ACQC at AHF sa Join Forces sa NYC

In Balita ng AHF

Ang bagong kaugnayan sa pagitan ng AIDS Center of Queens County (ACQC) at AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay naglalayong pahusayin ang paghahatid ng nagliligtas-buhay na pangangalaga at serbisyo ng HIV/AIDS sa buong borough ng Queens, kung saan mayroong napakataas na pagkalat ng HIV/AIDS sa New York City.

JAMAICA, NY (Pebrero 3, 2015) AIDS Center ng Queens County (ACQC) at AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagpapalawak ng kanilang kapasidad na magbigay ng mga kritikal na serbisyong nagliligtas-buhay sa mga apektado ng HIV/AIDS sa buong borough ng Queens— kung saan napakataas ng prevalence ng HIV/AIDS sa New York City. Ang parehong organisasyon ay nagsisilbi sa mga kliyenteng positibo sa HIV na may malawak na iba't ibang mga libreng serbisyo. Sa loob ng halos 30 taon at bilang nag-iisang AIDS Community Service Provider sa borough ng Queens, ang ACQC ay nagbibigay ng mga kritikal na serbisyo at adbokasiya para sa mga indibidwal na positibo sa HIV. Naglingkod ang ACQC sa mahigit 8,000 kliyenteng positibo sa HIV, at 30,000 residente ng komunidad sa limang lokasyon sa buong borough. Ang AHF ay isang pandaigdigang organisasyon na nagbibigay ng makabagong gamot at adbokasiya sa higit sa 382,000 katao sa 36 na bansa. Ito rin ang pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalagang medikal ng HIV/AIDS sa Estados Unidos.

HIV/AIDS sa Queens County

Ang Queens County ay kasalukuyang tahanan ng higit sa 17,000 mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS, at ang borough, kumpara sa ibang mga borough sa lungsod, ay may mas kaunting mga serbisyo ng HIV/AIDS na magagamit. Sa 3,141 na taong na-diagnose na may HIV noong 2012 sa New York City, 501—o 16%—ay mula sa Queens. Sa mga ito, 403 ay lalaki, kung saan 286 ang nakilala bilang mga lalaking nakikipagtalik sa mga lalaki (MSM) bilang kanilang pinaka-malamang na transmission risk factor. 102 sa kabuuang 403 lalaki sa Queens ay Black habang 179 ay Hispanic.

Ayon sa 2012 HIV Surveillance Annual Report na pinagsama-sama ng New York City Department of Health and Mental Hygiene, "Ang NYC ay patuloy na nagkakaroon ng isa sa pinakamalaking epidemya ng HIV sa Estados Unidos...Sa pagtatapos ng 2012, 114,926 na tao ang na-diagnose na may HIV/AIDS, iniulat sa NYC, at ipinapalagay na nabubuhay pa.” Sa karagdagan, “Ang mahahalagang pagkakaiba sa HIV—sa kasarian, lahi/etnisidad, panganib sa paghahatid ng HIV, heograpiya sa loob ng NYC, at antas ng kahirapan, bukod sa iba pang mga kadahilanan—ay nanatili sa NYC noong 2012. Ang mga taong bagong diagnosed na may HIV ay higit sa lahat ay lalaki, itim o Hispanic, bata, mga lalaking nag-uulat ng pakikipagtalik sa mga lalaki, o mga taong naninirahan sa mga mahihirap na NYC ZIP code. Ang mga rate ng diagnosis ng HIV ay kapansin-pansing mataas sa mga itim at Hispanic na lalaki at babae na may kaugnayan sa ibang lahi/etnikong grupo. Ang HIV ay patuloy na hindi pantay na ipinamahagi sa buong NYC, na karamihan sa mga lugar na may mataas na pasanin ay mayroon ding mataas na proporsyon ng mga mahihirap na residente. 

Gail Gordon, Tagapangulo ng Lupon ng AIDS Center ng Queens County, ay nagsabi, "Ang kaakibat ay magbibigay-daan sa ACQC na pahusayin at palawakin ang mga modelong programa nito para sa mga taong may HIV at magbibigay-daan sa ACQC na bumuo ng mga bagong programa para sa mga kliyenteng pinaglilingkuran namin."

“Ang kaakibat na ito sa pagitan ng ACQC at AHF ay nagpapahintulot sa ACQC na palakasin at palawakin ang aming paghahatid ng mga serbisyo, na kinabibilangan ng pamamahala ng kaso, edukasyon sa kalusugan at mga serbisyo sa pag-iwas, mga serbisyo sa pabahay, mga serbisyong legal, isang lisensyadong klinika sa kalusugan ng isip, isang programa sa pagbabawas ng pinsala at pagpapalitan ng syringe at isang food pantry program—lahat ng mga serbisyong ibinibigay nang walang bayad sa aming mga kliyente,” sabi Philip Glotzer, Executive Director ng AIDS Center ng Queens County. "Nilapitan namin ang AHF nang nasa isip ang partnership na ito at ikinararangal naming makipagtulungan sa kanila sa kapana-panabik na bagong collaboration na ito."

“Parehong nagbabahagi ang AHF at ACQC ng isang iisang misyon na pigilan ang pagkalat ng HIV at pagbutihin ang buhay ng lahat ng taong nabubuhay na may HIV/AIDS at iba pang populasyong nawalan ng karapatan. Ang mga indibidwal na apektado ng sakit sa pag-iisip, paggamit ng droga, pagkakulong at kahirapan ay dapat tratuhin nang may awa, patas at walang paghatol," sabi Michael Camacho, Direktor ng Rehiyon ng Lungsod ng New York para sa AIDS Healthcare Foundation. “Ang bawat organisasyon ay may mahabang kasaysayan ng pagbibigay ng ganitong mga serbisyo: Ang ACQC ay itinatag noong 1986 at AHF noong 1987, isang panahon kung saan ang epidemya ng AIDS ay kumikitil sa buhay ng libu-libong kalalakihan at kababaihan sa buong bansa at kakaunti ang mga gamot upang makontrol ang virus, bago at eksperimental. Ang bagong partnership na ito ay nagbibigay-daan sa parehong organisasyon na patuloy na gamitin ang kani-kanilang mga lakas upang mas mahusay na mapagsilbihan ang mga pangangailangan ng mga taong may HIV/AIDS sa buong borough ng Queens.

"Kinikilala ng AHF ang kritikal na katangian ng pagsuporta sa mga pasyente at kliyente sa mga lokal na serbisyong nakabatay sa komunidad na mahalaga sa pagtiyak ng mas mahusay na mga resulta ng pangangalagang pangkalusugan," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Wala nang mas maliwanag kaysa sa pagsuporta sa mga indibidwal na nabubuhay na may HIV/AIDS sa mga mas naapektuhang komunidad tulad ng Queens, na hindi gaanong naapektuhan ng epidemya gayundin ng mas mataas na antas ng kahirapan at mga pagkakaiba sa ekonomiya at kung saan ang mga taong nabubuhay na may virus ay maaaring magkaroon ng higit pa. limitadong pag-access sa de-kalidad na pangangalaga at mga serbisyo kaysa sa mas mayayamang lugar sa Manhattan o Brooklyn. Sa bagong kaugnayang ito sa AIDS Center ng Queens County at sa ilalim ng patuloy na pamumuno ni Philip Glotzer, umaasa kaming magagawa naming gayahin ang modelong ito sa iba pang mahahalagang lokasyon at komunidad ng AHF.”

 

South Side Help Center at AHF na Magsama-sama sa Lakas sa Chicago
Nakipagtulungan ang AHF sa Pambansang Organisasyon ng mga Opisyal ng Black County