Ang Mga Condom sa Porn Advocates ay Nangongolekta ng 371,000 Lagda, Sapat na Para Maging Kwalipikado sa Panukala sa Balota ng California

In Balita ng AHF

366,880 valid na lagda ng mga rehistradong botante sa California ang kailangan; gayunpaman, ang mga tagasuporta ay patuloy na mangolekta ng hanggang 550,000 pirma sa kabuuan bilang isang unan bago ang Setyembre 14th paghahain ng mga deadline para sa panukala, na lalabas sa Nobyembre 2016 presidential ballot.

LOS ANGELES (Hulyo 16, 2015) Ang mga tagapagtaguyod ng mas ligtas na pakikipagtalik na kaanib sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang grupo, FAIR (For Adult Industry Responsibility), ay nalulugod na ipahayag na nakakolekta na sila ng sapat na mga lagda ng mga rehistradong botante sa California—371,486 na mga lagda na nakolekta noong Hulyo 12th—upang maging kuwalipikado sa isang statewide ballot initiative na magpapalawak sa kapangyarihan ng Cal/OSHA at mga lokal na departamento ng kalusugan ng publiko ng California na ipatupad ang paggamit ng condom sa mga set ng pelikulang nasa hustong gulang sa buong estado. Ang panukala ay nilayon upang maiwasan ang libu-libong mga sexually transmitted infections (STI) na nangyayari sa mga gumaganap bawat taon sa industriya at dumarating pagkatapos ng halos isang dosenang adult na performer ang nahawahan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya sa pagitan ng 2004 at 2014.

Upang maging karapat-dapat sa panukala, 366,880 wastong lagda ng mga rehistradong botante sa California ang kailangan (5% ng lahat ng mga boto na ibinoto para sa gobernador sa pinakahuling halalan sa buong estado, na ginanap noong Nobyembre 2014). Gayunpaman, bilang isang unan, ang mga tagapagtaguyod, na nagsimulang mangolekta ng mga lagda noong unang bahagi ng Abril, ay patuloy na mangolekta ng mga lagda hanggang sa Setyembre 14.th mga deadline ng pag-file, na may layuning mangolekta ng kabuuang nasa pagitan ng 525,000 hanggang 550,000 na lagda para isumite sa mga opisyal ng halalan ng county sa buong estado. Matapos mapatunayan ang mga lagda, lalabas ang panukala sa balota sa Nobyembre 8, 2016 na balota ng halalan sa pampanguluhan ng California.

Ang panukala sa balota ng condom sa buong estado ng California ay ginawang modelo Panukala sa Balota B, isang katulad na panukalang opisyal na kilala bilang 'County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,' na pumasa nang may napakaraming suporta ng botante—57% hanggang 43%—sa halalan noong Nobyembre 2012 sa Los Angeles County. Ang paunang botohan sa bagong iminungkahing panukala sa buong estado na isinagawa noong Setyembre 2014 ay nagmumungkahi ng kasing dami ng 71% ng mga botante ng estado na susuporta sa pambuong estadong panukala.

“Noong July 12th, nakakolekta kami ng sapat na mga lagda upang maging kuwalipikado itong panukala sa balota sa buong estado na kumokontrol sa paggamit ng condom at mas ligtas na mga kasanayan sa pakikipagtalik sa industriya ng pelikulang pang-adulto ng California; gayunpaman sa labis na pag-iingat, plano naming ipagpatuloy ang pagkolekta ng mga lagda hanggang sa mga deadline ng paghahain noong Setyembre,” sabi ni Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isa sa mga mamamayang tagapagtaguyod ng panukala ng estado. “Noong 2012 sa Los Angeles na may Panukala B at sa aming paunang botohan para sa panukalang ito, malinaw ang damdamin ng botante na pinapaboran ang mas ligtas na pakikipagtalik sa mga pelikulang pang-adulto: hindi tulad ng karamihan sa mga pulitiko, ang mga botante ay hindi nanginginig tungkol sa isyung ito, na nakikita ito bilang isang paraan upang maprotektahan ang kalusugan. at kaligtasan ng mga performer na nagtatrabaho sa industriya. Makatarungan lamang na ang mga gumaganap na ito ay bigyan ng parehong mga pananggalang gaya ng ibang mga taga-California sa kanilang mga lugar ng trabaho. Sa Nobyembre 2016, inaasahan naming muling pagtitibayin ng mga botante ng California.”

Ang pagtulak ng mga tagapagtaguyod para sa isang pambuong-estadong batas ng California sa pamamagitan ng inisyatiba sa balota ay nabuo bilang paraan upang palawakin ang mga regulasyon sa kaligtasan na nagpoprotekta sa mga adult na gumaganap ng pelikula na nagtatrabaho saanman sa estado. Nangyari rin ito pagkatapos ng naantalang pagpapatupad at paglunsad ng Panukala B sa Los Angeles—ang mga tagapagtaguyod ng pagkaantala ay higit na nauugnay sa mga legal na hamon mula sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang at pati na rin ang burukratikong pagwawalang-bahala ng mga opisyal ng LA County.

Ang industriya ng pang-adulto ay nagsampa ng kaso sa lalong madaling panahon pagkatapos na maipasa ang Panukala B noong 2012 na nagpaparatang sa paglabag sa malayang pananalita sa mga karapatan ng Unang Susog ng mga gumaganap at mga producer ng nasa hustong gulang. Gayunpaman, sa isang desisyon noong Disyembre 2014, tinanggihan ng US Ninth District Court of Appeals ang mga claim ng First Amendment ng industriyang nasa hustong gulang at kinatigan ang Panukala B, na binanggit na, “…Ang Panukala B, na ipinasa noong 2012, ay idinisenyo upang tugunan ang pagkalat ng sakit at halos ibinagay sa layuning iyon."

Sinabi ng AHF ang Bagong Mga Alituntunin sa Pagsusuri ng HIV ng WHO, 'Pagbabago ng Laro'
Sa Ika-3 Anibersaryo ng PrEP - Nagtatanong ang AHF sa CDC: Ano ang iyong ginagawa upang isulong ang pagsunod at paggamit ng condom?