Tinarget ng Cal/OSHA ang mahigit 5 ​​taong pagkaantala sa mga regulasyon sa condom ng pelikula para sa mga nasa hustong gulang

In Balita ng AHF

Sacramento PROTESTA ika-19 ng Marso sinundan ng PUBLIC TESTIMONY sa Cal/OSHA Standards Board Hearing

Ang mga tagapagtaguyod na bawasan ang mahabang taon na pagkaantala sa pag-amyenda sa Bloodborne Pathogens Statutes ng California re: paggamit ng condom ng mga adultong manggagawa sa pelikula; 50 tagapagtaguyod na magho-host 8am Sacramento protesta sa Ahensya ng Paggawa ng Labor at Workforce ng California na sinusundan ng pampublikong patotoo sa Cal/OSHA Standards Board Meeting.

SACRAMENTO (Marso 18, 2015) Pinangunahan ng mga tagapagtaguyod ng pampublikong kalusugan mula sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), higit sa 50 tagapagtaguyod—kabilang ang dalawang dating adult na manggagawa sa pelikula na nahawahan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya ng mga nasa hustong gulang noong 2013—ay magho-host ng protesta sa Sacramento sa limang taong pagkaantala ng Cal/OSHA sa pag-amyenda at paglilinaw sa Mga Batas ng Dugo ng Pathogens ng California tungkol sa paggamit ng condom sa produksyon ng pelikulang nasa hustong gulang sa California upang mas maprotektahan ang mga manggagawa sa naturang mga pelikula. Ang Cal/OSHA (Departamento ng Pang-industriya na Relasyon ng California, Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho) ay ang organisasyong tagapagkontrol at tagapagbantay sa kalusugan at kaligtasan ng estado.

Gagawin ng mga tagapagtaguyod may pasubali Huwebes, Marso 19th sa harap ng Ahensya ng Paggawa ng Labor at Workforce ng California (800 Capitol Mall) mula 8:00am hanggang 9:00am na sinundan agad ng pampublikong patotoo ng marami sa 50 tagapagtaguyod at nagprotesta sa Cal/OSHA Standards Board Meeting gaganapin sa State Resources Building Auditorium (1416 9th Street, Sacramento, CA 95814) simula 10am.

ANO: OSHA PROTESTA: Huwebes. Marso 19, 2015—8:00am—9:00am Ang HIV+ ay dating mga adult na manggagawa sa pelikula at tagapagtaguyod ng kaligtasan ng manggagawa na iprotesta ang Labor & Workforce Development Agency ng California sa mga taon ng pagkaantala ng Cal/OSHA sa pag-amyenda sa pamantayan ng Bloodborne Pathogens ng California upang mas maprotektahan ang mga adult na manggagawa sa pelikula at linawin ang mga regulasyon sa paggamit ng condom sa mga pelikulang pang-adulto.

SAAN:       sa harap ng

                       Ahensya ng Paggawa ng Labor at Workforce ng California

800 Capitol Mall, Sacramento, CA 95814

WHO:

Cameron Adams (Pangalan ng entablado: Cameron Bay) at Sofia Delgado (kanyang stage name), na parehong naging HIV-positive habang nagtatrabaho sa industriya noong Agosto 2013, pati na rin ang 50 tagapagtaguyod ng kaligtasan ng manggagawa mula sa Bay Area at Los Angeles sa pulang T shirt na nagbabasa “Wala nang Excuses!”

 PARA AGAD NA SUNDIN NI:

ANO:  OSHA PUBLIC TESTIMONY sa Cal/OSHA Standards Board Mtg

WHEN:   Huwebes. Marso 19—10:00am

SAAN:     Auditorium ng State Resources Building 1416 9th Street, Sacramento, CA 95814

                     Pampublikong Pagpapatotoo @ OSHA Standards Board Mtg (ipinagpapatuloy)

Pampublikong Pagpapatotoo ng Cal/OSHA (ipinagpatuloy)

WHO:   Cameron Adams (Pangalan ng entablado: Cameron Bay) at Sofia Delgado (pangalan ng entablado), na parehong naging HIV-positive habang nagtatrabaho sa industriya ng pang-adultong pelikula noong Agosto, 2013

  • Adam Cohen, Public Health Consultant, AHF
  • Dale R. Gluth, Direktor ng Bay Area, AHF
  • Miki Jackson, Public Policy Consultant, AHF
  • Ava Aguado, Public Health Consultant, AHF, gayundin mula sa
  • 50 mas ligtas na pakikipagtalik at tagapagtaguyod ng kaligtasan sa lugar ng trabaho mula sa Bay Area at mas malaking Los Angeles

CONTACT: Ged Kenslea, AHF Communications +1.323.791.5526 mobile

Upang maging malinaw, ang paggamit ng condom sa paggawa ng pelikulang pang-adulto sa California (isa sa dalawang estado lamang, kasama ang New Hampshire, kung saan legal ang paggawa ng pelikulang pang-adulto) is kinakailangan sa ilalim ng mga batas ng Cal/OSHA Bloodborne Pathogens; gayunpaman, ang industriya ng pang-adulto ay higit na binalewala ang mga batas sa paggamit ng condom sa nakalipas na mga dekada na may kaunting mga legal o regulasyong epekto—kabilang ang kakulangan ng epektibong pagpapatupad ng Cal/OSHA.

Bilang resulta, noong Disyembre 17, 2009 ang AIDS Healthcare Foundation ay nagsumite ng isang pormal na petisyon sa Cal/OSHA Standards Board para magpulong ng isang advisory committee para amyendahan ang Bloodborne Pathogens Standard (CCR Title 8 §5193). Sa sulat, hiniling ng AIDS Healthcare Foundation na ang Cal/OSHA “…linawin ang mga kinakailangang manggagawa sa proteksyon sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang.”

Simula noon, dahil ang mga opisyal ng Cal/OSHA ay paulit-ulit na naantala ang pagkilos sa petisyon at itinulak pabalik ang aytem—tinatanggal ito sa mga agenda ng pagpupulong at pinapanatili itong natatakpan ng isang belo ng burukratikong lihim sa nakalipas na limang taon—hindi bababa sa apat na adult na gumaganap: Cameron Adams Na (2013), Joshua Rodgers Na (2013), Sofia Delgado (ang kanyang pangalan ng entablado, nahawahan din noong 2013) at Derrick Burts (2010)—nahawahan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang.

Kaya't nang malaman ng mga tagapagtaguyod na ang item ay muling itinulak at inalis sa agenda mula sa linggong ito. Pagpupulong ng Cal/OSHA Standards Board (3/19/15), nagpasya silang pakilusin at dalhin ang mga tao mula sa Bay Area at mas malaking Los Angeles sa Sacramento para sa isang protesta sa kaligtasan sa lugar ng trabaho at upang tumestigo sa OSHA Standards Board Meeting.

Sa katunayan, halos magaganap ang protesta at pampublikong testimonya ngayong Huwebes sa Sacramento apat na taon hanggang sa araw mula sa isang katulad na Cal/OSHA Standards Board Meeting na ginanap sa Van Nuys (noong Marso 17, 2011) kung saan ang mga opisyal ng OSHA ay pampublikong nagpahayag ng kanilang mga intensyon na ipakilala ang na-update na mga regulasyong Bloodborne Pathogens na naglalayong mas mahusay na protektahan ang mga adult na gumaganap ng pelikula. Ayon sa isang pahayag ng pahayag ng AHF sa oras na:

“Sa panahon ng pagpupulong ng Cal/OSHA's (Departamento ng Pang-industriya na Relasyon ng California, Dibisyon ng Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho) Lupon ng Pamantayan sa Kaligtasan at Kalusugan sa Trabaho sa Van Nuys noong Huwebes (Mar. 17, 2011), Deborah Gold, MPH, CIH, isang Senior Safety Engineer para sa Cal/OSHA, inihayag sa publiko at sa unang pagkakataon na ang mga opisyal ng OSHA ay bumubalangkas ng mga iminungkahing bagong susog sa kaligtasan sa Bloodborne Pathogens Statute ng estado sa pagkakasunud-sunod upang linawin at palakasin ang mga kinakailangan sa kaligtasan sa lugar ng trabaho para sa mga tagapag-empleyo at mga gumaganap ng pelikulang nasa hustong gulang sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang. Ang mga iminungkahing susog sa kaligtasan ay ipapakilala at isang pulong sa pagpapayo ng Cal/OSHA na gaganapin sa Los Angeles sa Hunyo 7th; ang mga susog ay sasailalim sa karaniwang proseso ng pampublikong vetting at pag-apruba na magsasama ng input at feedback ng komunidad at industriya."

“Ang Cal/OSHA Standards Board ay muling naantala ang pagboto sa mga iminungkahing pagbabago sa Bloodborne Pathogens Standard na mas makakapagprotekta sa mga adult na manggagawa sa pelikula sa set. Una nang isinumite ng AHF ang panukala noong Disyembre 2009, ibig sabihin, mahigit limang taon na ang lumipas na walang katapusan,” ani Whitney Engeran-Cordova, Senior Director, AIDS Healthcare Foundation Public Health Division sa isang pahayag. “Nangako ang Standards Board na ang item ang magiging agenda sa Pebrero, pagkatapos ng Marso, pagkatapos ng Abril—ngayon sinasabi nila na ang boto ay magaganap sa Mayo. Kailangang iangat ng lupon ng mga pamantayan ang belo ng lihim. Wala nang excuses! Kailangan namin ng Cal/OSHA upang ihinto ang mga pagkaantala at maputol ang red tape bago maging huli ang lahat. Ang mga manggagawang ito sa California ay may karapatan sa parehong proteksyon gaya ng mga manggagawa sa California anumang industriya!”

"Noong 2013, nakakuha ako ng trabaho na nagtatrabaho para sa isang adult film studio sa San Francisco. Sa ilalim ng sariling protocol ng industriya, ako ay nasubok para sa mga STD at magagamit ako para sa trabaho. Pagdating ko doon, nalaman kong nag-hire sila ng 75 extra para makasama sa eksena, wala kung sino ang nasubok. Karagdagan pa, ang pangunahing tagapalabas na nakatrabaho ko ay nasugatan—siya ay naputol at dumudugo—at pinilit akong magtrabaho kasama niya—at magtrabaho nang walang condom—kahit humingi ako ng kapalit na kapareha. Di nagtagal, nalaman ko na ang isa pang lalaking performer na nakatrabaho ko kanina ay may Hepatitis C. Upang matiyak na hindi ako nahawaan ng Hepatitis C, pinili kong kumuha ng buong panel ng mga STD test. Doon ko nalaman na nahawaan ako ng HIV,” ani Cameron Adams, na pupunta sa Sacramento Huwebes para sa protesta at pampublikong patotoo. “Sinunod ko ang self-regulation ng adult film industry at ngayon isa na akong HIV positive na babae. Bagama't maaaring huli na para sa akin, hindi pa huli ang lahat para sa ibang mga performer. Ang industriya ng pelikulang pang-adulto ay hindi kailanman kusang ilalagay ang kalusugan at kaligtasan bago ang kita. Oras na para ilagay ang iminungkahing Bloodborne Pathogens na pamantayan sa kalendaryo ngayon!”

“At this point, medyo nalilito kami. Ang Cal/OSHA Standards Board ay isang lupon na hinirang ng gobernador, ngunit tila wala itong anumang tunay na awtoridad. Buwan-buwan kaming pumunta sa mga pagpupulong, at—sa kabila ng katotohanang sinasabi ng mga opisyal ng OSHA na kailangan itong gawin nang mabilis—lima-at-kalahating taon na kami sa proseso na walang maipakita para dito. Ito ay hindi tama," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Talaga bang walang awtoridad ang Standards Board para hilingin sa Division na gumawa ng anuman? Kay Chairman Dave Thomas: Gaano katagal at gaano karaming mga pinsala ang kailangan para kumbinsihin kang magpatuloy? Nais naming ilagay mo ang isyung ito sa agenda bago ka mag-adjourn ngayong Huwebes. Kung talagang nababahala ka sa mga manggagawang ito at sinasadya mo ang iyong sinasabi, may kapangyarihan kang ilagay ito sa agenda ngayon—Wala nang dahilan!'”

Ang California Statewide Condom in Porn ballot measure ay inihayag, Nobyembre 2014

Hiwalay, Noong Nobyembre 2014, nag-anunsyo din ang mga tagapagtaguyod ng kaligtasan ng manggagawa sa pelikula at condom at adultong film ng mga plano para sa isang panukalang balota sa buong estado na suportado ng mamamayan na nagpapalakas sa mga kinakailangan ng condom ng OSHA para sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang noong Nobyembre (link sa buong anunsyo sa press dito). Ang mga tagapagtaguyod ay nagtatanim upang magkaroon ng kuwalipikadong panukala na lumabas sa balota ng halalan sa pampanguluhan noong Nobyembre 2016.

“Ang botohan para sa pambuong-estadong panukala sa balota na ito ay nagpapakita na 71% ng mga tao sa estado ang sumang-ayon na ang mga adult na manggagawa sa pelikula ay dapat na mas maprotektahan ng mga regulasyon ng OSHA. Bakit kailangang pigilan ang kagustuhan ng mga tao ang pag-uusig, at/o mga lihim na burukrasya tulad ng OSHA at Department of Industrial Relations?” idinagdag ni Weinstein ng AHF. “Samantala, dahil sa mga taon na tumanggi ang Lupon ng mga Pamantayan o ayaw o hindi makakilos, libu-libo—hindi dose-dosenang—ngunit libu-libong tao sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang ang patuloy na nagkakaroon ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik, isang bagay na nangyayari pa rin ngayon. ”

Mga Catalyst para sa California Statewide Law

Ang momentum para sa pambuong-estadong Safer Sex in the Adult Film Industry na inisyatiba sa balota ng botante ay dumating pagkatapos California Assembly Bill 1576, (Isadore Hall, III, Ang D-Los Angeles), isang landmark na panukalang batas na magbibigay linaw at magpapalakas sa mga batas sa kaligtasan ng manggagawa ng estado na nangangailangan ng condom sa lahat ng mga pelikulang pang-adulto na ginawa sa buong estado sa California, ay nabigong makalabas sa Senate Appropriations Committee ng estado noong Agosto ng nakaraang taon, na epektibong pumatay sa panukalang batas. .

Bilang karagdagan, ang mga tagapagtaguyod ay naging bigo sa paulit-ulit na burukratikong pagkaantala at kawalan ng aksyon ng Cal/OSHA sa nakalipas na limang taon sa petisyon nito na naglalayong i-update ang Bloodborne Pathogens Standards ng estado. Noong Disyembre 17, 2009, isang petisyon na inihain sa Cal/OSHA upang amyendahan ang Pamagat ng Kodigo ng mga Regulasyon ng California § 8 nang nagkakaisang tinanggap ng Lupon ng mga Pamantayan. Mula noon, gayunpaman, naantala ng OSHA ang karamihan sa mga pagdinig at/o anumang makabuluhang aksyon sa petisyon—pinakabago, na may pagkaantala hanggang Marso 5193—na muling naantala. Ang sumusunod ay dalawang titik:

  • Ang orihinal na petisyon sa OSHA na may petsang Disyembre 17, 2009, na may HINDI naaksyunan, at
  • A sulat mula Nob. 3, 2014 hanggang OSHA na humihiling ng pananagutan at aksyon sa usapin.

Panghuli, ang mga tagapagtaguyod ay bigo din sa naantalang pagpapatupad ng 'Measure B' ng County ng Los Angeles (ang County ng Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act), isang katulad na lokal na panukala sa balota ng botante na nangangailangan ng paggamit ng condom sa lahat ng mga pelikulang pang-adulto na kinunan sa Los Angeles County, na pumasa nang may napakalaking suporta ng botante—57% hanggang 43%—sa halalan noong Nobyembre 2012 sa Los Angeles County (margin ng tagumpay: 1,617,866 na boto ang pabor [56.94%] kumpara sa 1,222,681 na boto laban sa [43.04%]). Gayunpaman, makalipas ang mahigit dalawang taon, ang County ng Los Angeles ay hindi pa ganap na nagpapatupad ng Panukala B, at isang grupo ng mga adult na producer ng pelikula ang nagdemanda sa County upang ihinto ang pagpapatupad ng panukala.

Ang Florida AIDS Walk ay Tumataas ng Mahigit $1 Milyon
SF Health Dept. Issues Advisory on Intestinal Bacteria in MSM