AHF on Charlie Sheen: HIV Does Not Discriminate

In Balita ng AHF

Binibigyang-diin ng Pampublikong Pagsisiwalat ni Sheen ng Katayuan sa HIV ang Mga Panganib ng High-Risk Behavior, Kahalagahan ng Pag-iwas at Nakagawiang Pagsusuri sa HIV at STD

LOS ANGELES (Nobyembre 17, 2015) Ngayon ang AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking organisasyon ng AIDS sa buong mundo, ay naglabas ng pambansang paalala na ang mga taong aktibo sa pakikipagtalik ay dapat magsagawa ng mas ligtas na pakikipagtalik sa pamamagitan ng patuloy na paggamit ng condom, sumasailalim sa regular na pagsusuri sa kalusugan para sa HIV at iba pang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. , at agad na humingi ng medikal na paggamot upang maiwasan ang paghahatid ng mga impeksyon. Tinatantya iyon ng Centers for Disease Control and Prevention (CDC). humigit-kumulang 50,000 katao sa Estados Unidos ang bagong nahawaan ng HIV bawat taon at iyon 9 sa 10 bagong impeksyon ay nagmumula sa mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS na wala sa pangangalagang medikal upang makamit ang pagsugpo sa viral, kabilang ang mga walang kamalayan sa kanilang impeksyon. Tinatantya din ng CDC na 30% lamang ng mga taong may HIV/AIDS ang may kontrol sa virus.

 "Nakakita na kami ng napakaraming mga halimbawa ng mga buhay ng mga tao na nagbabago magpakailanman sa pamamagitan ng pakikipagtalik na walang proteksyon," sabi ni AHF Chief of Medicine Dr. Michael Wohlfeiler. “Ang virus ng AIDS ay hindi nagdidiskrimina batay sa lahi, kasarian, katanyagan o kayamanan at ito ay nakapagtataka kung bakit kapag ang mga tao ay nasasangkot sa mataas na panganib na aktibidad, hindi nila pinoprotektahan ang kanilang sarili. Totoo ang lumang kasabihan na mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Kahit na ang pag-asa sa salita ng isang taong nagsasabing sila ay 'undetectable' ay mapanganib dahil maraming tao ang hindi sumusunod sa pang-araw-araw na regimen ng tableta—lalo na sa mga nahihirapan sa pagkagumon. Talagang isang kahihiyan na ang mga tao ay nalagay sa problema sa iba't ibang paraan dahil hindi nila ginawa ang simple at madaling pag-iingat sa paggamit ng condom."

Ang HIV ay nakukuha sa pamamagitan ng mga sumusunod na pamamaraan:

  • Ang pakikipagtalik nang walang condom
  • Ang impeksyon sa HIV ay maaaring mangyari sa pamamagitan ng anal, vaginal o oral sex nang hindi gumagamit ng condom. Ang unprotected (condom-less) oral sex ay hindi kasing peligro ng vaginal at anal, ngunit maaari pa ring kumalat ang HIV, lalo na kapag may mga hiwa, dumudugo na gilagid o canker sores sa bibig. Matuto nang higit pa tungkol sa condom at ang paggamit nito.
  • Pagbabahagi ng mga karayom, hiringgilya o mga gawa ng gamot
  • Ang pagbabahagi ng alinman sa mga kagamitan sa pag-iniksyon ng mga gamot ay maaaring kumalat sa HIV.
  • Pagbubuntis, panganganak o pagpapasuso
  • Kung walang paggamot, ang isang babaeng HIV-positive ay magpapadala ng HIV sa kanyang anak sa panahon ng pagbubuntis o panganganak mga 25% ng oras. Ang mga sanggol ay maaari ding maging positibo sa pamamagitan ng pagpapasuso.

Ang mga Wellness Center ng AHF ay nagbibigay ng libreng pagsusuri para sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik, kabilang ang chlamydia, gonorrhea, syphilis, at HIV. Upang mahanap ang pinakamalapit na lokasyon para sa pagsusuri at paggamot sa STD, bisitahin ang  www.freestdcheck.org

Ginugunita ng AHF ang Pandaigdigang Araw ng Batang Babae
AHF MILESTONE: 502,237 NABUHAY SA PANGANGALAGA!