Sa wakas ay Kinikilala ng LA County ang Banta ng Meningitis—Nahuli ng Dalawang Taon

In Balita ng AHF

Dalawang taon pagkatapos ng nakamamatay na strain ng bacterial meningitis na pumatay ng dalawang gay na lalaki sa Los Angeles at isang estudyante ng San Diego, kinikilala ng mga opisyal ng Departamento ng Pampublikong Kalusugan ng Los Angeles County ang banta na maaaring kaharapin ng mga baklang lalaki mula sa invasive meningococcal disease. Kasalukuyang sinusuri ng mga opisyal ng kalusugan ng county ang mga tagapagbigay ng medikal na lugar na nagtatanong kung alam nila na inirerekomenda ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ang pagbabakuna ng meningococcal para sa "...lahat ng mga lalaking nahawaan ng HIV na nakikipagtalik sa mga lalaki (MSM) at MSM na may ilang mga kadahilanan ng panganib."  

Ang balitang ito ay dumating matapos ang isang kumpol ng walong karagdagang kaso ng meningitis ay natagpuan sa mga gay na lalaki at MSM sa lugar ng Los Angeles noong 2014 at sa mga takong ng unang nakumpirma na invasive meningococcal disease ng Los Angeles County sa isang MSM noong 2015; gayunpaman, ang pinakahuling sakit ng indibidwal ay sanhi ng meningitis serogroup B, na hindi sakop ng preventive vaccine.

LOS ANGELES (Pebrero 17, 2015) Dalawang taon matapos ang nakamamatay na strain ng bacterial meningitis na ikinamatay ng dalawang gay na lalaki sa Los Angeles at isang estudyante ng San Diego, Kagawaran ng Pangkalahatang Kalusugan ng County ng County ng Los Angeles sa wakas ay kinikilala ng mga opisyal ang banta ng mga baklang lalaki at lalaki na nakikipagtalik sa mga lalaki (MSM) mula sa invasive meningococcal disease. Sinusuri na ngayon ng mga opisyal ng kalusugan ng County ng Los Angeles ang mga tagapagbigay ng medikal na lugar na nagtatanong kung alam nila na inirerekomenda ng Kagawaran ng Pampublikong Kalusugan ng County ang pagbabakuna ng meningococcal para sa "...lahat ng mga lalaking nahawaan ng HIV na nakikipagtalik sa mga lalaki (MSM) at MSM na may ilang partikular na panganib na kadahilanan," isang rekomendasyon na unang ginawa noong Abril 2014.   Kasama sa iba pang mga kadahilanan ng panganib para sa rekomendasyon ng bakuna, “…MSM, anuman ang HIV status, na may maraming kasosyo o na regular na may malapit o matalik na pakikipag-ugnayan sa ibang mga lalaki na nakilala sa pamamagitan ng online na website, digital application ('app'), o sa isang bar o party."

Noong 2013, habang ang mga opisyal ng kalusugan ng County ng Los Angeles nakipagtalo sa mga tagapagkaloob ng kalusugan ng komunidad at mga tagapagtaguyod tungkol sa paglalagay ng label sa mga nakamamatay na kaso ng meningitis bilang isang 'kumpol' o 'paglaganap' upang ilarawan ang mga kaso na pumatay ng tatlong MSM sa Southern California at pitong MSM sa New York, ang AHF ay nagsagawa ng isang agresibong libreng kampanya sa pagbabakuna ng meningitis sa Los Angeles. Sa loob ng isang linggo (Abril 15-22, 2013), ang AHF ay nagbigay ng 3,357 libreng bakuna para sa meningitis sa komunidad. Sa parehong oras sa New York, “…kagawaran ng kalusugan ng lungsod naglabas ng babala … hinihimok ang lahat ng lalaki na regular na nakikipag-ugnayan sa ibang lalaki na mabakunahan para sa meningitis,” ayon sa 'Ang New York Times.' Gayunpaman, ang Times ' binanggit din ng artikulo na, "Ang mga opisyal dito [sa Los Angeles] ay hanggang ngayon ay nag-aatubili na gawin ang pareho."

“Habang pinagtatalunan ng mga opisyal ng kalusugan ng LA County ang semantika kung ano talaga ang tawag sa grupo ng mga impeksyon sa meningitis na pumapatay sa ilang bakla at MSM sa Los Angeles noong 2013, ang AHF ay nagbibigay ng mahigit 3,300 libreng bakuna sa meningitis sa mga potensyal na nasa panganib na mga indibidwal sa komunidad,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Ang AHF ay una sa harap ng pagbabakuna noong 2013 at kami ngayon ay natutuwa na makita na ang Los Angeles County ay dumating sa paligid; gayunpaman, ang mga opisyal ng kalusugan ng County ay kailangang magtaas at ituon ang higit na pansin sa meningitis sa mga populasyon na ito. Ang isyu sa meningitis at sa mga gay at MSM na komunidad ay mayroong ilang mga strain ng meningitis, at ang mga lalaking nasa panganib ay dapat bigyan ng pagkakataon na makakuha ng mga libreng bakuna mula sa Department of Public Health ng County. Ang mga gay na lalaki ay labis na kinakatawan sa mga numero ng kaso ng meningitis na ito sa Los Angeles at sa ibang mga lungsod. Ang CDC at ang NIH, kasabay ng mga lokal na departamento ng kalusugan, ay dapat talagang pag-aralan ang isyu nang mas masinsinang.

Isang kumpol ng walong kaso ng invasive meningococcal disease meningitis ang sumunod sa Los Angeles noong 2014, apat sa mga ito ay natagpuan sa men-who-have-sex-with-men (MSM). Noong panahong iyon—Abril 2014—na unang naglabas ang mga opisyal ng kalusugan ng County ng rekomendasyon para sa pagbabakuna ng meningococcal para sa lahat MSM na nahawaan ng HIV at iba pang MSM na may ilang partikular na kadahilanan ng panganib.

Mula noong Enero 2015, ang LA County Department of Public Health ay pagsisiyasat Ang mga medikal na tagapagkaloob ng Los Angeles ay magtanong, "Alam mo ba ang rekomendasyon sa pagbabakuna ng meningococcal na ginawa para sa pag-iwas sa invasive meningococcal disease (IMD) ng Los Angeles County (LAC) Department of Public Health noong Abril 2014…?”

Ang pamamahagi ng survey ng meningitis ng County ay nagmula rin sa mga takong ng unang nakumpirma na kaso ng invasive meningococcal disease ng County ng Los Angeles na natagpuan sa isang lalaki na nakikipagtalik sa mga lalaki (MSM) noong 2015. Ayon sa isang opisyal na update sa email ng County na ipinadala sa mga medikal na tagapagkaloob at pampublikong kalusugan at mga opisyal ng komunidad noong Pebrero 4th, “Ang lalaking nasa hustong gulang ay residente ng Hollywood-Wilshire Health District, na tumanggi sa paninigarilyo at paglilibang sa paggamit ng droga … Ang kanyang karamdaman ay sanhi ng serogroup B, na hindi sakop ng bakuna. Ang pasyente ay hindi nakatanggap ng naunang pagbabakuna ng meningococcal."

Patuloy na nag-aalok ang AHF ng mga libreng bakuna sa meningitis sa mas malaking Los Angeles sa pamamagitan ng mga AHF Wellness Center nito. Para sa mga lokasyon, bisitahin ang www.freestdcheck.org/locations   

HEALTH NOTE: Ang bakuna sa meningitis ay nagbibigay ng proteksyon sa loob ng limang (5) taon, kaya sinumang indibidwal na maaaring nabakunahan sa panahon ng mga kaso o outbreak na iniulat noong 2013 o 2014 ay HINDI kailangang magpa-booster shot o muling mabakunahan ngayon.

Noong 2013 at 2014 na mga kaso ng meningitis na iniulat sa mga bakla at MSM sa Los Angeles, ang Los Angeles County Department of Public Health ay nag-alok ng mga libreng bakunang meningococcal sa mga residente ng County na walang health insurance. Ang County ay patuloy na nag-aalok ng libre at/o mababang halaga ($15 maximum) na mga bakuna sa meningitis ngayon. Para sa karagdagang impormasyon ng County, tawagan ang LA County Information Line sa 2-1-1 mula sa anumang cell phone o land line sa county o bisitahin ang http://publichealth.lacounty.gov/ .

Ang Nabigong Tugon sa Pandaigdigang Ebola ay Nangangailangan ng Bagong Pamumuno
Ipino-promote ng Pebrero 13th International Condom Day ang "Ang Mga Condom ay Cool"