Nagsumite ang Mga Tagapagtaguyod ng 171,205 Lagda para sa Panukala ng Balota sa Pagpepresyo ng Gamot sa 2016 sa Ohio

In Balita ng AHF

LOS ANGELES (Disyembre 22, 2015)—Ang mga tagapagtaguyod ng pagpepresyo ng droga na kaanib ng Ohioans para sa Fair Drug Prices at AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay naghain ngayon ng 171,205 rehistradong pirma ng botante sa Ohio kasama ang mga opisyal ng estado bilang suporta sa Ohio Drug Price Relief Act, isang iminungkahing inisyatiba sa balota sa buong estado na magbabago sa batas ng Ohio upang hilingin sa mga programa ng estado na magbayad ng pareho o mas mababa para sa mga inireresetang gamot gaya ng US Department of Veterans Affairs. Sa karamihan ng mga Amerikano pagpapangalan ang pagiging abot-kaya ng mga mamahaling gamot para sa mga malalang kondisyon tulad ng HIV, hepatitis, cancer at sakit sa isip bilang isang pangunahing priyoridad sa pangangalagang pangkalusugan, ang mga tagapagtaguyod ng pagpepresyo ng gamot sa Ohio ay tumugon sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa buong estado upang mangolekta ng mga lagda ng botante upang ilagay ang Ohio Drug Price Relief Act sa balota ng Nobyembre 2016. Ang panukala ay naglalayon na bawasan ang halaga ng mga inireresetang gamot sa estado sa pamamagitan ng pagbibigay sa mga programa ng pamahalaan ng estado ng kakayahang magbayad ng hindi hihigit sa mga gamot kaysa sa VA, na karaniwang tumatanggap ng mga diskwento na 20% hanggang 24% para sa mga inireresetang gamot.

"Sa poll pagkatapos ng poll, ang mga Amerikano ay patuloy na nagpapahayag ng kanilang malalim na mga alalahanin tungkol sa mga sumasabog na gastos ng pangangalaga sa kalusugan at mga inireresetang gamot. Para sa mga taong may malalang kondisyon kabilang ang HIV, hepatitis at cancer na umaasa sa kanilang mga gamot upang manatiling buhay, ang kagyat na pangangailangan upang makontrol ang mataas na gastos sa gamot ay mas pinipilit kaysa sa isang slogan ng kampanya o simpleng talakayan sa patakaran," sabi Tracy Jones, Executive Director ng AIDS Taskforce ng Greater Cleveland at isa sa mga mamamayang tagapagtaguyod ng panukalang Ohio. "Araw-araw, ang mga tao ay pumipili sa pagitan ng mga pangunahing pangangailangan sa buhay at pagbabayad para sa kanilang mga gamot. Nagsisimula ang pagbabago sa tahanan, at iyon ang dahilan kung bakit kami ay pumupunta sa mga kalye sa buong estado upang itaas ang kamalayan at suporta para sa Ohio Drug Price Relief Act. Ang katotohanan na nakakolekta kami ng halos dalawang beses na mas maraming lagda kaysa sa kailangan namin para sa lehislatura na kumilos sa puntong ito ay malinaw na nagpapakita ng malawak na suporta ng mga Ohioan para sa pagpapababa ng mga presyo ng inireresetang gamot. Kailangang direktang harapin ng ating mga nahalal na pinuno ng estado ang isyung ito o pahintulutan ang mga botante sa Ohio na manindigan sa Nobyembre 2016 para sa pagkontrol sa mga presyo ng gamot kung hindi kayang kumilos ang mga mambabatas.”

AIDS011_541x441

"Bagama't nakakita kami ng sapat na katibayan na tila walang limitasyon sa kasakiman ng korporasyon ng mga kumpanya ng parmasyutiko, alam din namin na ang mga Amerikano ay pagod na makaramdam ng takot sa tuwing pupunta sila sa doktor o oras na upang punan ang isang reseta," sabi Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Ang mga presyo ng astronomikal na iniresetang gamot ay nakakasakit sa lahat—maliban sa mga pangunahing linya ng mga gumagawa ng gamot. Kailangang itigil na ito.”

Mula noong kalagitnaan ng Agosto, ang mga tagapagtaguyod mula sa AHF at Ohioans para sa Patas na Presyo ng Gamot ay nangongolekta ng mga lagda sa buong estado upang maging kwalipikado ang Ohio Drug Price Relief Act para sa balota ng Nobyembre 2016. Bagama't 91,677 pirma lamang (katumbas ng 3 porsiyento ng mga boto para sa gobernador sa pinakahuling halalan) ang kinakailangan ng batas ng estado para sa mga mamamayan na magpasimula ng batas, ang mga tagapagtaguyod ng pagpepresyo ng droga ay nagsumite ng 171,205 na pirma ngayon para sa pagpapatunay ng mga opisyal ng halalan ng estado. Kapag na-verify, ang lehislatura ng estado ay magkakaroon ng apat na buwan upang kumilos sa panukala. Ang mga mambabatas ng estado ay dapat ipasa ang batas gaya ng nakasulat o ang mga tagasuporta ay dapat mangolekta ng karagdagang 91,677 pirma para sa Ohio Drug Price Relief Act na lumabas sa Nobyembre 2016 statewide na balota.

Ayon sa wika ng petisyon ng Ohio, "Ang Ohio Drug Price Relief Act ay magpapatupad ng Seksyon 194.01 ng Ohio Revised Code na humihiling na sa kabila ng anumang iba pang probisyon ng batas at hangga't pinahihintulutan sa ilalim ng pederal na batas, ang Estado ng Ohio ay hindi dapat pumasok sa anumang kasunduan para sa pagbili ng mga inireresetang gamot o sumang-ayon na magbayad, direkta o hindi direkta, para sa mga inireresetang gamot, kabilang ang kung saan ang estado ang pinakahuling nagbabayad, maliban kung ang netong halaga ay pareho o mas mababa kaysa sa pinakamababang presyong binayaran para sa parehong gamot ng US Department of Veterans Affairs."

Bilang karagdagan sa pagiging kaanib sa AIDS Taskforce ng Greater Cleveland, ang AHF ay nagpapatakbo ng mga healthcare center at parmasya sa Cleveland at Columbus. Ang AIDS Taskforce ng Greater Cleveland ay naglilingkod sa mahigit 1,200 kliyente at kanilang mga pamilya sa anim na county sa Northeast Ohio sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang serbisyong panlipunan upang isama ang pamamahala ng kaso, nutrisyon, transportasyon at edukasyon/pag-iwas sa HIV/AIDS/STD, pananaliksik at adbokasiya. Binuksan noong Nobyembre 2013 sa 2829 Euclid Avenue, nag-aalok ang Cleveland AHF Healthcare Center ng libreng pagsusuri sa HIV at mga serbisyong medikal, bilang karagdagan sa isang on-site na AHF Pharmacy. Ang Columbus AHF Healthcare Center, na binuksan noong Enero 2013, ay matatagpuan sa 815 W. Broad St., Suite 350 sa Mount Carmel Hospital West, ay nagbibigay din ng mga serbisyo sa pagsusuri at paggamot sa HIV. Ang AHF Pharmacy ay isang full-service facility na may kawani ng mga parmasyutiko na dalubhasa sa mga gamot sa HIV/AIDS (pati na rin sa mga pangkalahatang serbisyo ng parmasya), na nagbibigay sa mga kliyente ng access sa mga karagdagang espesyalista, gamot at serbisyo na kailangan nila upang maging malusog hangga't maaari.

AIDS_005_541x441

 

Countdown sa Rose Parade: Kilalanin si Iliana
Bakit Ang Plano ng New York na Itulak ang HIV-prevention Pill ay maaaring maging backfire