AHF Fact-Checks POZ Magazine

In Balita ng AHF

Maaaring marami sa inyo ang nakakita Artikulo ng POZ Magazine bilang tugon sa kamakailang AHF'Digmaan Laban sa Pag-iwas' ad na tumakbo sa ilang mga papeles ng komunidad kabilang ang Balitang Bakla sa Timog Florida (SFGN).

Binabalangkas ng AHF 'War Against Prevention' ad ang marami sa aming mga alalahanin tungkol sa PrEP at kung ano ang lumilitaw na katumbas na lumalagong paggalaw palayo sa kultura ng paggamit ng condom.

Ginawa ng POZ na mamamahayag ang kanyang post bilang isang 'fact-check' ng ad ng AHF. Nakapagtataka, sa ilang dosenang mga katotohanang sinuri, ang POZ na mamamahayag ay umamin sa aming katotohanan o nahihirapang tanggihan ang kakanyahan ng isang partikular na katotohanang binanggit ng AHF. Samantala, marami sa kanyang mga paninindigan at tinatawag na 'fact checks' ng aming ad ay hindi partikular na tumugon sa mga katotohanang aktwal naming binanggit, o ginawa ito nang kaunti habang ang mamamahayag ay nagpakita ng hindi nauugnay na (mga) katotohanan na sumusuporta sa kanyang sariling bias sa PrEP.

Sa nakalipas na linggo, nagsagawa ang AHF ng sarili nitong fact-check ng fact-checking ng POZ. Mag-click upang basahin ang "AHF Fact-Checks POZ's Fact-Check” dokumento.

Maaari kang mag-atubiling ibahagi ang dokumento o impormasyong ito sa sinuman sa iyong mga kasamahan kung gusto mo.

WOP_POZfactChecking_650wide

Sa Ika-3 Anibersaryo ng PrEP - Nagtatanong ang AHF sa CDC: Ano ang iyong ginagawa upang isulong ang pagsunod at paggamit ng condom?
AHF Cheers World's 'Astounding' Feat: 15 Million sa Paggamot sa AIDS