AHF: Sa 3 boto, nililinis ng California's Condoms in porn bill (AB 1576) ang Senate Labor Committee

In Balita ng AHF

Assembly Bill 1576, Isadore Hall's bill na mag-atas ng condom sa lahat ng pang-adultong pelikula na ginawa sa California, nilinis ang Senate Labor & Industrial Relations Committee ngayong araw; ang panukalang batas ay lumipat na ngayon sa Mga Paglalaan ng Senado.

SACRAMENTO (Hunyo 25, 2014) California Assembly Bill 1576, isang landmark na panukalang batas na naglilinaw at nagpapatibay sa mga batas sa kaligtasan ng manggagawa ng estado na nangangailangan ng mga condom sa lahat ng mga pelikulang pang-adulto na ginawa sa buong estado sa California, ay nilinaw ang estado Senate Labor and Industrial Relations Committee mas maaga ngayong araw sa 3 hanggang 1 sa 1 na boto at lilipat na ngayon sa Senate Appropriations Committee. Kagawad ng Assembly Isadore Hall, III (D-Los Angeles) mula sa California's 64th Assembly District, ang nag-akda ng panukalang batas, na ipinakilala niya noong kalagitnaan ng Pebrero.

Mga miyembro ng Senate Labor Committee Ben Hueso (D, San Diego, 40th Distrito, Tagapangulo), Holly Mitchell (D, Los Angeles, 26th Distrito) at Alex Padilla (D, Pacoima, 20th Distrito) ay bumoto bilang suporta sa panukalang batas na may Mark Leno (D, San Francisco, 11th Distrito) pagboto laban sa panukalang batas, at Mark Wyland (R, Carlsbad, 38th Distrito, Pangalawang Tagapangulo) na umiiwas.

"Ngayon, ang mga Miyembro ng Senate Labor & Industrial Relations Committee ay labis na nakakita sa kabila ng mahinahong maling impormasyon ng industriya ng pelikulang pang-adulto na kampanya at gumawa ng mapagpasyang aksyon upang protektahan ang mga aktor na ito sa lugar ng trabaho," sabi Assemblymember Isadore Hall, III sa isang pahayag. “Nais kong pasalamatan ang maraming aktor na nagpatotoo bilang suporta sa AB 1576, lalo na si Ms. Sofia Delgado, na buong tapang na humarap ngayon upang ipahayag na siya ang pangatlo sa limang adult na aktor ng pelikula na nagkaroon ng HIV noong 2013. Siya, kasama ang Ang mga dating aktor na sina Cameron Bay, Rod Daily at iba pa ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang dami ng karakter upang maibahagi ang kanilang mga personal na hamon sa pag-asang mailigtas ang buhay ng iba."

Kalaunan ay idinagdag ni Hall, "Ang industriya ng pelikulang pang-adulto ay isang lehitimong, legal na negosyo. Panahon na para sa industriya na huminto sa panlilinlang sa publiko at magsimulang kumilos tulad ng bawat iba pang lehitimong legal na negosyo sa California. Ang mga lehitimong negosyo ay sumusunod sa batas. Pinoprotektahan ng mga lehitimong negosyo ang kanilang mga empleyado mula sa pinsala at pinsala sa lugar ng trabaho. Ang Estado ng California ay may pananagutan na protektahan ang lahat ng mga manggagawa nito mula sa pinsala at pinsala sa lugar ng trabaho. Ang mga aksyon ng Senado ngayon ay muling nagpapatibay sa pangakong iyon at inaasahan naming dalhin ang panukalang ito sa buong Senado para sa pagsasaalang-alang sa mga darating na linggo.

“Ang AB 1576 ay nagpapalawak at nagpapalawak ng mga proteksyon ng manggagawa para sa lahat ng mga adultong manggagawa ng pelikula sa California sa isang estado sa buong estado. Ang Assemblymember Hall ay nagpakita ng lakas ng loob at pananaw na kilalanin na ang lahat ng mga manggagawa sa industriyang ito ay may karapatan sa parehong mga pananggalang at mga proteksiyon ng manggagawa na maaaring maging sinumang empleyado sa California," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Nagpapasalamat kami sa Senate Labor Committee sa pagpasa ng panukalang batas na ito at ngayon ay pipindutin ang Senate Appropriations Committee na kumilos nang mabilis at pabor sa panukalang batas."

“Ginagawa ng AB 1576 kung ano ang tanging magagawa ng Lehislatura na ito: magbigay ng malinaw na direksyon sa CalOSHA upang ayusin ang mga kahulugan na nakapaligid sa mga hakbang sa kaligtasan ng manggagawa sa mga lugar ng trabaho sa set ng pelikulang nasa hustong gulang sa buong California,” sabi Whitney Engeran-Cordova, Senior Director ng Public Health para sa AHF. “Ito ay common sense. Magandang pampublikong patakaran ito. At pinoprotektahan nito ang mga manggagawa sa California na sinusubukang gawin ang kanilang mga trabaho."

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang sponsor ng batas ng Hall, ay matagumpay na pinangunahan ang Balota Measure B, ang 'County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,'—mas impormal na kilala bilang ang 'mga condom sa porn' na panukala, na inaprubahan ng mga botante ng County ng Los Angeles ng 57% hanggang 43% na margin sa halalan noong Nobyembre 2012. Ang Panukala B ay nangangailangan ng mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County at magbayad ng bayad sa permiso na sapat para sa kinakailangang pagpapatupad at sundin ang lahat ng mga batas sa kalusugan at kaligtasan, kabilang ang paggamit ng condom ng mga gumaganap. Ang AB 1576 ay magpapalawak sa mga proteksyon sa lugar ng trabaho na kinakailangan ngayon sa Los Angeles County upang protektahan ang lahat ng adult na aktor ng pelikula sa buong estado ng California.

Ang batas ng Hall ay magbibigay ng statewide uniformity na kailangan upang matiyak na ang libu-libong aktor na nagtatrabaho sa multi-bilyong dolyar na industriyang ito ay bibigyan ng makatwirang mga proteksyon sa kaligtasan sa lugar ng trabaho na kailangan upang mabawasan ang pagkakalantad sa HIV at iba pang mga Sakit na Naililipat sa Sekswal.

WORLD at AHF na Magsanib-puwersa
Sa Pangalawang pagkakataon, Pinipisil ni Judge ang Batas ng California na Magbabawas ng Mga Rate ng Medi-Cal sa Mga Provider ng Safety Net