Florida: Ang Third Insurance Company ay Sumang-ayon na Bawasan ang Pagpepresyo ng Gamot sa HIV/AIDS

In Balita ng AHF

TALLAHASSEE, FL (Disyembre 17, 2014) – Sa ikatlong pagkakataon sa nakalipas na buwan AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay pinalakpakan ang Florida Insurance Commissioner na si Kevin M. McCarty para sa isa pang kasunduan sa isang pangunahing insurer sa kalusugan upang bawasan ang pagpepresyo ng gamot para sa mahal na mga gamot sa HIV/AIDS. Kasunod ng mga pagbabago sa formulary ng gamot ng Coventry Healthcare ng Florida at Cigna, Humana Medical Plan (Humana) gagawa na ngayon ng mga hakbang upang matiyak na ang mga miyembro nito sa Florida na nabubuhay na may HIV/AIDS ay magkakaroon ng mas abot-kayang access sa mga gamot na nagliligtas-buhay na kailangan nila gaya ng ibinigay sa pamamagitan ng Kabanata 627.429, Mga Batas ng Florida.

Bilang tugon sa isang pederal na reklamo na inihain noong Mayo ng dalawang grupo ng karapatang sibil, ang Opisina ng Insurance sa Florida inilipat upang tugunan ang mga paratang na ang ilang mga health insurer—kabilang ang Humana Medical Plan of Florida—ay maaaring ilegal na inilalagay ang lahat ng mga gamot sa HIV/AIDS sa pinakamataas na antas ng kanilang formulary ng gamot, na nangangailangan ng mga paunang awtorisasyon upang punan ang mga reseta at pagpapatupad ng mga hindi kailangan at diskriminasyong mga hakbang na protocol.

"Muling nagpapasalamat ang AIDS Healthcare Foundation kay Commissioner McCarty para sa kanyang mga mapagpasyang aksyon upang mapabuti ang pag-access sa mga mahahalagang gamot na kailangan ng mga taong may HIV sa Florida, lalo na sa panahon na ang mga mamimili ay nahaharap sa isang makabuluhang pagbabago at nakakalito na tanawin ng nagbabayad," sabi Michael Kahane, Southern Bureau Chief para sa AHF.

"Inaasahan namin ang patuloy na pakikipagtulungan sa industriya ng seguro at Commissioner McCarty at ang kanyang mga tauhan upang matiyak na ang mga desisyon sa patakaran ay hindi makahahadlang sa matagumpay na pangangalaga at paggamot para sa mga taong nabubuhay na may sakit na HIV sa Florida," sabi David Poole, Direktor ng Legislative Affairs para sa Southern Bureau ng AHF. “Habang dumarami ang bilang ng mga pasyente ng HIV na lumilipat mula sa tradisyonal na Ryan White na mga sistema ng nagbabayad patungo sa mga planong ginawang posible sa pamamagitan ng Affordable Care Act, ang aming komunidad ng mga pasyenteng HIV, provider at iba pang stakeholder ay kailangang manatiling laging mapagbantay laban sa anumang mga patakaran o pamamaraan na maaaring lumikha ng mga hadlang sa pangangalaga at paggamot.”

AHF's 2015 Rose Parade Float para Parangalan ang Ebola First Responders
Pinanindigan ng US Appeals Court ang Mga Condom sa Porn Mandate