Sa Pangalawang pagkakataon, Pinipisil ni Judge ang Batas ng California na Magbabawas ng Mga Rate ng Medi-Cal sa Mga Provider ng Safety Net

In Balita ng AHF

Sa isang desisyon noong nakaraang linggo, muling pinagtibay ni Hukom Manuel L. Real ng Hukuman ng Pederal na Distrito ang kanyang nakaraang paghatol at pag-uutos, sa gayo'y huminto sa pagpapatupad ng batas ng estado na magbawas sa mga rate ng reimbursement ng Medi-Cal para sa mga gamot na ibinibigay ng AHF at iba pang mga tagapagbigay ng safety net.

 

Unang nagsampa ng kaso ang AHF noong 2009 upang pigilan ang California mula sa hindi papansin ang federal

mga kinakailangan kapag sinusubukang kontrolin ang mga gastos sa gamot.

 

LOS ANGELES (Hunyo 24, 2014) Sa isang nakapangyayari na inisyu noong nakaraang linggo, ang Federal District Judge Manuel L. Real (United States District Court, Central District of California, Case No. CV 09-8199-R) ay muling pinagtibay ang kanyang nakaraang Mayo 2013 na paghatol at permanenteng utos laban sa California na humahadlang sa estado sa paggawa at nagpapatuloy ng matinding pagbawas sa mga rate ng reimbursement para sa mga gamot na ibinibigay ng mga tagapagbigay ng safety net kabilang ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) at iba pa na naglilingkod sa mga pasyente ng Medi-Cal (Medicaid). Sa unang paghatol ng korte noong Mayo 2013, inutusan ng hukom ang pagpapatupad ng California Welfare & Institutions Code section 14105.46 dahil ito ay pinagtibay nang walang pagsasaalang-alang sa epekto nito sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal, sa paglabag sa pederal na batas. Kasunod na umapela ang Department of Health Care Services (DHCS) ng California, ngunit habang nasa apela, inaprubahan ng pederal na ahensya na nangangasiwa sa setting ng Medicaid rate (ang Centers for Medicare & Medicaid Services, ng CMS) ang isang amendment sa State Medicaid Plan ng California na kasama ang parehong rate mga pagbawas na nilalaman sa Seksyon 14105.46. Binitawan ng Ninth Circuit Court of Appeals ang paghatol at ipinadala ang usapin pabalik sa trial court upang masuri ang epekto ng pag-apruba ng CMS. Matapos isaalang-alang ang usapin, pinasiyahan ng korte na hindi binago ng pag-apruba ang katotohanan na ang batas ng estado ay hindi wastong ipinatupad at hindi maaaring ipatupad at muling pinagtibay ang utos laban sa pagpapatupad ng batas.

“Sa paghahangad na bawasan ang mga gastos nito sa pangangalagang pangkalusugan ilang taon na ang nakararaan, ipinasa ng California ang isang batas na nag-aatas sa mga tagapagbigay ng safety net tulad ng AHF na bumili lamang ng tinatawag na '340B na gamot' (mga gamot na binili sa pamamagitan ng pederal na programa ng diskwento sa gamot) para magamit sa–at pagbabayad ng estado sa pamamagitan ng —Ang programang Medicaid ng California,” sabi Tom Myers, General Counsel at Chief of Public Affairs para sa AIDS Healthcare Foundation. “Nagdemanda ang AHF, at nawalan ng bisa ang batas na iyon; gayunpaman, ang mga pederal na Sentro para sa Mga Serbisyo ng Medicare at Medicaid ay kasunod na inaprubahan ang pagbabawas ng rate na nakapaloob sa batas ng California. Nananatili ang isang tanong, gayunpaman: Ang pag-apruba ba ng pederal sa kalaunan ay napatunayan at ginawang ayon sa batas ang naunang batas ng California na nagpapahintulot sa mga ganoong matinding pagbawas sa reimbursement? Natutuwa kaming malaman na sa kanyang desisyon noong nakaraang linggo, sinabi ni Judge Real na 'hindi' ang batas ng California ay hindi pa rin wasto."

Sa legal na reklamo nito mula 2009, iginiit ng AHF, “Sa kasamaang-palad, at iligal, sinubukan ng Estado ng California na tugunan ang mga problema nito sa badyet sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga rate ng pagbabayad ng Medi-Cal sa mga hindi pangkalakal, safety net na mga medikal na tagapagkaloob, na nagbabayad ng mas mababa sa mga tagapagkaloob na ito kaysa binabayaran nito sa mga negosyong kumikita para sa parehong mga serbisyo. .”  Idinagdag ng suit, "...ang Estado ay nagpatupad ng batas na (1) lumalabag sa parehong pederal at pang-estado na mga garantiya ng konstitusyon ng pantay na proteksyon, (2) hindi pinahihintulutang panghihimasok sa at inunahan ng pederal na batas na partikular na nilayon upang magbigay ng pinansiyal na benepisyo sa mga hindi pangkalakal na safety net provider tulad ng AHF, at ( 3) lumalabag sa pederal na batas na sumasaklaw sa programa ng Medicaid.”

“Pinababawas ng rate ang mga opisyal ng California na pinilit sa mga provider ng safety net ng Medi-Cal ay nanganganib na putulin ang mga serbisyo sa parmasya na nagliligtas-buhay hanggang sa buto para sa mga pasyente ng AIDS na umaasa sa AHF o iba pang hindi pangkalakal na tagapagkaloob para sa kanilang buhay," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Naniniwala kami na ang mga aksyon ng California—sinusubukang balansehin ang badyet nito sa likod ng ilan sa mga pinakamahihirap at pinaka-mahina na mamamayan sa pamamagitan ng pagpisil sa mga tagapagbigay ng safety net tulad ng AHF—ay hindi lamang ilegal sa ilalim ng batas ng estado at pederal, ngunit pinagbantaan din nila ang mismong pag-iral. ng naturang mga nonprofit na provider. Nagpapasalamat kami na muling pinagtibay at itinaguyod ni Judge Real ang kanyang desisyon na nagbibigay ng permanenteng utos na humahadlang sa karagdagang pagpapatupad ng batas.”

“Nang pinagtibay nito ang Seksyon 14105.46, kailangan ng California na sumunod sa pederal na batas sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa epekto ng mga pagbawas sa rate ng provider sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal. Inamin ng DHCS sa korte na hindi isinasaalang-alang ng Lehislatura o ng Lehislatura ang epektong ito bago ang Lehislatura ay nagmamadaling ipatupad ang Seksyon 14105.46 noong 2009. Walang anumang nangyari simula noon ang makapagpabago sa kasaysayang iyon, kaya, muling pinagtibay ng korte ang pag-uutos nito sa batas, na nagbibigay ng kaluwagan sa libu-libong mga nakikipagpunyagi sa mga tagapagbigay ng safety net,” sabi Laura Boudreau, Chief of Operations para sa AIDS Healthcare Foundation.

 

Background sa Federal 340B Program:

Pagbabawas ng mga Presyo ng Gamot para sa Safety Net Provider Upang Isulong ang kanilang mga Misyon

Ang Veterans Health Care Act of 1992 ay lumikha ng karaniwang kilala ngayon bilang 340B Program. Ang isang bahagi ng Batas na ito ay nag-aatas sa mga tagagawa ng gamot na magbigay ng mga gamot para sa outpatient sa mga partikular na entidad sa isang pinababang presyo. Para sa mga kalahok na entity, ang pinababang presyo ay nagbibigay ng average na matitipid na humigit-kumulang 20% ​​sa mga pagbili ng iniresetang gamot.

Ang mga entity na karapat-dapat na lumahok sa programang 340B ay lahat, sa pangkalahatan, nonprofit at governmental safety net medical provider, na pangunahing nagbibigay ng pangangalagang medikal sa mga taong mababa ang kita at mahihirap. Ang AHF ay maaaring lumahok sa programang 340B dahil nagbibigay ito ng pangangalagang medikal sa mga taong may HIV/AIDS sa ilalim ng Ryan White CARE Act, isang pederal na programa na idinisenyo upang magbigay ng pangangalaga sa mga mahihirap na Amerikanong may HIV/AIDS.

Gumagana ang mga pagtitipid mula sa programang 340B sa dalawang paraan. Una, para sa mga entity na direktang nagbabayad at namamahagi ng mga gamot, nabibili nila ang mga gamot na ito sa mas mababang presyo, at sa gayon ay maaaring bumili ng higit pang mga gamot upang magbigay ng higit pang mga serbisyo, o gamitin ang mga matitipid upang magbigay ng iba pang mga serbisyo. Pangalawa, para sa mga entity na bumibili ng mga gamot ngunit binabayaran ng isang third party (gaya ng isang insurance plan), ang 340B program ay nagbibigay-daan para sa mas malaking pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng pagbili at ng reimbursement fee, na lumilikha ng mga karagdagang mapagkukunan para sa nonprofit na entity.

Nagagamit ng mga kalahok na entity ng 340B ang mga matitipid mula sa mga pagbili ng gamot sa maraming paraan na nagpapasulong sa kanilang mga nonprofit at mga misyon ng pamahalaan bilang mga tagapagbigay ng safety net. Ang mga entity na lumalahok sa programang 340B ay karaniwang ginagamit ang mga pagtitipid upang:

  • Palakihin ang bilang ng mga pasyente na inihatid;
  • I-offset ang mga pagkalugi mula sa pagbibigay ng mga serbisyo sa parmasya para sa mas mababa sa buong kabayaran;
  • Bawasan ang mga presyo ng reseta sa mga pasyente; at
  • Dagdagan ang mga serbisyong ibinibigay.

Seksyon 14105.46: Paano Nangyari ang Reimbursement Cut para sa Safety Net Provider noong 2009

California Welfare & Institutions Code Section 14105.46, na nag-aatas sa mga tagapagbigay ng safety net na singilin at ibalik ng Medi-Cal sa kanilang aktwal na 340B na gastos sa pagkuha kasama ang isang nominal na dispensing fee ay pinagtibay noong Hulyo 28, 2009, nang, pagkatapos ng pagtatapos ng Ika-apat na Pambihirang Sesyon ng Lehislatura (upang tugunan ang krisis sa badyet ng estado), nilagdaan ni Gobernador Schwarzenegger ang Special Session Budget Bill at Assembly Bill X4-5 (ang Special Session healthcare trailer bill). Bago ang batas, maaaring piliin ng mga tagapagbigay ng safety net na talikuran ang 340B na diskwento, kumuha ng mga gamot sa normal na presyong pakyawan, at mabayaran ng listahan ng presyo ng Medi-Cal, tulad ng ibang mga parmasya. Binago ito ng Seksyon 14105.46 sa pamamagitan ng pag-alis sa opsyong ito at pagpilit sa mga tagapagbigay ng safety net na singilin at ibalik sa mas mababang halaga – isang halaga na kinilala mismo ng DHCS ay hindi sumaklaw sa mga gastos ng mga provider sa pagbili at pagbibigay ng mga gamot sa mga benepisyaryo ng Medi-Cal.

Dahil sa mga pagbawas sa buong estado at mga pagbabago ayon sa batas, ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay patuloy na umaalis sa programang Medi-Cal, na ginagawang mas mahirap para sa mga pasyenteng may Medi-Cal na makahanap ng naaangkop na pangangalaga at mga serbisyo. Sa kabila ng paglabas ng mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan mula sa programa, ang lehislatura ng California ay patuloy na nagpapatupad ng mga batas na malamang na higit pang magbabawas sa paglahok ng tagapagkaloob sa Medi-Cal. Ang Seksyon 14105.46 ay wala na sa hanay ng mga naturang batas.

AHF: Sa 3 boto, nililinis ng California's Condoms in porn bill (AB 1576) ang Senate Labor Committee
AHF sa National HIV Testing Day—Biyernes Hunyo 27: 'Manatiling Kalmado at Magpasuri!