mahigit 40 tanggapan ng kongreso, kung saan hinikayat ng mga stakeholder ang mabilis na pagkilos sa panukalang batas. Mula noon, mahigit 100 grupo ang pumirma sa isang liham na sumusuporta sa pagpasa ng batas.

Ang sulat ay ipinadala kay Congressman Fred Upton (R, MI), Chairman, at Congressman Henry Waxman (D, CA), Ranking Member, ng House Committee on Energy and Commerce.

Ang liham (sa bahagi) ay nagsasaad:

Kami, ang nalagdaan sa ilalim ng mga tagapagbigay ng medikal na HIV at tagapagtaguyod ng komunidad, sumulat upang suportahan ang mabilis na pagpasa ng Ryan White Patient Equity and Choice Act (HR 4260).

Kung sa wakas ay babaguhin natin ang laban sa HIV sa Amerika, kailangan nating ihanay si Ryan White sa bagong kaalaman sa mga pinakamahusay na paraan upang makontrol ang epidemya. Higit sa lahat, dapat nating tiyakin na ang programa ay nakatuon sa pag-aalis ng mga puwang sa bilang ng mga taong may HIV na may kaalaman sa kanilang katayuan, naka-link sa at nananatili sa pangangalaga, at sumusunod sa kanilang mga iniresetang gamot – gaya ng inilalarawan ng “HIV care continuum. ” Gaya ng nakasaad sa July 2013 presidential executive order na nagtatatag ng bagong HIV Care Continuum Initiative, ang mga ahensya ng pederal ay dapat na "priyoridad ang pagtugon sa continuum ng HIV care, kasama na ang pagpapabilis ng mga pagsisikap na pataasin ang pagsusuri sa HIV, mga serbisyo, at paggamot kasama ang continuum."[ 1]

 

Ang pag-aalis ng mga puwang na ito sa pangangalaga ay naging mas mahalaga dahil mas marami tayong natutunan tungkol sa epekto ng paggamot sa pagpigil sa pagkalat ng HIV. Ipinakita ng mga bagong pag-aaral na mas kaunti ang virus na mayroon ang isang tao sa kanya, mas mahirap na maihatid ang virus na iyon at makahawa sa iba. Sa katunayan, ang mga taong may HIV sa matagumpay na paggamot ay 100% hindi nakakahawa.[2] Dahil ang HIV ay maipapasa lamang ng isang taong may sakit, nangangahulugan ito na maaari nating mabawasan nang husto ang bilang ng mga bagong impeksyon sa pamamagitan ng pagkuha ng mga taong may HIV sa pangangalaga na pinapanatili silang sumusunod sa paggamot.

 

Sa kasamaang-palad, ang karamihan sa mga Amerikanong may HIV ay hindi naka-link o nananatili sa pangangalaga, gaya ng inilalarawan ng continuum ng pangangalaga. Sa 1.2 milyong Amerikanong may HIV, 20 porsiyento ay hindi pa rin nakikilala, 40 porsiyento lamang ang nananatili sa pangangalaga, at wala pang 30 porsiyento ang may kontrol sa HIV virus (at sa gayon ay hindi nakakahawa sa iba). Ang aming layunin ay dapat na alisin ang mga puwang na ito, upang halos lahat ng may HIV ay sumusunod sa paggamot. Magreresulta ito hindi lamang sa mas malusog na mga tao, kundi pati na rin sa isang virtual na pag-aalis ng mga bagong impeksyon.

 

Ang pagtugon sa mga puwang na ito ay nangangahulugan din ng pagtiyak na ang pagpopondo ay sumusunod sa epidemya. Ang data ng pagsubaybay mula sa Centers for Disease Control and Prevention ay nagpapahiwatig ng isang makabuluhan at hindi katimbang na epekto ng HIV sa Timog.[3] Bilang karagdagan, maraming mga estado sa Midwest ang nakakakita na ngayon ng hindi katimbang na pagtaas ng mga bagong impeksyon sa HIV. Sa kabila ng trend na ito, ang mga estadong ito ay tumatanggap ng mas kaunting Ryan White na pagpopondo sa bawat taong may HIV kumpara sa ibang mga rehiyon.

Sa wakas, hindi namin matagumpay na matutugunan ang mga puwang sa continuum ng pangangalaga kung hindi binibigyang-daan ni Ryan White ang mga pasyente ng higit na pagpipilian sa kung paano at saan sila humingi ng pangangalaga. Kadalasan ang mga indibidwal na gumagamit ng mga serbisyo ng Ryan White ay napipilitang gumamit ng mga service provider na maaaring hindi matugunan ang kanilang mga indibidwal na pangangailangan sa kalusugan. Hindi lamang ito humahantong sa mga kawalan ng kahusayan at nasayang na pagpopondo, ngunit pinipigilan din nito ang mga pasyente na sumunod sa kanilang paggamot, na nangangahulugang mas malala ang kanilang mga resulta sa kalusugan at posibleng maging mas nakakahawa sa iba.

"Ang gawaing ito ay naging mas mahalaga dahil ang ibang mga tagapagkaloob sa aming sistema ng pangangalagang pangkalusugan, tulad ng Medicaid at pribadong insurance, ay hindi sumasaklaw sa karamihan ng mga serbisyo ng HIV continuum at walang kadalubhasaan sa HIV ni Ryan White," sabi Tom Myers, General Counsel at Chief of Public Affairs para sa AHF. "Alam namin ito dahil 70% ng mga pasyente ng Ryan White ay mayroon nang ilang uri ng health insurance na hindi nagbibigay ng mga serbisyong ito. Ang pagpapatupad ng reporma sa pangangalagang pangkalusugan ay hindi kapansin-pansing nagbabago sa sitwasyong ito. Sa katunayan, lumilikha ito ng mas malaking pangangailangan para kay Ryan White - lalo na sa mga estado na piniling hindi palawakin ang pagiging kwalipikado sa kanilang programa sa Medicaid.

Sa apat na taon mula noong huling muling awtorisasyon ng Ryan White CARE Act, nalaman ng mga stakeholder na ang susi sa pagbabalik sa epidemya ng HIV sa Estados Unidos ay ang pagtanggal ng mga puwang sa pagpapatuloy ng pangangalaga sa HIV. Binubuo ang continuum ng mga yugto ng pangangalaga sa HIV mula sa kaalaman sa katayuan ng HIV, hanggang sa pag-uugnay at pagpapanatili sa pangangalaga, at sa huli hanggang sa gawing hindi nakakahawa ang mga pasyente sa pamamagitan ng pagpapanatiling sumusunod sa paggamot sa HIV.[4]

 

 

[1] http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/07/15/executive-order-hiv-care-continuum-initiative

[2] Walang sinumang may hindi matukoy na viral load, bakla o heterosexual, ang nagpapadala ng HIV sa unang dalawang taon ng pag-aaral ng PARTNER, NAM AIDSMap, Marso 4, 2014.  http://www.aidsmap.com/No-one-with-an-undetectable-viral-load-gay-or-heterosexual-transmits-HIV-in-first-two-years-of-PARTNER-study/page/2832748

 

[3]" Ang Epidemya ng HIV/AIDS sa Timog ay Umabot sa Mga Proporsyon ng Krisis sa Nakaraang Dekada." Duke Center para sa Patakaran sa Kalusugan at Pananaliksik sa Inequalities. Disyembre 2011. http://southernaids.files.wordpress.com/2011/10/research-report-final-revised10-26-121.pdf

[4] Walang sinumang may hindi matukoy na viral load, bakla o heterosexual, ang nagpapadala ng HIV sa unang dalawang taon ng pag-aaral ng PARTNER, NAM AIDSMap, Marso 4, 2014.  http://www.aidsmap.com/No-one-with-an-undetectable-viral-load-gay-or-heterosexual-transmits-HIV-in-first-two-years-of-PARTNER-study/page/2832748

LA Times: Ang bid upang lumikha ng LA city health commission ay kwalipikado para sa balota
Sovaldi: Ang Kasakiman ng Gilead at Mga Burucrats ng Bungling Katumbas ng $1,000 Pill, sabi ng AHF