Pinupuri ng AHF si Gov. Brown sa Paglagda sa California Sex Ed Bill (AB 329)

In Balita ng AHF

Ang AB 329, (Shirley Weber, D, San Diego, District 79), na nilagdaan bilang batas kagabi ni Gobernador Brown, ay nangangailangan ng sekswal na edukasyon sa lahat ng pampublikong paaralan ng California. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, ito ay pinahihintulutan, ngunit hindi kinakailangan.

SACRAMENTO (Oktubre 2, 2010)¾AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang operator ng pinakamalaking non-government HIV testing program sa California, ay pinalakpakan ngayon si Gobernador Jerry Brown para sa pagpirma Assembly Bill 329 (Shirley Weber, D, Sacramento-District 79), na mangangailangan ng sekswal na edukasyon sa lahat ng pampublikong paaralan ng California. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, pinahihintulutan ang sex ed, ngunit hindi kinakailangan. Ang AHF ay isang aktibong tagasuporta ng AB 329, at mahigpit na nag-lobby sa Lehislatura at Gobernador para sa pagsasabatas ng mahalagang panukalang pangkalusugan ng publiko.

“Ang pagbibigay ng sekswal na edukasyon, kabilang ang impormasyon tungkol sa mga STD at ang kanilang pag-iwas, sa pamamagitan ng ating mga pampublikong paaralan ay nagsisiguro na ang estado ay umaabot sa milyun-milyong kabataan sa isang yugto ng pagbuo sa kanilang buhay kapag ang impormasyong ito ay maaaring tumagal. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na gumawa ng matalino at matalinong mga desisyon habang sila ay nakikibahagi sa sekswal na aktibidad kapag sila ay mas matanda, "sabi Whitney Engeran-Cordova, Senior Director, Public Health Division para sa AIDS Healthcare Foundation. ""Taos-puso kaming nagpapasalamat kay Gobernador Brown sa paglagda sa AB 329 bilang batas."

“Sa panahong ang mga STD ay nasa mga antas ng rekord sa buong California, ang kasalukuyang pangako ng estado sa pag-iwas at pagkontrol sa STD ay kalunus-lunos na hindi sapat. Sa oras na ang mga taga-California ay maging nasa hustong gulang, kakaunti na ang kapasidad ng estado o iba pang mga institusyon na turuan ang mga tao tungkol sa STDS at kung paano protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang mga mahal sa buhay mula sa pagkakalantad," sabi Michael weinstein, Presidente, AIDS Healthcare Foundation.

"Mula sa mas malaking pananaw sa kalusugan ng publiko, ang kawalan ng pansin sa mahalagang bagay na ito sa kalusugan ng publiko ay nagpapatuloy din sa lumalaking epidemya ng STDS na may pagtaas ng mga gastos sa lipunan. Sa pamamagitan ng paglagda sa AB 329, binibigyang daan ni Gobernador Brown ang mga tagapagturo at propesyonal sa kalusugan ng publiko na makialam sa mga kabataan bago ang isa pang henerasyon ay madala sa epidemyang ito."

Ang mga STD ay nananatiling malaki at patuloy na hamon sa kalusugan ng publiko para sa mga mamamayan ng ating estado. Ang malaking bilang ng mga kaso ay ginagawang ang mga STD ang pinakakaraniwang naiulat na nakakahawang sakit sa California. Ang nagpapalala sa problema ay ang katotohanan na dahil ang mga STD ay madalas na walang sintomas, ang pasanin ng sakit ay mas malaki kaysa sa bilang ng mga naiulat na kaso.

Bilang karagdagan, ang pagkalat ng mga STD ay may kaugnayan sa saklaw ng HIV. Patuloy kaming nakakaranas ng 5000 bagong impeksyon ng HIV bawat taon, na kung saan ay nauugnay sa katotohanan na hindi namin nagawang labanan ang mataas na rate ng lahat ng STD.

Ayon sa datos mula sa Department of Public Health, ang mga rate ng saklaw ng mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik ay tumaas nang husto sa huling limang taon ng kumpletong mga tala. Ang Chlamydia ay tumaas ng 17% mula 2009 hanggang 2013. Sa parehong panahon, ang gonorrhea ay tumaas ng 63%. Ang pangunahin at pangalawang syphilis ay may mas maliit na raw na mga numero ngunit lumaki sa nakababahala na rate na 76%.

Ang mga rate ng saklaw ng mga STD ay labis na mataas. Ayon sa 2013 statistics, ang gonorrhea rate para sa 15-19 taong gulang ay 185.2 kada 100,000. Sa paghuhukay ng mas malalim sa hanay ng edad na iyon, ang rate para sa mga teenager na African American ay 1040.3 at, mas masahol pa para sa mga babaeng African American, sa 1397.5.

Sa isang pag-aaral noong 2011, tiningnan ng DPH ang mga rate ng co-infection ng HIV para sa mga taong may STD batay sa data noong 2009. Ang mataas na rate ng HIV co-infection ay naobserbahan sa mga lalaki na pangunahin at pangalawang kaso ng syphilis (43 porsiyento) at mga kaso ng gonorrhea sa lalaki (14 porsiyento). Ipinahiwatig din ng DPH na sa pamamagitan ng paghahambing ng pagkalat ng HIV sa mga kaso ng STD, maaaring makilala ang mga taong may HIV na hindi pa naiulat sa Office of AIDS.

Nagbubukas ang AHF Seattle Healthcare Center Para Magbigay ng Mga Serbisyo Sa East Pike Street
Ang FDA Commissioner Nominee ay "Masyadong Malapit para sa Kaginhawahan" sa Industriya ng Droga