Nagsampa ang AHF ng Deta Laban sa County ng LA para sa Paghihiganti, Pagkakaiba-iba na Paggamot sa Mga Kontratang Medikal ng HIV/AIDS

In Balita ng AHF

Nagsampa ng kaso ang AHF laban sa County ng Los Angeles at ilang opisyal ng kalusugan ng County Huwebes, Hulyo 30th sa Superior Court of California, County ng Los Angeles na nagpaparatang ng paghihiganti at disparate na paggamot na may kaugnayan sa mga kontrata na iginawad sa AHF upang magbigay ng pangangalagang medikal at mga serbisyo sa mga indibidwal na nahawaan ng HIV sa County.  

Sa kurso ng legal na pagtuklas na may kaugnayan sa mga natitirang legal na aksyon na nakabinbin sa pagitan ng AHF at Los Angeles County, natuklasan ng AHF ang isang patuloy na pattern at kasanayan ng kung ano ang tila hindi pantay na pagtrato sa AHF ng mga opisyal ng County patungkol sa fiscal compliance audit at mga pamantayan sa pag-uulat; sa nakalipas na tatlong taon, ang AHF ay pinanghawakan sa ibang-iba—at mas mahigpit—mga pamantayan kaysa sa iba pang katulad na mga medikal na tagapagkaloob.

LOS ANGELES (Hulyo 31, 2015) AIDS Healthcare Foundation (AHF) nagsampa ng a kaso sa Superior Court ng California kahapon laban sa County ng Los Angeles gayundin sa mario perez, ang Direktor ng County ng Los Angeles Department of Public Health, Division of HIV and STD Programs, na humihingi ng mga pinsala at declaratory at injunctive relief batay sa “…paghihiganti, at mga paglabag sa mga karapatan sa konstitusyon…” laban sa AHF sa mahabang taon ng adbokasiya ng AHF at pagpuna sa County, sa Departamento ng Pampublikong Pangkalusugan nito at ilang pangunahing kalusugan at mga inihalal na opisyal.

Ang kaso ng AHF, na inihain sa Superior Court ng California, County ng Los Angeles Huwebes, Hulyo 30th, sinabi ng [case # TBD] na, “…Ang paghihiganti ng County laban sa mga Nagsasakdal (AHF) ay kinuha (at tumatagal pa rin) sa anyo ng: (1) di-proporsyonal na mabigat na programa at mga pagsusuri sa pagsunod sa pananalapi, na ang mga natuklasan mula sa mga naturang pagsusuri ay ginamit bilang dahilan upang bawasan ang pagpopondo sa AHF; (2) pagbabawas o pagkansela ng mga serbisyo sa pagkontrata; (3) pagpapataw ng mga pagtatasa ng buwis na hindi naaangkop sa isang non-profit na organisasyon gaya ng AHF; (4) minamaliit ang mga Nagsasakdal sa mga pampublikong forum; at (5) hindi kasama ang AHF mula sa kakayahang mag-bid para sa mga kontrata ng County.”

“Sa kurso ng legal na pagtuklas na may kaugnayan sa mga natitirang legal na aksyon na nakabinbin sa pagitan ng AHF at Los Angeles County, natuklasan ng AHF ang isang patuloy na pattern at kasanayan ng kung ano ang tila hindi pantay na pagtrato sa AHF ng mga opisyal ng County patungkol sa mga pagsusuri sa pagsunod sa pananalapi at mga pamantayan sa pag-uulat sa Ang mga kontrata ng County para sa pangangalagang medikal na ibinigay ng AHF,” sabi Arti Bhimani, Assistant General Counsel para sa AIDS Healthcare Foundation. “Sa nakalipas na tatlong taon, ang AHF ay pinanghahawakan sa ibang-iba—at higit na mahigpit—mga pamantayan kaysa sa iba pang katulad na mga medikal na provider na may mga kontrata sa County at ang tanging batayan para sa magkakaibang paggamot na ito ay tila paghihiganti."

"Ang hindi tama at iligal na aktibidad ng pamahalaan ng mga opisyal ng County ng Los Angeles na inilatag sa demanda na ito ay walang konsensya, at kami ay nagpapasalamat sa proseso ng pagtuklas na nagbigay-daan sa amin upang maihayag ang maling gawaing ito," sabi ni Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Sa pamamagitan ng lahat ng mga aksyong ito ng parusa at paghihiganti ng County, nagpatuloy kaming tumuon sa pagdadala ng pinakamataas na kalidad ng pangangalaga at mga serbisyo sa mga pasyenteng pinaglilingkuran namin sa County, isang pangako sa mga pasyente na patuloy naming igagalang habang nagbubukas ang legal na aksyong ito. .”

Ika-6 ng Agosto: LaBelle, Common, Sharpton Headline Atlanta Show na Nagmamarka ng Ika-50 Anibersaryo ng Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto
Tagumpay sa Ebola Vaccine: Sabi ng AHF, "Dapat Magpatuloy ang Mundo nang Magmamadali at Nang Kinakailangan ang Lahat ng Pinansyal na Mapagkukunan"