Ang Pag-atake sa TAC ng South Africa ay Isang Pag-atake sa Lipunang Sibil

In Global, Timog Africa ng AHF

Ang AIDS Healthcare Foundation ay nagdaragdag ng boses nito sa mga panawagan para sa reporma sa pangangalagang pangkalusugan sa Libreng Estado

DURBAN, SOUTH AFRICA (5 Marso 2015) Ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagpapatakbo ng mga klinikal na programa sa South Africa mula noong 2002. Nakipagtulungan kami sa gobyerno sa loob ng halos isang dekada at alam namin mismo kung paano makapagliligtas ng mga buhay ang mabuting pamamahala at nakabubuting pakikipag-ugnayan. Naniniwala ang AHF na responsibilidad ng lahat ng mga mamamayan na makipagtulungan sa gobyerno upang bumuo ng mas magandang buhay para sa lahat. Kapag nabigo ang gobyerno na tuparin ang pangako nitong pangangalagang pangkalusugan para sa mga tao, hindi nananahimik ang mga responsableng mamamayan, kumikilos sila sa pinakamahusay na tradisyon ng demokratikong pakikibaka at nagsisikap na maisakatuparan ang pangako ng ating demokrasya, na humihingi ng access sa de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan para sa lahat.

Bilang mga tagapagtaguyod at tagapagbigay ng mahabang panahon ng paggamot, naniniwala kami na ang mga NGO ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagtulong sa mga taong may HIV/AIDS (PLWHA) at sa mga nasa panganib na mahawa, upang ma-access ang mga serbisyo sa paggamot at pag-iwas sa antiretroviral.

Kamakailan ay isang maliit na organisasyon ang nanawagan para sa South African Kampanya ng Pagkilos sa Paggamot (TAC) na aalisin sa pagkakarehistro pagkatapos nitong ipahayag sa publiko ang mga alalahanin tungkol sa maling pamamahala at kawalan ng pananagutan sa loob ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng pamahalaan sa lalawigan ng Free State.

Ang pag-atake sa TAC ay lumilitaw na isang politically motivated na pagtatangkang patahimikin ang whistleblowers na nagbigay-liwanag sa mga hadlang sa pag-access sa paggamot sa AIDS sa lalawigan.

Dahil dito, naniniwala kami na ang mga tawag sa pag-alis sa pagpaparehistro ng TAC ay mali at kontraproduktibo. Ang TAC ay may track record ng pakikipaglaban para sa access sa paggamot sa AIDS na sumasaklaw sa halos dalawang dekada. Ang mga kampanya ng TAC ay nakatulong sa paglikha ng isang unibersal na programa ng paggamot sa AIDS na ibinigay ng pamahalaan sa bansa, na mula noon ay naging pinakamalaking sa buong mundo.

Ang kasalukuyang krisis sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Libreng Estado na binibigyang-diin ng TAC ay nag-aalok ng pagkakataong pahusayin ito upang mas mapagsilbihan nito ang mga tao ng Free State. Ang pagpaparusa sa lipunang sibil para sa pagsisikap na matiyak ang mas mahusay na pag-access sa pangangalagang pangkalusugan para sa mga tao ng South Africa ay salungat sa mga prinsipyo ng demokrasya na sumasailalim sa ating Konstitusyon. Hinihimok namin ang mga organisasyong nananawagan para sa TAC na maalis sa pagkakarehistro upang tumayo sa interes ng mabuting pamamahala at pag-access sa pangangalagang pangkalusugan para sa lahat ng South Africa.

Dagdag pa, nananawagan kami sa Ministro ng Kalusugan na imbestigahan ang mga paratang na ginawa ng TAC at mga whistleblower. Hinihiling namin na tiyakin ng Ministro na ang mga tao ng Free State ay may access sa paggamot.

 

Higit pang Kaso ng Ocular Syphilis sa West Coast Mga Babala sa Kalusugan ng mga Gay Men
Tinatanggap ng AHF ang Bagong Lesotho HIV & AIDS Authority (LeHA)