Labanan upang Bawasan ang mga Presyo ng Gamot na Itinuon para sa 2016 California Balota

In Balita ng AHF

379,000 rehistradong pirma ng botante ng California ang nakolekta (366,880 ang kailangan) bilang suporta sa California Drug Price Relief Act, isang 2016 na inisyatiba sa balota na humiling sa estado na hindi na magbayad ng higit pa para sa mga iniresetang gamot kaysa sa Department of Veterans Affairs.

 Ang pagtitipon ng lagda sa katulad na panukala sa balota sa Ohio ay magsisimula ngayon.

LOS ANGELES at COLUMBUS, OH (Agosto 19, 2015) Mga tagapagtaguyod ng pagpepresyo ng gamot na kaanib sa AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nalulugod na ipahayag na nakakolekta na sila ng sapat na mga lagda ng mga rehistradong botante sa California—378,931 na mga lagda noong Agosto 16th—upang maging kuwalipikado ang California Drug Price Relief Act, isang inisyatiba ng balota sa buong estado iyon ay baguhin ang batas ng California upang hilingin sa mga programa ng estado na huwag nang magbayad ng higit pa para sa mga inireresetang gamot kaysa sa mga presyong pinag-usapan ng US Department of Veterans Affairs (sa kabila ng anumang ibang probisyon ng batas at hangga't pinapayagan sa ilalim ng pederal na batas).

Hiwalay, ang mga tagapagtaguyod mula sa AHF at 'Ohioans para sa Patas na Presyo ng Gamot' ay magsisimulang mangolekta ng mga lagda ng botante sa Ohio para sa isang katulad na panukala sa balota sa pagpepresyo ng gamot simula ngayon. Inaprubahan ng mga opisyal ng estado ang wika ng petisyon mas maaga sa buwang ito at nagbigay ng panghuling clearance para sa pagtitipon ng lagda noong huling bahagi ng nakaraang linggo. Ang mga hakbang sa California at Ohio ay inaasahang magiging kwalipikado para sa, at lalabas sa, balota ng halalan sa pampanguluhan noong Nobyembre 2016.

Ang California Drug Price Relief Act

Upang maging karapat-dapat sa panukalang California, 366,880 wastong lagda ng mga rehistradong botante ang kailangan (5% ng lahat ng mga boto para sa gobernador sa pinakahuling halalan sa buong estado, na ginanap noong Nobyembre 2014). Gayunpaman, bilang isang unan, ang mga tagapagtaguyod, na nagsimulang mangolekta ng mga lagda noong unang bahagi ng Abril, ay patuloy na mangolekta ng mga lagda hanggang sa mga huling araw ng paghahain sa Oktubre. Ang mga pirma ay dapat isumite sa kaukulang mga county sa buong estado, at pagkatapos ng sertipikasyon ng lagda, ang panukala sa balota ay inaasahang ilalagay sa balota ng Nobyembre 2016 sa California.

"Noong Agosto 16th, nakakolekta kami ng sapat na mga lagda upang maging kwalipikado ang aming panukala sa balota sa California, na kapag ipinasa ng mga botante noong Nobyembre 2016, ay magpipilit sa mga opisyal ng estado na kumuha ng pagpepresyo ng VA—sa ngayon, ang pinakamababang presyong magagamit sa alinmang ahensya ng gobyerno—para sa pagbili ng mga inireresetang gamot para gamitin sa mga programa ng estado; gayunpaman bilang pag-iingat, plano naming magpatuloy na mangolekta ng mga lagda hanggang sa mga huling araw ng paghahain ng Oktubre California,” sabi Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at isa sa mga tagataguyod ng mamamayan ng panukalang California. “Kung ang California—at Ohio—ay makakapagbayad ng parehong mga presyo para sa mga inireresetang gamot gaya ng mga halagang binayaran ng Departamento ng mga Veterans Affairs ng Estados Unidos, ito ay magreresulta sa malaking pagtitipid sa mga nagbabayad ng buwis. Ang mga hakbangin sa balota na ito ay kinakailangan at naaangkop upang tugunan ang pampublikong alalahanin tungkol sa pagpepresyo ng runaway na gamot.”

"Sa buong bansa, ang paggasta sa inireresetang gamot ay tumaas ng higit sa 800 porsiyento sa pagitan ng 1990 at 2013, na ginagawa itong isa sa pinakamabilis na lumalagong bahagi ng pangangalagang pangkalusugan," sabi Tracy Jones, Executive Director ng AIDS Taskforce ng Greater Cleveland at isa sa mga mamamayang tagapagtaguyod ng panukalang Ohio. “Ang paggastos sa mga espesyal na gamot, lalo na, tulad ng mga ginagamit sa paggamot sa HIV/AIDS, Hepatitis C, at mga kanser, ay mas mabilis na tumataas kaysa sa iba pang uri ng mga gamot. Sa 2014 lamang, ang kabuuang paggasta sa mga espesyal na gamot ay tumaas ng higit sa 23 porsyento. At bagama't ang Ohio ay nagsasagawa ng mga pagsisikap na bawasan ang mga gastos sa inireresetang gamot sa pamamagitan ng mga rebate, nagagawa pa rin ng mga tagagawa ng gamot na singilin ang estado nang higit pa kaysa sa ibang mga nagbabayad ng gobyerno para sa parehong mga gamot, na nagreresulta sa isang kapansin-pansing kawalan ng timbang na dapat ituwid. Iyon ang dahilan kung bakit itinataas namin ang inisyatiba, dinadala ang kritikal na isyu sa mga mambabatas at, kung kinakailangan, direkta sa mga botante sa Ohio kung ang lehislatura ay nabigong kumilos."

Ang Ohio Drug Price Relief Act

Noong Agosto 3rd, Inaprubahan ng Attorney General ng Ohio na si Mike DeWine ang wika ng petisyon para sa katulad na inisyatiba ng balota sa pagpepresyo ng gamot sa Ohio na naghahanap ng pagpepresyo ng Department of Veterans Affairs para sa mga programa ng estado. Noong nakaraang Huwebes (Ago. 13), inaprubahan ng Ohio Ballot Board ang iminungkahing batas bilang isang solong isyu. Bilang resulta, ang panukalang iyon, na sinuportahan ng AHF at Ohioans para sa Fair Drug Prices, ay na-clear para sa signature gathering—isang pagsisikap na magsisimula nang marubdob ngayon sa Ohio.

Ayon sa Cleveland.com website (ang Northeast Ohio Media Group), “Ang mga tagasuporta ay maaari na ngayong magsimulang mangolekta ng 91,677 pirma ng mga rehistradong botante sa Ohio na kinakailangan upang ilagay ang isyu sa Ohio General Assembly. Ang mga mambabatas ng estado ay magkakaroon ng apat na buwan upang kumilos sa batas. Kung tatanggihan o babaguhin nila ang iminungkahing batas, ang mga tagasuporta ay magkakaroon ng pagkakataon na mangolekta ng isa pang 91,677 na pirma upang ilagay ang isyu sa mga botante.”

Ayon sa wika ng petisyon ng Ohio, “Ang Ohio Drug Price Relief Act ay magpapatupad ng Seksyon 194.01 ng Ohio Revised Code na humihiling na sa kabila ng anumang ibang probisyon ng batas at hangga't pinapayagan sa ilalim ng pederal na batas, ang Estado ng Ohio ay hindi dapat pumasok sa anumang kasunduan para sa pagbili ng reseta. gamot o sumang-ayon na magbayad, direkta o hindi direkta, para sa mga inireresetang gamot, kabilang ang kung saan ang estado ang pinakamataas na nagbabayad, maliban kung ang netong halaga ay pareho o mas mababa kaysa sa pinakamababang presyong binayaran para sa parehong gamot ng US Department of Veterans Affairs.”

135 Mga Organisasyon sa World Bank: Ayusin ang Pagtatalaga ng Bansa sa Middle-Income
AHF Highlights “Reaching Common Ground on PrEP' in New National Ad Campaign