Sinusuportahan ng AHF ang Long Beach LGBT Community sa Pride Festival & Parade

In Balita ng AHF

LOS ANGELES (Mayo 19, 2015) — Ipinagmamalaki ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) na makilahok sa 32nd Taunang Long Beach Lesbian at Gay Pride Festival sa Mayo 16 – ika-17, 2015 sa Long Beach, CA. Ang organisasyon—na nagpapatakbo ng kanyang AHF Healthcare Center, Pharmacy at Out of the Closet thrift store sa Long Beach sa 3500 E. Pacific Coast Highway—ay nag-aalok ng mga libreng condom, mas ligtas na impormasyon sa pakikipagtalik at pagsusuri sa HIV sa buong pagdiriwang sa Booth G200-202. Ang mga dumalo sa festival na kumuha ng libreng HIV test ay hinikayat na pumasok sa AHF's "Test Drive" sweepstakes para manalo ng bagong 2015 Fiat na ipapakita sa site.

Nagmartsa din ang mga pasyente, boluntaryo at kawani ng AHF kasama ang Out of the Closet float nito sa parada noong Linggo.

Ipinagmamalaki ng AHF na suportahan ang Long Beach LGBT community sa pamamagitan ng dalubhasang healthcare center nito na nag-aalok ng paggamot at pangangalaga para sa mga taong may HIV/AIDS sa ilalim ng pangunahing provider ng klinika. Dr. George Melikian at full-service na AHF Pharmacy, na nasa loob ng Out of the Closet thrift store nito, kung saan 96 cents ng bawat dolyar ay napupunta din sa pandaigdigang pangangalaga sa HIV/AIDS.

Ayon sa pinakabago nito Ulat sa pagsubaybay sa HIV/AIDS mula sa Lungsod ng Long Beach Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao, mayroong 1,649 na taong may HIV at 6,310 na taong may AIDS sa lungsod noong Disyembre 2014. Sinasabi ng ulat na hanggang Disyembre 31, 2014, mayorya (33.7%) ng pinagsama-samang mga kaso ng HIV sa Long Beach ay kabilang sa mga taong nasa pagitan ng ang edad na 30 at 39. Tatlumpung porsyento ng lahat ng mga kaso ng HIV ay na-diagnose sa mga taong nasa pagitan ng edad na 20 at 29 at 22% ay na-diagnose sa pagitan ng edad na 40 at 49. Mula noong 1981, ang mga lalaki sa Long Beach ay higit na naapektuhan ng HIV/ Ang mga diagnosis ng AIDS kaysa sa mga kababaihan, at mayroong mas mataas na saklaw ng impeksyon sa mga itim na populasyon, ayon sa ulat.

Ang Mga Pagbabago sa Cal/OSHA Regs Sa Mga Condom Sa Porn ay inuuna ang Proteksyon ng Manggagawa
Hahadlangan ng Obama Trade Agreement (TPP) ang Global AIDS Fight