Tinanong ng WSJ Ad ang Mga Pasyente sa Gilead Sovaldi, Mga Tagaseguro: "Kung Sa Palagay Mo ay OK ang $1,000 sa isang Pill, Itigil ang Pagbasa Ito."

In Balita ng AHF

Advocacy ad na tumatakbo sa Mayo 7th Ang Wall Street Journal—ang araw ng AGM ng Gilead—ay nanunuya Gilead sa presyo ng bago nitong gamot sa Hepatitis C na Sovaldi—$84,000 para sa labindalawang linggong kurso o $1,000 sa isang tableta.

 

Sa AGM, isang resolusyon ng shareholder, 'Patient Access bilang isang Criterion of Executive Compensation,' na inilabas ng shareholder ng Gilead at AHF President Michael Weinstein at magtatali ng bahagi ng discretionary compensation para sa CEO ng Gilead na si John Martin, ay iboboto sa .

AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS at isang tinig na kritiko ng tumakas na pagpepresyo ng droga at pagkakakitaan ng droga, ay nagpatuloy sa pagpuna nito sa Gilead Sciences sa presyo ng bago nitong gamot sa Hepatitis C, Sovaldi (sofosbuvir), na may isang advocacy ad tumatakbo sa Wall Street Journal bukas, Miyerkules, Mayo 7th—ang araw ng Taunang Pangkalahatang Pagpupulong ng Gilead sa Millbrae, CA. Ang ad, isang kalahating pahina, apat na kulay na ad, ay sumisira sa Gilead at nagtatanong sa mga pasyente at insurer na nagbabayad ng singil para sa gamot, "Kung sa Palagay Mo ay OK ang $1,000 sa isang Pill, Itigil ang Pagbabasa Ito."  Tatakbo ito sa mga edisyon ng WSJ sa Northern California at sa mga merkado ng Washington/Maryland/Virginia. Ang buong ad ay nagbabasa ng:

KUNG SA TINGIN MO AY OK NA ANG $1,000 ISANG PILL HINGILAN MO ANG PAGBASA ITO.

Mahigit sa 3 milyong Amerikano ang may Hepatitis C. Ang Sovaldi ng Gilead Sciences ay ang pinakabagong pagtatangka na alisin ang bawat huling sentimo sa ating sistema ng pangangalagang pangkalusugan anuman ang mga kahihinatnan sa kalusugan ng publiko. Sinisira ng ating mga pinuno ng Estado at Pederal ang bangko sa pamamagitan ng pagbabayad ng anumang hinihingi ng Gilead at ng mga kaalyado nito sa pharma nang walang pag-aalinlangan.

Matuto pa at kumilos sa www.aidshealth.org/gilead

Sa AGM ng Gilead, isang resolusyon ng shareholder, 'Patient Access bilang isang Criterion of Executive Compensation,' na inilabas ng shareholder ng Gilead at AHF President Michael Weinstein at magtatali ng bahagi ng discretionary compensation para sa CEO ng Gilead na si John Martin, ay iboboto sa .

"Sa pamamagitan ng pagpepresyo sa Sovaldi tulad ng mayroon nito, ang Gilead ay lumipat sa pinuno ng klase bilang poster na anak ng kasakiman sa industriya ng droga. Ang $1,000 price-per-pill ay ang kasabihang talim ng damo na nananatili sa masamang pag-uugali ng industriya, at kasama nito, sila ay naghahasik ng mga binhi ng pagkawasak sa buong industriya,” sabi ni Weinstein ng AHF. "Napagtatanto ng mga nagbabayad ng buwis at mga opisyal ng gobyerno na sapat na at ang mga tao at institusyon ay lumalaban laban sa Gilead at sa kasakiman ng iba pang gumagawa ng droga."

Tinatantya na ang gobyerno ay bumibili ng higit sa 70% ng mga gamot na ginagamit sa United States ngayon para magamit sa mga programa tulad ng VA, Medicare, Medicaid at ilang pinagsamang pederal/estado na mga programa sa tulong sa droga. Dahil dito, naniniwala ang AHF na dapat ding maging mas agresibo ang gobyerno sa pakikitungo nito sa industriya upang mabawasan ang pasanin ng mga nagbabayad ng buwis para sa halaga ng droga.

Nagsalita ang AHF Laban kay Dr. Eric Walsh
Tinutugunan ng mga aktibista ang Konseho ng Lungsod ng Pasadena tungkol sa Mapoot na Pagsasalita ng Direktor ng Kalusugan