Cuyahoga County—Wakasan ang AIDS Bureaucracy!

In Balita ng AHF

Cuyahoga County Board of Health (CCBH)—isang hindi nahalal at hindi mapanagot na burukrasya na hiwalay at naiiba sa pamahalaan ng Cuyahoga County—ay tumalikod sa mga taong may HIV/AIDS at sa mga tagapagbigay ng safety net na nangangalaga sa kanila, isinasapanganib ang nagliligtas-buhay na pangangalaga at mga serbisyo para sa mga taong may HIV/AIDS sa Cleveland at Cuyahoga County.

Sa Miyerkules at Huwebes ng linggong ito, ang AIDS at mga tagapagtaguyod ng komunidad ay magra-rally at tatawag sa mga opisyal ng County upang wakasan ang burukratikong pagbubuklod ng Board of Health sa pagpopondo ng Ryan White CARE Act at ibalik ang pananagutan sa komunidad.

CLEVELAND (Pebrero 11, 2015) Sa magkasunod na mga rali, protesta at patotoo sa mga pampublikong pagpupulong, AIDS Taskforce ng Greater Cleveland (ATGC) at AIDS Healthcare Foundation (AHF) gayundin ang iba pang lokal na Cuyahoga AIDS at mga grupo ng komunidad ay tatawag sa mga opisyal ng pamahalaan ng County ng Cuyahoga na bawiin ang pangangasiwa ng Ryan White Care ACT AIDS na pagpopondo sa County. Ang Lupon ng Kalusugan ng Cuyahoga County (CCBH)—isang hindi nahalal at walang pananagutan na burukrasya na nakakagulat na hindi sumasagot sa Cuyahoga County gobyerno—ay tumalikod sa mga taong may HIV/AIDS at sa mga tagapagbigay ng safety net na nangangalaga sa kanila.

Ano:      

RALLY, PROTESTA & PATOTOO NG KOMUNIDAD nananawagan sa pamahalaan ng Cuyahoga County

opisyal na bawiin ang pagpopondo ng Ryan White CARE Act mula sa Cuyahoga Board of Health.

Kailan saan:      

Huwebes, Pebrero 12  9: 00 AM

Office of The County Executive, 2079 East Ninth Street, Cleveland, Ohio 44115

Sino ang:

Tracy Jones, Chief Executive Officer, AIDS Taskforce ng Greater Cleveland 

Garith Fulham, Direktor ng Pampublikong Patakaran at Pagtataguyod, AIDS Taskforce ng Greater Cleveland, at 30 hanggang 40 karagdagang tagapagtaguyod at nagpoprotesta ng AIDS

CONTACT:

Garith Fulham, Direktor, Public Policy at Advocacy, AIDS Taskforce ng Greater Cleveland,

+1.216.357.3131 x249 (opisina) / +1.216.245.2724 (mobile) [protektado ng email]

 

“Ang Ryan White Comprehensive AIDS Resource Emergency Act—kilala bilang CARE Act—ay ang pangunahing programa ng AIDS ng bansa na siyang pangunahing pinagmumulan ng pagpopondo para sa pangangalaga at mga serbisyo ng AIDS sa buong bansa,” sabi Tracy Jones, Chief Executive Officer ng AIDS Taskforce ng Greater Cleveland. “Bilang resulta ng pagtalikod ng Cuyahoga Board of Health sa mga taong may HIV/AIDS at sa mga tagapagbigay ng safety net na nangangalaga sa kanila, ang pangangalaga at serbisyong nagliligtas-buhay para sa mga taong may HIV/AIDS sa Cleveland at Cuyahoga County ay nasa malubhang panganib. Ngayong Huwebes, kami ay magra-rally, magpoprotesta at magpapatotoo, na nananawagan sa pamahalaan ng Cuyahoga County–na may pananagutan at tumutugon sa mga pangangailangan ng mga residente ng County—na wakasan ang mga burukratikong pagkabigo ng Board of Health at bawiin ang pagpopondo ng Ryan White CARE Act at ibalik ang pananagutan sa ang komunidad!"

HIV/AIDS sa Ohio

Ayon sa ulat mula sa Harvard Law School's Center for Health Law and Policy Innovation, humigit-kumulang 10,000 Ohioans ang kasalukuyang nabubuhay na may HIV, at isa pang 8,600 indibidwal ang nabubuhay na may AIDS. Gayunpaman, ang mga numerong ito ay tumutukoy lamang sa mga taong may kamalayan sa kanilang katayuan sa HIV/AIDS, at ang mga pambansang pagtatantya ay proyekto na 20% ng mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS ay hindi pa nasusuri at walang kamalayan sa kanilang katayuan. Ayon sa isang HIV/AIDS Surveillance Program na isinagawa ng Ohio Department of Health, ang mga lalaki ay patuloy na nasuri sa mas mataas na rate kaysa sa mga babae sa pagitan ng 2007 at 2011 (mga 78% na lalaki hanggang 22% na kababaihan).

Alinsunod sa mga pambansang istatistika, ang insidente ng HIV/AIDS ay pinakamataas sa populasyon ng African American ng Ohio, na umabot ng higit sa 5% ng mga bagong diagnosis para sa bawat limang taon na sinusubaybayan sa ulat ng Department of Health. Ang mga rate sa komunidad ng African American ay dahan-dahan ngunit patuloy na tumataas mula noong 2007. Tumataas din ang mga rate sa mga kabataang may edad na 13-14, lalo na sa mga 20-24 taong gulang, na mula sa accounting para sa 1% ng mga bagong diagnosis noong 2007 hanggang 4 % noong 2011, Bagama't ang pinakamataas na saklaw ayon sa edad ay sa mga taong may edad na 45-64, ang mga pangkat ng edad na iyon ay nagpakita ng mabagal ngunit tuluy-tuloy na pagbaba sa mga bagong diagnosis sa mga nakaraang taon na pinag-aralan, isang trend na maaari lamang i-mirror sa mga mas batang demograpiko sa pamamagitan ng pagtaas ng edukasyon sa pag-iwas.

# # # 

Tungkol sa AIDS Taskforce ng Greater Cleveland

Ang AIDS Taskforce of Greater Cleveland (ATGC) ay isang nonprofit na HIV/AIDS Service Organization (ASO) na nakatuon sa komunidad na nag-aalok ng komprehensibong continuum ng mga hindi medikal na serbisyo sa HIV/AIDS sa Cuyahoga at limang nakapaligid na komunidad. Bilang pinakamatanda at nangungunang ASO ng Greater Cleveland, ang Taskforce ay nagbibigay ng mahahalagang serbisyo ng suporta sa “safety net” at edukasyon sa pag-iwas para sa mga nasa pinakamalaking panganib. Pinamumunuan din nito ang mga hakbangin sa pampublikong patakaran, tinitiyak ang pantay na mga karapatan at pagkakataon para sa mga taong nabubuhay at hindi katimbang na apektado ng HIV/AIDS at ang kanilang mga pamilya ay direktang pinaglilingkuran ng mga serbisyo ng suporta ng Taskforce, at maraming libo pa ang nagsisilbi sa pamamagitan ng mga hakbangin sa pag-iwas at adbokasiya. Ang misyon ng Taskforce ay “Upang magbigay ng mahabagin at pagtutulungang tugon sa mga pangangailangan ng mga taong nahawaan, apektado ng, at nasa panganib ng HIV/AIDS. Nagagawa ito sa pamamagitan ng pamumuno sa pag-iwas, mga serbisyong pansuporta, at adbokasiya.” Ang mga donasyon at boluntaryo ay palaging kailangan at pinahahalagahan. www.aidstaskforce.org.

Ipino-promote ng Pebrero 13th International Condom Day ang "Ang Mga Condom ay Cool"
AHF upang suportahan ang batas ng California na naglilimita sa 'personal na paniniwala' na mga pagbubukod sa bakuna