Ang Komisyoner ng Seguro ng FL na si McCarty ay Nag-anunsyo ng Pinahusay na Pag-access sa Buong Bansa sa Mga Gamot sa HIV

In Balita ng AHF

Ang Aetna, Inc. at Coventry Health Care ng Florida, Inc. ay nirerebisa ang kanilang mga formulary ng gamot sa HIV/AIDS para sa mga indibidwal na miyembro ng planong pangkalusugan; Ang mga pagbabago ay nangangahulugan na ang karamihan sa mga gamot sa HIV na kasalukuyang may label na mga espesyal na gamot sa pinakamataas na antas ng halaga ay muling uuriin bilang generic o hindi ginustong mga brand na gamot at ililipat sa mas mababang halaga ng mga tier.

TALLAHASSEE, Fla. – Inihayag ng Florida Insurance Commissioner na si Kevin M. McCarty nitong linggo na ang Aetna, Inc. at Coventry Health Care ng Florida, Inc. ay nire-rebisa ang kanilang mga formulary ng gamot sa HIV/AIDS para sa mga indibidwal na miyembro ng planong pangkalusugan. Ang bagong pagbabago ay nangangahulugan na ang karamihan sa mga gamot sa HIV na kasalukuyang may label na mga espesyalidad na gamot sa pinakamataas na halaga ng tier ng formulary ng gamot ay nireclassify bilang generic o hindi ginustong mga brand na gamot at inilipat sa mas mababang halaga ng mga tier.

Epektibo sa Hunyo 1, 2015, ang mga indibidwal na miyembro ng planong pangkalusugan ng dalawang insurer na ito ay makakabili ng mga oral na gamot sa HIV bilang mga generic o hindi ginustong tatak, na nagreresulta sa mga pinababang gastos at mas mahusay na access sa mga mahahalagang gamot na ito. Ang saklaw na ito ay aabot din sa mga indibidwal na miyembro ng planong pangkalusugan sa 2016 at aabot sa heograpiya sa buong Estados Unidos, at hindi lamang sa Florida, ayon sa mga mapagkukunang nakipag-ugnayan sa Aetna.

"Napakagandang makita na ang mga resulta ng mga buwan ng dialogue at adbokasiya sa mga pangunahing stakeholder sa buong US ay nagbunga ng mga positibong resulta na may epekto na sa huli ay maaaring maging mas makabuluhan kung gagamitin sa buong industriya," sabi ng AIDS Healthcare Foundation Southern Bureau Chief Michael Kahane. Ang mga stakeholder na kasangkot sa mga negosasyong ito ay kinabibilangan ng AIDS Institute, NHeLP, AIDS Foundation ng Chicago, at AIDS Healthcare Foundation (AHF).

"Ang mga aksyon ng Aetna at Coventry ay kumakatawan sa isang mataas na antas ng pangako at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga miyembro nito," nakasaad Komisyoner McCarty. "Inaasahan kong makipagtulungan sa iba pang mga kompanya ng segurong pangkalusugan na nakatuon din sa pagtutuon ng kanilang mga pagsisikap sa mahalagang isyung ito."

“Mahalaga ring tandaan na ang pagbabago ng Aetna/Coventry mula sa specialty tier para sa mahahalagang gamot na ito na nagliligtas-buhay ay magbibigay ng mas maraming pagpipilian para sa mga pasyente na magkakaroon sila ng opsyon na bumisita sa isang brick and mortar na parmasya o maaaring piliin na tanggapin ang kanilang gamot sa pamamagitan ng mail order,” sabi ni AHF Southern Bureau Director of Legislative Affairs David Poole.. "Umaasa kami na ang desisyong ito ay magiging trend sa industriya."

Noong nakaraang taon, nalaman ng Florida Office of Insurance Regulation ang mga paratang na maaaring lumabag ang ilang kumpanya ng health insurance sa batas ng Florida sa pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng gamot sa HIV/AIDS sa pinakamataas na antas ng kanilang formulary ng gamot. Ang Opisina ay nagsagawa ng malalim na pagsusuri sa mga paratang, nakipagpulong sa mga kompanya ng segurong pangkalusugan at nakipagkasundo sa isyung ito. Ang mga kompanya ng seguro ay sumang-ayon na magpatupad ng mga pansamantalang hakbang upang limitahan ang pananagutan sa pagbabahagi ng gastos ng mga miyembro ng planong pangkalusugan para sa mga gamot sa HIV/AIDS sa pinakamataas na antas ng kanilang mga formulary ng gamot; tiyaking hindi kinakailangan ang mga naunang awtorisasyon o hakbang na therapy para sa mga iniresetang paggamot sa gamot sa HIV/AIDs; at maghanap ng mga pangmatagalang solusyon na mas makakatugon sa pagiging affordability at accessibility ng mga gamot sa HIV/AIDS.

Miami Herald: Ang Coventry (Ins. Co.) ay nagbabawas ng co-pay sa lahat ng oral HIV na gamot
“Magtiwala sa Kanya?” Ang Bagong AHF Billboard Campaign ay Nagtatanong ng Simpleng Tanong