Reuters: Mga lagda na ihahain para sa reperendum sa presyo ng gamot sa California

In Balita ng AHF

Mula sa: Reuters

Ang mga tagapagtaguyod ng isang reperendum na naglalayong bawasan ang halaga ng mga inireresetang gamot sa California ay nagsabi noong Miyerkules na sila ay nakakalap ng higit sa sapat na mga lagda upang ilagay ang kanilang panukala sa Nobyembre, 2016, na balota sa pinakamataong estado ng US.

Ang panukala ng AIDS Healthcare Foundation ay mag-aatas sa estado na hindi na magbayad ng higit para sa mga inireresetang gamot kaysa sa ginagawa ng federal Veterans Administration, na agresibong nakikipag-negosasyon sa mga kumpanya ng gamot.

"Kung ang mga presyo ay mas mababa, ang pasanin sa mga nagbabayad ng buwis ay magiging mas mababa," sabi ni Michael Weinstein, ang matagal nang presidente ng organisasyon. "Dadagdag din ito sa mga copay at gastos ng binabayaran ng mga tao para sa mga pharmaceutical."

Ang organisasyong nakabase sa Los Angeles, na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga pasyente ng AIDS at HIV at kasangkot sa adbokasiya ng pampublikong kalusugan, ay nakolekta ng halos 550,000 pirma mula sa mga botante sa California upang ilagay ang panukala sa balota, higit sa 366,000 valid na pirma na kailangan, sabi ni Weinstein sa isang eksklusibong panayam sa Reuters.

Plano ng grupo na maghain ng mga lagda sa estado sa Nobyembre 2.

Ang panukala ay inaasahang bubuo ng matinding pagsalungat mula sa industriya ng parmasyutiko, na mayroon nang war chest na humigit-kumulang $10 milyon sa isang campaign account na naka-set up upang labanan ito.

Ayon sa website ng campaign finance ng estado, ang mga donasyon ay kinabibilangan ng $5.7 milyon mula sa Johnson & Johnson, at $2.8 milyon mula sa Bristol-Myers Squibb Co.

"Bagaman ang panukalang ito sa balota ay maaaring mukhang simple, ang mga pagbabagong iminungkahing ay magkakaroon ng masamang kahihinatnan para sa mga taga-California," sabi ni Kathy Fairbanks, tagapagsalita para sa kampanya laban sa panukala.

"Kung magpapatuloy ito, maghahanda kami ng isang kampanya upang turuan ang mga botante sa California tungkol sa mga negatibong kahihinatnan nito."

Sinabi ni Weinstein na sinubukan ng organisasyon sa loob ng maraming taon na hikayatin ang lehislatura ng California na magpatibay ng mga batas na kumokontrol sa paikot-ikot na mga gastos sa parmasyutiko sa estado, nang hindi nagtagumpay.

Hinulaan niya na ang galit sa mataas na presyo para sa mga inireresetang gamot ay hahantong sa malakas na suporta para sa panukala. Ang mga presyong binabayaran ng estado ay iuugnay sa mga napag-usapan ng Veterans Administration, dahil ang pederal na ahensya ay nakipag-usap sa mga rate para sa mga gamot na binibili nito na 20 porsiyento hanggang 25 porsiyentong mas mababa kaysa sa binabayaran ng karamihan ng iba pang mga customer.

Hinahangad din ng organisasyon na maging kwalipikado ang isang katulad na panukala para sa balota sa Ohio. Tatlong taon na ang nakalipas, matagumpay nitong sinuportahan ang panukala sa balota na nangangailangan ng mga adult na aktor ng pelikula sa Los Angeles na gumamit ng condom. Kasalukuyang sinusuportahan ng organisasyon ang isang pang-estadong bersyon ng panukalang iyon.

(Pag-uulat ni Sharon Bernstein; Pag-edit ni Richard Pullin)

AHF na Magsumite ng 550,000 Lagda para sa 2016 na Panukala sa Balota sa Pagpepresyo ng Gamot sa California
Hinahamon ng AHF ang HRSA sa Mga Pagbabago sa 340B na Programa