Hari at Reyna ng Lesotho Dumadalo sa AHF World AIDS Day Event

In Global, Lesotho ng AHF

Kanyang Kamahalan Hari Letsie III at Her Majesty Reyna 'Masenate Mohato Seeiso ng Lesotho dumalo sa isang World AIDS Day event na itinataguyod ng AHF at ng Lesotho Ministry of Health sa Thaba-Bosiu cultural grounds. Ang maharlikang mag-asawa ay binigyan ng paliwanag tungkol sa mga serbisyo ng AHF sa bansa at si King Letsie III ay nag-pin ng pulang laso sa AHF's commemorative World AIDS Day board. Ang AHF ay nagho-host ng higit sa 160 Mga kaganapan sa World AIDS Day sa dalawampu't walong bansa, kabilang ang US, upang isulong ang pagsusuri at paggamot para sa HIV/AIDS. Ang mga internasyonal na kaganapan ay nag-promote ng AHF's 20X20 na kampanya, isang pandaigdigang inisyatiba upang magkaroon ng 20 milyong taong nabubuhay na may HIV na nakaugnay sa pangangalagang medikal at sa anti-retroviral therapy (ART) bago ang Disyembre 31, 2020. 

Binuksan ng AHF ang First Long Island Healthcare Center
Ang Kampanya at Mga Billboard ng AHF na 'AirheadCelebs.com' ay Target ang mga Anti-vaccine Celebrity