Inisyatiba sa Balota ng 'Condoms in Porn' Na-clear para sa Halalan sa Nobyembre 2016

In Balita ng AHF

Ang Kalihim ng Estado na si Alex Padilla ay nag-proyekto ng 414,523 wastong lagda ng botante para sa The California Safer Sex in the Adult Film Industry Act, isang statewide ballot initiative na magpapalawak sa kapangyarihan ng Cal/OSHA at mga lokal na departamento ng pampublikong kalusugan ng California na ipatupad ang paggamit ng condom sa mga set ng pelikulang nasa hustong gulang sa buong estado.

 Ang inisyatiba ay karapat-dapat na ngayong lumabas sa balota ng halalan sa pampanguluhan noong Nobyembre 2016; gayunpaman, ang Lehislatura ay kinakailangan din ngayon na magsagawa ng mga pagdinig at maaaring magpasa ng katulad na batas. Noong Setyembre, nagsumite ang mga tagasuporta ng 557,136 na lagda—higit pa sa 365,880 na lagda na kailangan para maging kwalipikado.

LOS ANGELES (Nobyembre 4, 2015) Ang mga tagapagtaguyod ng mas ligtas na pakikipagtalik ay kaanib sa AIDS Healthcare Foundation (AHF), at ang grupo, FAIR (For Adult Industry Responsibility), ay nalulugod na ipahayag na ang tanggapan ng Kalihim ng Estado ng California na si Alex Padilla ay natapos at nalinis a random sample ng mga pirma ng botante sa Ang California Safer Sex in the Adult Film Industry Act, isang inisyatiba ng balota sa buong estado na magpapalawak ng kapangyarihan ng Cal/OSHA at mga lokal na departamento ng pampublikong kalusugan ng California na ipatupad ang paggamit ng condom sa mga set ng pelikulang nasa hustong gulang sa buong estado. Ang opisina ng Kalihim ng Estado ay nagpapalabas 414,423 wastong mga lagda ng botante sa panukala—sapat na para ideklara ng Kalihim na 'kwalipikado' ang inisyatiba na lumabas sa balota ng halalan noong Nobyembre 2016.  

Ang panukala ay nilayon upang maiwasan ang libu-libong mga sexually transmitted infections (STIs) na nangyayari sa mga gumaganap bawat taon sa industriya at dumarating pagkatapos ng halos dalawang dosenang adult na performer ang nahawahan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya sa pagitan ng 2004 at 2014.

“Labis kaming nalulugod na malaman na ang Kalihim ng Estado Padilla ay nalinis ang mga lagda ang California Safer Sex in the Adult Film Industry Act, ang aming panukala sa balota sa buong estado kinokontrol ang paggamit ng condom at mas ligtas na mga kasanayan sa pakikipagtalik sa pang-adultong pelikula ng California industriya,” sinabi Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation at ang mamamayang tagapagtaguyod ng panukala ng estado. “Nagsumite kami ng kabuuang 557,136 mga lagda sa limampu't walong county sa buong California upang maging kuwalipikado sa panukala—halos 185,000 higit pa sa kinakailangan—kaya medyo nagtitiwala kami na magiging kuwalipikado kami; gayunpaman, ito ay palaging nakakabagbag-damdamin kapag ito ay naging opisyal. Kami ngayon abangan ang mga susunod na hakbang, kapwa sa Lehislatura at sa harap ng mga botante sa Nobyembre 2016, kung kinakailangan kung mabibigo ang Lehislatura na kumilos, sa proseso ng paggawa ng inisyatiba na ito bilang batas ng lupain.”

Ano ang Susunod na Mangyayari sa Inisyatiba ng Balota ng 'Safer Sex in the Adult Film Industry Act'?

Kung ano ang susunod na mangyayari sa inisyatiba sa balota (1668. 15-0004), narito ang isang buod:

Matapos ipahayag ng opisina ng Kalihim ng Estado mas maaga ngayong araw na ang inaasahang bilang ng mga wastong lagda sa inisyatiba ay lumampas sa 402K signature threshold (110% ng 365,880 na pirma na legal na kinakailangan upang maging kuwalipikado), ang panukala ay lumipat mula sa yugto ng 'signature verification' sa Kalihim. ng website ng Estado at nakalista bilang 'karapat-dapat para sa balota.'

Ang 'Kwalipikado' ay ang bagong termino na nalalapat sa mga inisyatiba sa loob ng takdang panahon simula ngayon at magtatapos kapag ang panukala ay pormal na "kwalipikado" para sa balota—131 araw bago ang (Nobyembre 2016) na halalan.

Gayunpaman, sa panahong ito ng pagiging karapat-dapat, ang Lehislatura ng California ay inaatas na ngayon sa ilalim ng kamakailang pinagtibay na batas na magsagawa ng mga pagdinig sa panukala, at si Michael Weinstein (ang mamamayan na nagsusulong ng panukala) ay pinahihintulutan, kung ninanais, na bawiin ang panukala (ibig sabihin, kung pumasa ang Lehislatura at nilagdaan ng Gobernador ang isang katulad na batas na ang panukala ay hindi na kailangang pagbotohan ng mga tao). Kung mabigong kumilos ang Lehislatura bago ang 131-araw na palugit bago ang halalan, ang panukala ay ilalagay sa balota ng Nobyembre 2016.

Panukala sa Balota ng Condom sa Buong Estado ng California

Ang panukala sa balota ng condom sa buong estado ng California, na kilala bilang 'The California Safer Sex in the Adult Film Industry Act,' ay itinulad sa Panukala B, isang katulad na panukalang opisyal na kilala bilang 'County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,' alin naipasa kasama napakalaking suporta ng botante—57% sa 43%-nasa Nobyembre 2012 na halalan sa Los Angeles County. Ang paunang botohan sa iminungkahing panukala sa buong estado na isinagawa noong Setyembre 2014 ay nagmumungkahi ng kasing dami ng 71% ng mga botante ng estado na susuporta sa panukala.

“Sinasabi ng mga prodyuser ng porno sa media na may pagpipilian ang mga performer pagdating sa condom. Ang hindi nila sinasabi sa iyo ay kung gusto ng isang performer ng condom, mas mababa ang bayad sa kanila. Minsan, sisibakin ka ng mga producer sa pagtatanong. Mapapalitan tayo. Sasabihin nila, 'Mayroon akong tatlong batang babae na naghihintay na humalili sa iyo, at magbabaril sila nang walang condom.' Kaya saan ang pagpipilian diyan?" sabi Cameron Adams, isang dating adult film performer na nahawahan ng HIV habang nagtatrabaho sa industriya noong Agosto 2013. “Nagtrabaho ako sa industriya ng pelikulang pang-adulto sa loob lamang ng ilang buwan. Bawat buwan, sinabi ng industriya na kailangan kong magpasuri para sa mga STD at bayaran ang mga ito mula sa sarili kong bulsa. $300 sa isang buwan. Sinabi nila sa akin na ang pagsubok ay magpapanatiling ligtas sa akin. Pigilan ang mga impeksyon. Ang hindi nila sinabi sa akin ay hindi kumpleto ang mga pagsubok na iyon. Nami-miss nila ang mga impeksyon sa lahat ng oras. Dagdag pa, ang pagsubok ay hindi humihinto sa mga impeksyon. Sinasabi lamang sa iyo ng pagsubok kung ano ang nakuha mo. At nagkaroon ako ng HIV."

Ang pagtulak ng mga tagapagtaguyod para sa isang pambuong-estadong batas ng California sa pamamagitan ng inisyatiba sa balota ay nabuo bilang paraan upang palawakin ang mga regulasyon sa kaligtasan na nagpoprotekta sa mga adult na gumaganap ng pelikula na nagtatrabaho saanman sa estado. Nangyari rin ito pagkatapos ng naantalang pagpapatupad at paglabas ng Panukala B sa Los Angeles—mga pagkaantala na higit na nagsusulong sa mga legal na hamon mula sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang pati na rin ang burukratikong kawalang-interes ng mga opisyal ng LA County.

Ang industriya ng pang-adulto ay nagsampa ng kaso sa lalong madaling panahon pagkatapos na maipasa ang Panukala B noong 2012 na nagpaparatang sa paglabag sa malayang pananalita sa mga karapatan ng Unang Susog ng mga gumaganap at mga producer ng nasa hustong gulang. Gayunpaman, sa isang desisyon noong Disyembre 2014, tinanggihan ng US Ninth Circuit Court of Appeals ang mga claim ng First Amendment ng industriya ng nasa hustong gulang at kinatigan ang Panukala B, na binanggit na, “…Ang Panukala B, na ipinasa noong 2012, ay idinisenyo upang tugunan ang pagkalat ng sakit at halos ibinagay sa layuning iyon."

Ang pamagat at buod na inilabas ng Estado ng California para sa panukala ay mababasa bilang sumusunod:

'Ang California Safer Sex in the Adult Film Industry Act'

“Nag-aatas sa mga gumaganap sa mga pelikulang pang-adulto na gumamit ng condom habang kinukunan ang pakikipagtalik. Nangangailangan sa mga producer ng mga pang-adultong pelikula na magbayad para sa mga tagapalabas na pagbabakuna, pagsusuri, at medikal na eksaminasyon na nauugnay sa mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik. Nag-aatas sa mga producer na kumuha ng lisensya sa kalusugan ng estado sa simula ng paggawa ng pelikula at mag-post ng pangangailangan ng condom sa mga site ng pelikula. Nagpapataw ng pananagutan sa mga producer para sa mga paglabag, sa ilang partikular na distributor, sa mga performer kung mayroon silang pinansiyal na interes sa lumabag na pelikula, at sa mga ahente ng talento na sadyang nagre-refer ng mga performer sa mga hindi sumusunod na producer. Pinapahintulutan ang estado, mga gumaganap, o sinumang residente ng estado na magpatupad ng mga paglabag. Buod ng pagtatantya ng Legislative Analyst at Direktor ng Pananalapi ng epekto sa pananalapi sa estado at lokal na pamahalaan: Posibleng mabawasan ang kita ng estado at lokal na buwis ng milyun-milyon o sampu-sampung milyong dolyar bawat taon. Malamang na ang estado ay nagkakahalaga ng ilang milyong dolyar taun-taon upang pangasiwaan ang batas. Mga posibleng patuloy na netong gastos o pagtitipid para sa estado at lokal na kalusugan at mga programa sa serbisyong pantao.(15-0004.)” 

Kumpirmadong suporta para sa inisyatiba sa balota ng California na “Safer Sex” 2016:

 • American College of Obstetricians and Gynecologists – Distrito IX
 • American Sexual Health Association
 • Higit pa sa AIDS
 • California Academy of Preventive Medicine
 • California Communities United Institute
 • California State Association of Occupational Health Nurses
 • San Francisco Medical Society
 • Southern California Coalition for Occupational Safety and Health

Mga tagasuporta ng patakaran para sa paggamit ng condom sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang:

 • American Medical Association
 • American Public Health Association
 • California Conference of Local AIDS Directors
 • California Division of Occupational Safety and Health
 • California Employment Lawyers Association
 • California Industrial Hygiene Council
 • Samahang Medikal ng California
 • California Public Health Association – North
 • California STD Controllers Association
 • Health Officers Association of California
 • Journal ng Mga Impeksyon na Naililipat sa Sekswal
 • Lupon ng mga Superbisor ng Los Angeles County
 • Asosasyong Medikal ng County ng Los Angeles
 • Pambansang Koalisyon ng mga Direktor ng STD
 • Planned Parenthood Affiliates ng California
 • San Francisco City at County Department of Public Health
 • Lupon ng mga Superbisor ng Ventura County
 • Western Occupational and Environmental Medicine Association
 • WORKSSAFE
Tinawag ng AHF ang Industriya ng Porno Dahil sa Claim ng Goggles, iba pang Taktika sa Panakot sa Na-update na Mga Regulasyon ng OSHA Condom
AHF na Magsumite ng 550,000 Lagda para sa 2016 na Panukala sa Balota sa Pagpepresyo ng Gamot sa California