Tinatanggap ng AHF ang Bagong Lesotho HIV & AIDS Authority (LeHA)

In Global, Lesotho ng AHF

DURBAN, SOUTH AFRICA (4 March 2015) Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) pinalakpakan ang panibagong pambansang pagtuon sa HIV/AIDS sa Lesotho, na pangungunahan ng gobyerno ng Kaharian ng Lesotho mula nang mabuwag ang National AIDS Commission noong 2011.

Ang bagong tatag na Lesotho HIV & AIDS Authority (LeHA) ay inaasahang palawakin ang paglaban sa HIV at AIDS sa Lesotho sa pamamagitan ng koordinasyon at pagsasaayos ng lahat ng pambansang aktibidad sa pagtugon sa HIV at AIDS pati na rin ang paggamit ng lahat ng mapagkukunang nakalaan para sa mga naturang aktibidad.

Ang muling pagtatatag ng isang pambansang awtoridad sa koordinasyon ay naging layunin ng ilang mga organisasyon ng lipunang sibil kabilang ang AHF LesothoUNAIDS, PACT Lesotho, Duktor Nang walang Hangganan at ang Lesotho Council of NGOs, na, noong 2014, ay nagkaisa sa paglaban sa HIV/AIDS sa pagbuo ng Stakeholders Consultative Forum na naglalayong bumuo ng isang magkakaugnay na diskarte sa HIV/AIDS para sa Lesotho.

Direktor ng Medikal ng AHF Lesotho, Dr. David Tumuhairwe pinuri ang pamahalaan ng Kaharian ng Lesotho sa pagtatatag ng LeHA.

"Kami ay nag-lobby para sa pagtatatag ng isang organisasyon ng gobyerno upang muling pasiglahin ang paglaban sa HIV/AIDS mula nang mabuwag ang National AIDS Commission at samakatuwid ay sabik na magsimulang magtrabaho kasama ang LeHA," sabi niya. "Ang panibagong pananaw at pagkakatatag ng LeHA ay nangangahulugan na hindi lamang ito mangunguna sa pagtugon ng bansa sa HIV/AIDS ngunit mag-uudyok din sa lahat ng mga organisasyon ng civil society na pahusayin ang ating mga partnership."

"Binabati namin ang Opisina ng Punong Ministro ng Gobyerno ng Lesotho para sa aktibong paggawa upang muling itatag ang isang coordinating body upang palitan ang dating National AIDS Commission," sabi ni Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation sa isang pahayag. “Noong nakaraang linggo, ang opisina ng Punong Ministro ay naglagay ng mga pormal na paunawa at mga patalastas na humihingi ng mga aplikasyon mula sa mga nababahala at kwalipikadong indibidwal na interesadong maglingkod bilang mga miyembro ng Lesotho HIV & AIDS Authority. Mula sa lahat ng mga indikasyon, lumilitaw na ang bagong katawan na ito ay magpapakita ng pangkalahatang pagkakaiba-iba ng epidemya sa Lesotho, isang salik na dapat magpahusay sa kakayahan ng gobyerno at civil society na gumawa ng mas epektibong mga tugon sa HIV at AIDS sa buong bansa.

Ang Pag-atake sa TAC ng South Africa ay Isang Pag-atake sa Lipunang Sibil
Ang Nabigong Tugon sa Pandaigdigang Ebola ay Nangangailangan ng Bagong Pamumuno