Tahimik na nagprotesta ang 1,600 sa Durban, na humihingi ng hustisya para sa mga nakaligtas sa panggagahasa

In Global, Timog Africa ng AHF

Pinangunahan ng AHF at mga partner na organisasyon ang 2nd Silent Protest sa Durban, South Africa noong Agosto 21 kasama ang 1,600 kalahok, upang bigyang-pansin ang mga nakaligtas sa panggagahasa na ang mga boses ay regular na pinatahimik ng karahasang sekswal at nanawagan para sa mas malawak na access sa Post Exposure Prophylaxis (PEP) pagkatapos ng panggagahasa.

Ang protesta—katuwang na inorganisa kasama ang Durban University of Technology, Sex Worker Education and Advocacy Taskforce (SWEAT) at Sisonke Sex Worker Movement at Lifeline Durban—ay naglalayong i-highlight ang panggagahasa bilang isang mas malaking epidemya kaysa sa kinikilala ng opisyal na mga istatistika at ipakita ang koneksyon sa pagitan ng HIV at karahasan na nakabatay sa kasarian.

Ang sexual assault ay isang malaking problema sa South Africa; noong 2013-2014, 66,000 sexual assault ang naiulat. Sa mga ito, 6.5% lamang ang matagumpay na nauusig at wala pang kalahati ng 1% ng mga salarin ang magsisilbi sa anumang oras ng pagkakakulong. Tinataya ng mga istatistika na kahit saan sa pagitan ng 260,000-1.5 milyong panggagahasa ay nangyayari taun-taon.

"Ang kaganapan ay isang napakalaking tagumpay," sabi ni AHF South Africa Regional Policy and Advocacy Manager Larissa Klazinga. "Humugot ito ng suporta mula sa lahat ng antas ng pamumuhay at pinag-isa ang Durban Community sa isang panawagan na palawakin ang access sa PEP at magbigay ng mga serbisyo para sa mga nakaligtas sa panggagahasa."

$750 na Gamot na Nagbebenta ng $1 sa Mga Ahensya ng Gobyerno ay Binibigyang-diin ang Pangangailangan para sa Reporma sa Pagpepresyo ng Gamot
Tinutugunan ng Bagong AHF Billboard Campaign ang Mga Panganib sa STD Mula sa Mga Sikat na Dating App