Florida Forces AIDS Drug Pricing Agreement with Cigna

In Balita ng AHF

TALLAHASSEE, FL (Nobyembre 11, 2014) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ngayon ay nagpalakpakan at nagpasalamat kay Florida Insurance Commissioner na si Kevin M. McCarty sa pag-broker ng isang kasunduan sa Cigna Health and Life Insurance Company (Cigna) kung saan gagawa na ngayon ang insurer ng mga hakbang upang matiyak na ang mga residente ng Florida na nabubuhay na may HIV/AIDS at sinasaklaw ng Cigna ay magkakaroon ng access sa mga gamot na nagliligtas-buhay na kailangan nila gaya ng ibinigay sa pamamagitan ng Kabanata 627.429, Mga Batas ng Florida. 

Ang Opisina ng Insurance sa Florida (Opisina) kamakailan ay nalaman ang mga paratang na ang ilang mga tagaseguro sa kalusugan—kabilang ang Cigna—ay maaaring lumalabag sa batas na ito sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng mga gamot sa HIV/AIDS sa pinakamataas na antas ng kanilang formulary ng gamot, na nangangailangan ng mga paunang awtorisasyon upang punan ang mga reseta, at pagpapatupad ng hindi kailangan at mga protocol ng diskriminasyong hakbang.

Noong Biyernes, inihayag ni Commissioner McCarty at ng Florida Office of Insurance Regulation na naabot ang isang kasunduan sa Cigna upang ihinto ang pagsasanay.

Ito ang unang kasunduan sa pagpepresyo at mga patakaran ng gamot sa HIV/AIDS sa pagitan ng Florida na isang tagaseguro.

"Pinahahalagahan ko ang Cigna na gumagawa ng mga proactive na hakbang upang matugunan ang mga paratang na ito," Komisyoner McCarty sinabi nitong Biyernes sa isang pahayag na nagpapahayag ng kasunduan. “Nangangako ako sa pagtiyak na ang mga tagaseguro ay hindi kumikilos sa paraang may diskriminasyon at hindi naaayon sa batas ng Florida at ang anunsyo ngayon ay nagpapakita na ang Cigna ay nakatuon din sa mga prinsipyong iyon.”

“Kami sa AIDS Healthcare Foundation ay pinalakpakan ang Komisyoner para sa kanyang mga aksyon at para sa kanyang pagkaasikaso sa isyung ito ng pag-access sa gamot para sa mga taong nabubuhay na may sakit na HIV sa Florida, sa panahon na ang mga mamimili—lalo na ang mga may sakit na HIV—ay nahaharap sa isang makabuluhang pagbabago at nakakalito na payer landscape,” sabi Michael Kahane, Southern Bureau Chief para sa AHF. "Bagaman ang mga paggamot para sa sakit na HIV ay mas simple at mas mabisa kaysa dati, ang sakit mismo ay maaaring maging kasing kumplikado ng pangasiwaan. Ang pagsunod sa paggamot ay kritikal sa isang paborableng resulta ng kalusugan at hindi lamang ito nakakatulong sa pasyente, ngunit nakakatulong din sa pangkalahatang kalusugan ng publiko pati na rin sa pamamagitan ng tinatawag na 'paggamot ay pag-iwas.' Gaya ng inilarawan sa utos ng pahintulot (tingnan ang web link sa ibaba) inaasahan naming makasama ang Cigna at iba pang mga tagaseguro upang talakayin kung ano ang talagang kailangan at para sa pinakamahusay na interes ng lahat ng taong nabubuhay na may sakit na HIV sa Florida at ang iba pang bahagi ng mundo. Ang walang harang na pag-access sa pangangalaga at paggamot ay mahalaga."

Maaaring matagpuan ang isang kopya ng order sa: http://www.floir.com/siteDocuments/Cigna162232-14-CO.pdf

 

Unang 'Out of the Closet' Thrift Store, Bagong AHF Pharmacy Dumating sa Seattle
Nag-donate ang AHF sa Ebola Fight sa Sierra Leone