Binanggit ng grupo ng AIDS ang isang 'krisis sa HIV' sa Dallas County

In Balita ng AHF

Upang maakit ang pansin sa patuloy nitong laban sa pagpopondo sa Dallas County, ang AIDS Healthcare Foundation ay bumili ng isang nakikitang advertisement noong Huwebes na nagdeklara ng isang lokal na "krisis sa HIV."

Naglagay ang grupo ng sticker ad sa front page ng Ang Dallas Morning News humihimok sa mga mambabasa na makipag-ugnayan sa Hukom ng County na si Clay Jenkins tungkol sa tinatawag na krisis. Inakusahan nito ang kakulangan ng paggamot para sa 7,565 na residenteng nahawaan ng HIV at inakusahan ang county ng "hindi patas na pakikitungo" sa mga tagapagbigay ng serbisyo ng AIDS.

Hindi maabot si Jenkins para sa komento noong Huwebes. Tumangging magkomento si Zachary Thompson, direktor ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng county.

Ang Dallas County ang may pinakamataas na rate ng impeksyon sa HIV sa estado — 31.4 kaso bawat 100,000 populasyon noong 2013, ang pinakahuling taon na magagamit. Sa buong County, 768 na bagong diagnosis ang naiulat dalawang taon na ang nakararaan para sa kabuuang 15,403 residenteng nabubuhay na may HIV.

Noong nakaraang Marso, nagsampa ng kaso ang foundation laban sa county, sa departamento ng kalusugan nito at sa Thompson na naghahanap ng pondo para sa mga serbisyong HIV/AIDS na ibibigay nito ngayong taon. Inirerekomenda ang grupo na makatanggap ng $1.2 milyon bilang bahagi ng proseso ng pagsusuri sa pagpopondo ng county, ayon sa pundasyon. Gayunpaman, ang grupo ay walang natanggap at ang hindi pagkakaunawaan ay napunta sa pamamagitan, na nagsimula noong Huwebes.

Inakusahan ng mga pinuno ng foundation ang county ng pagbabago sa proseso ng aplikasyon sa pagsisikap na pigilan ang grupo na mabayaran para sa pangangalaga na ibibigay nito ngayong taon. Inaangkin nito na gumagamot sa 624 na mga pasyente sa lokal at sinabi na ang bilang ay lumago sa humigit-kumulang 1,200 ngayon.

“Bilang isa sa pinakamalaking tagapagbigay ng pangangalaga sa HIV/AIDS sa Dallas County, [ang foundation] ay naiwan na walang alternatibo kundi humingi ng hudisyal na remedyo sa aming paghahangad ng isang patas at malinaw na proseso ng pag-bid at pagmamarka,” sabi ni Bret Camp, ang foundation ng Direktor ng rehiyon ng Texas.

Kilala ang pundasyon sa paghahain ng mga kaso sa tuwing nagiging isyu ang pagpopondo habang nagbubukas ito ng mga klinika sa paligid ng county. Noong 2013, matagumpay nitong inakusahan ang Tarrant County upang i-claim ang humigit-kumulang $300,000 sa pagpopondo sa AIDS. Ang grupo pagkatapos ay nagbukas ng isang klinika sa Medical City Dallas campus at nagdagdag ng isang parmasya sa Oak Lawn sa nakaraang taon.

Upang bigyang pansin ang kasalukuyang laban nito, nagpasya ang foundation na gumastos ng humigit-kumulang $21,000 sa mga sticker ad, na tatakbo sa loob ng tatlong araw sa Mga Balita.

Nilabanan ng AHF ang Dallas Higit sa Proseso ng Pagpopondo sa AIDS bilang 7,565 HIV+ na Tao sa County Lack Care
Pinupuri ng AHF ang Korte sa Kansas para sa Pagpapanumbalik ng Mga Karapatan ng Magulang sa Ina sa Kaso ng HIV