AHF sa AB 1576: Ang Paggamit ng Condom sa Porno ay Nananatiling Batas sa California

In Balita ng AHF

Pagkatapos ng Assembly Bill 1576, ang panukalang batas ng Isadore Hall na mag-atas ng condom sa lahat ng pang-adultong pelikula na ginawa sa California, ay hindi lumabas sa Senate Appropriations Committee ngayon—epektibong pinapatay ang panukalang batas para sa taong ito—nangako ang AIDS Healthcare Foundation na muling ipakilala ang batas sa susunod na taon. 

SACRAMENTO (Agosto 14, 2014) California Assembly Bill 1576, isang landmark na panukalang batas na maglilinaw at magpapalakas sa mga batas sa kaligtasan ng manggagawa ng estado na nangangailangan ng condom sa lahat ng pang-adultong pelikula na ginawa sa buong estado sa California, ay hindi nilinaw ang Komite sa Paglalaan ng Senado mas maaga ngayon at bilang isang resulta, ay hindi magpapatuloy para sa pagsasaalang-alang ng buong Senado sa taong ito. Kagawad ng Assembly Isadore Hall, III (D-Los Angeles) na kumakatawan sa 64 ng Californiath Assembly District, ang nag-akda ng panukalang batas, na ipinakilala niya noong kalagitnaan ng Pebrero. AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pangunahing sponsor ng panukalang batas, ay nangakong ipagpatuloy ang pagtulak nito para sa kaligtasan ng manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang, na nagsasaad na muling ipapatupad nito ang panukalang batas sa susunod na taon.

“Hindi alintana kung naging batas ang AB 1576 sa taong ito, ang paggamit ng condom ay, at naging batas na sa California sa ilalim ng kasalukuyang awtoridad ng Cal/OSHA. Ang industriya ng porno ay pinili lamang na huwag pansinin ang mga batas na ito, na may kakaunti, kung mayroon man, mga epekto hanggang sa kasalukuyan para sa mga producer, "sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Tungkol sa AB 1576: Ipapasok namin muli ang panukalang batas sa susunod na taon at ipinagmamalaki namin ang katotohanang inilipat namin ang batas na ito nang mas malayo sa sesyon na ito kaysa sa anumang nakaraang taon. Bilang paghahambing, tumagal ng mahigit isang dekada upang maipasa ang isang bayarin sa pagpapalitan ng karayom ​​sa isang antas ng estado, kaya handa kami para sa mahabang paghatak, kung iyon ang kinakailangan.”

Kasabay nito, gumagana ang AB 1576 sa pamamagitan ng proseso ng pambatasan sa Sacramento ngayong taon, Cal/OSHA (Departamento ng Pang-industriya na Relasyon ng California, Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho), ang regulasyon sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho at organisasyon ng tagapagbantay, ay inaayos at pinalawak ang bahagi ng mga regulasyong Dugo ng Pathogens na sumasaklaw sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang. Kapag naisabatas sa paglaon nitong taglagas, ang mga na-update na regulasyon ng OSHA na ito, sa katunayan, ay maaaring gumawa ng pangangailangan para sa isang panukalang batas tulad ng AB 1576 na pagtalunan.

"Ang AB 1576 ay magbibigay sana ng malinaw na direksyon sa CalOSHA upang ayusin ang mga kahulugan na nakapaligid sa mga hakbang sa kaligtasan ng manggagawa sa mga lugar ng trabahong pang-adulto na set ng pelikula sa buong California," sabi Whitney Engeran-Cordova, Senior Director ng Public Health para sa AHF. “This remains good public policy, it's common sense at malinaw na nakukuha ito ng publiko kahit na hindi nakuha ng Senate Appropriations Committee. Ang Assemblymember Hall ay isang madamdaming tagapagtaguyod para sa mga manggagawa at pinuri namin siya sa kanyang katapangan.”

Dalawang iba pang mga panukalang batas na inisponsor ng AHF ang sumulong sa Sacramento ngayon. AB 336, ni Assemblymember Tom Ammiano, na magpapahirap sa pagpapatupad ng batas na gumamit ng condom bilang ebidensya ng prostitusyon; at AB 966 ni Assemblymember Rob Bonta, na mag-aatas sa Departamento ng Pagwawasto ng Estado na bumuo ng isang plano para magkaloob ng condom sa lahat ng mga bilangguan ng estado, ay magpapatuloy para sa pagsasaalang-alang ng buong Senado.

Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang sponsor ng batas ng Hall, ay matagumpay na pinangunahan ang Balota Measure B, ang 'County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,'—mas impormal na kilala bilang 'condoms in porn' measure, na inaprubahan ng mga botante ng Los Angeles County ng 57% hanggang 43% na margin noong Nobyembre 2012 na halalan. Ang Panukala B ay nangangailangan ng mga producer ng mga pelikulang pang-adulto na kumuha ng permiso sa kalusugan ng publiko mula sa Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County at magbayad ng bayad sa permiso na sapat para sa kinakailangang pagpapatupad at sundin ang lahat ng mga batas sa kalusugan at kaligtasan, kabilang ang paggamit ng condom ng mga gumaganap. Ang AB 1576 ay magpapalawak sa mga proteksyon sa lugar ng trabaho na kinakailangan ngayon sa Los Angeles County upang protektahan ang lahat ng adult na aktor ng pelikula sa buong estado ng California.

Ang batas ng Hall ay magbibigay sana ng statewide uniformity na kailangan upang matiyak na ang libu-libong aktor na nagtatrabaho sa multi-bilyong dolyar na industriyang ito ay binibigyan ng makatwirang mga proteksyon sa kaligtasan sa lugar ng trabaho na kailangan upang mabawasan ang pagkakalantad sa HIV at iba pang mga Sakit na Naililipat sa Sex.

AHF: Sinisira ng Institusyonal na Racism ang Kalusugan ng Bansa
Nagsampa muna ang AHF ng mga reklamo sa kaligtasan ng Nevada OSHA porn na nagta-target sa Kink.com