AHF break ground upang palawigin ang programa ng klinika sa South Africa

In Global, Timog Africa ng AHF

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagsimula sa unang South African clinic na itinayo mula sa simula - Ang Foundation ay nagbibigay ng pangangalaga sa bansa mula noong 2002, sumusuporta sa 34 na klinika sa buong bansa

Ang pagpapahusay sa mga serbisyo nito sa South Africa, kung saan ito ay kasalukuyang nagbibigay ng pangangalaga at paggamot sa HIV/AIDS sa mahigit 45,000 indibidwal, ang mga kinatawan mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), kabilang si Pangulong Michael Weinstein at mga kinatawan mula sa KwaZulu-Natal Department of Health, ay nagsagawa ng Mayo 12 groundbreaking ceremony sa Umlazi para sa unang AHF clinic sa South Africa na itinayo mula sa simula.

Itinatag ng AHF ang unang lugar ng paggamot sa labas ng US, noong 2002 sa Umlazi. Ito ay pakikipagtulungan sa pagitan ng AHF at ng KZN Department of Health. Noong 2008, binuksan ang pangalawang site sa Middledrift, Eastern Cape Province, sa pakikipagtulungan sa Eastern Cape Department of Health. Sa kasalukuyang dalawang klinika, ang AHF ay mayroong 16,300 pasyenteng nasa pangangalaga na may 10,100 pasyente na tumatanggap ng ART. Ang bagong klinika ay itatayo sa isang site na pag-aari ng organisasyon, kung saan ang mga serbisyo ay ipapalawig sa mga apektado at nahawaan ng HIV at AIDS.

Sinusuportahan din ng AHF ang 32 karagdagang mga klinika sa Durban at Eastern Cape Provinces, na nagpapahintulot sa nonprofit na magbigay ng access sa pangangalaga sa higit sa 45,000 South Africans.

Nag-aalok ang AHF South Africa ng komprehensibong paggamot sa HIV at TB at mga serbisyo sa pangangalaga, kabilang ang pag-iwas at pagsusuri sa HIV. Kasama sa mga serbisyong ito ang gamot na antiretroviral, pagsusuri sa CD4 at pagsubaybay sa lab, paggamot para sa mga oportunistikong impeksyon, mga serbisyo sa parmasya sa lugar, pamamahagi ng condom at mga serbisyo sa pagsusuri sa HIV sa komunidad ng outreach. Ang lahat ng mga serbisyong ito ay ibinibigay nang walang bayad.

"Pinahahalagahan namin ang pagkakataong tulungan ang gobyerno sa paggamot sa HIV, lalo na sa KZN," sabi Hilary Tulare, Direktor ng Programa ng Bansa para sa AHF South Africa. “Sa bagong makabagong klinika na ito, nilalayon naming magbigay ng mga serbisyo sa mas maraming pasyente upang masimulan naming makita ang pangkalahatang mga benepisyo ng paggamot bilang pag-iwas sa buong bansa. Ang pagpapalawak ng aming mga serbisyo sa mas maraming pasyente ay naaayon sa AHF 20×20 global campaign”

Sa tatlumpu't apat na milyong taong nabubuhay na may HIV/AIDS sa buong mundo, dalawampu't apat na milyong tao pa rin ang walang access sa paggamot sa AIDS. Bilang tugon, noong Nobyembre 2013, nagsimula ang AHF, kasama ang ilang iba pang organisasyon '20×20' – isang groundbreaking na pandaigdigang pagsisikap na palakihin ang bilang ng mga tao sa nagliligtas-buhay na paggamot sa AIDS upang matiyak na 20 milyong tao sa buong mundo ang nasa antiretroviral na paggamot sa taong 2020.

Ang Editoryal ng NY Times ay Binibigyang-diin ang Mga Pag-aalala sa AHF sa HIV Prevention Pill
Mga Bagong AHF Clinic na Bukas sa Zambia at Kenya