Deadline Pass Para sa Porn Industry Pag-apela ng Korte Suprema ng US sa LA County Condom Measure

In Balita ng AHF

LOS ANGELES (Mayo 7, 2015) — Inilabas ni AIDS Healthcare Foundation President Michael Weinstein ang sumusunod na pahayag ngayon tungkol sa pagpapasa ng deadline para sa mga nagsasakdal upang humingi ng pagsusuri sa desisyon ng Ninth Circuit sa Panukala B, ang batas ng LA County na ipinasa noong 2012 na nangangailangan ng paggamit ng condom sa mga pelikulang pang-adulto na kinunan sa county, ibig sabihin, naninindigan ang desisyon ng Ninth Circuit. Sinasabi ng desisyong iyon na ang regulasyon ng gobyerno sa mga pelikulang pang-adulto upang protektahan ang kalusugan ng publiko ay hindi labag sa konstitusyon:

“Sa loob ng maraming taon, ginawa ng industriya ng porno ang lahat ng makakaya nito upang maiwasang mag-alok sa mga gumaganap nito ng parehong mga proteksyon sa lugar ng trabaho na ipinag-uutos ng ibang mga employer na ibigay—at sinubukan pa ngang takutin ang mga tatawagin ito. Ngayon ay kinikilala at nauunawaan na nila na ang mga simpleng batas na nagbibigay ng mga pangunahing proteksyon sa kalusugan ng publiko sa kanilang mga manggagawa ay konstitusyon.”

Malugod na tinatanggap ni Austin Mayor Douglas Campbell ang AHF at Bagong HIV Treatment Clinic at Prevention Efforts
AHF Commits to People of Indiana in New Partnership, HIV Clinic sa Austin