Ang mga Kalaban sa Panukat ng Condom ay Pinagmulta dahil sa Pagkuha ng mga Donasyon mula sa mga Interes ng Dayuhan

In Balita ng AHF

Los Angeles Times 

Ni Patrick McGreevy

Disyembre 7, 2015

Ang mga kalaban ng panukala sa balota sa Los Angeles na nag-aatas sa mga aktor sa mga pelikulang pang-adulto na magsuot ng condom habang nagtatrabaho ay sumang-ayon na magbayad ng $61,500 bilang multa para sa mga paglabag sa pananalapi ng kampanya na kasama ang pagtatago ng malalaking donasyon ng mga dayuhang interes, sinabi ng ahensya ng etika ng estado noong Lunes.

Ang mga multa ay iminumungkahi laban sa No on Measure B na komite, na lumaban sa isang panukalang inaprubahan ng mga botante ng lungsod noong 2012, ayon sa mga dokumentong inilabas ng State Fair Political Practices Commission. Ang komite ng kampanya ay sumang-ayon sa mga multa na iminungkahi ng mga kawani ng FPPC, ngunit ang komisyon ay magpupulong sa Disyembre 17 at magpapasya kung aaprubahan ang mga parusa.

Kabilang sa mga paratang ng komisyon ay ang kampanya ay nakatanggap ng $343,000 mula sa mga kumpanya ng pornograpiya na may kaugnayan sa Cyprus at Luxembourg bilang paglabag sa isang pagbabawal ng estado sa mga kontribusyon mula sa mga dayuhang punong-guro na may kaugnayan sa mga lokal na panukala sa balota.

“Ang proseso ng pagsukat sa balota ng California ay isang makapangyarihang paraan ng paghubog ng batas ng California, at ito ay idinisenyo upang pagsilbihan ang mga interes ng mga tao ng California — hindi ang mga interes ng mga dayuhang punong-guro,” sabi ng isang ulat ng kawani ng pagpapatupad ng komisyon.

Ang pagpopondo sa taong iyon ay nagmula sa Manwin USA Inc., isang pang-adultong kumpanya ng industriya ng pelikula na nakabase sa Burbank, at Froytal Services Ltd., na isinama sa ilalim ng batas ng Cyprus.

Ang Froytal at Manwin USA ay mga subsidiary ng Manwin Licensing International, isang Internet video at online advertising conglomerate na nakabase sa Luxembourg, na nagdadalubhasa sa pornograpiya, natuklasan ng imbestigasyon. Ang parent firm na iyon ay pinamamahalaan ni Fabian Thylmann, na hindi isang US citizen.

Ang ulat ng FPPC ay nagsabi na si Froytal ay hindi wastong nag-ambag ng $75,000 sa No on Measure B na komite bilang paglabag sa isang pagbabawal sa mga kontribusyon ng mga dayuhang punong-guro. Ang pera ay hindi wastong naiulat sa publiko na nagmula sa Manwin USA.

Sinabi rin ng mga imbestigador na kalaunan ay gumawa si Manwin USA ng limang kontribusyon sa kampanya na may kabuuang $252,000 na mga paglabag dahil si Thylmann, isang dayuhang nasyonal, ay lumahok sa desisyon.

Sinabi ni Diane Duke, ang campaign treasurer, sa mga imbestigador na nagkamali siya sa pagtingin sa Froytal at Manwin USA bilang parehong kumpanya. "Lahat ng partido ay naniniwala na ang mga kontribusyon ay legal," sabi niya.

Napagpasyahan ng ulat ng FPPC na walang ebidensya na nilayon ng komite na itago ang pagkakasangkot ng isang dayuhang prinsipal.

Si Michael Weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation na nakabase sa Los Angeles, isang nangungunang tagapagtaguyod ng Proposisyon B, ay tinanggap ang mga multa. "Mayroon tayong karapatan sa demokrasya kung saan tayo, hindi mga dayuhang kapangyarihan, ang makapagpapasya ng sarili nating kinabukasan," sabi ni Weinstein.

Sa isang hindi nauugnay na kaso, sinabi ng FPPC na ang estado na si Sen. Jeff Stone (R-Temecula) at isang tagasuporta ay sumang-ayon na magbayad ng mga multa na $5,500 bawat isa pagkatapos ng kanyang kampanya noong 2014 ay tumanggap ng mga pondo na lumampas sa limitasyon ng kontribusyon at nabigong mag-ulat ng isang donasyon.

Noong 2013, ang tagasuporta na si Dan Stephenson, may-ari ng isang real estate firm, ay nag-host ng mga fundraiser sa isang luxury box sa isang laro ng basketball sa Los Angeles Lakers at sa isang hockey game ng Los Angeles Kings upang makalikom ng pera para sa kampanya ng Senado ng estado ng Stone, sinabi ng ulat ng komisyon.

Binayaran ng Rancon Real Estate Corp. ang $7,808 na halaga para sa luxury box, pagkain at inumin, habang ang nalikom na $8,200 ay nagmula sa 17 entity kung saan si Stephenson ay may hawak na interes sa pagmamay-ari.

Ang limitasyon sa mga kontribusyon mula sa isang mapagkukunan ay $8,200 at ang pinagsamang kontribusyon mula sa mga kumpanya ni Stephenson ay halos dalawang beses.

Ang multa ay resulta ng dalawang pagkakamali sa pag-uulat ng ingat-yaman ng komite, sabi ni Dave Gilliard, isang tagapagsalita ng kampanya para sa Stone. "Sinabi ng FPPC na wala silang nakitang ebidensya na nilayon ng komite na labagin ang batas," sabi niya.

'Wala nang Luha para kay J at J Greed!'
MGA LARAWAN: Ipinagdiriwang ng AHF ang Pandaigdigang Araw ng AIDS, Ipinagdiriwang ang 500,000 Buhay sa Pangangalaga sa Buong Globe