Pinasabog ng AHF ang Pandaigdigang Pondo Para sa Pagbaba ng Mga Target sa Paglilikom ng Pondo Upang Labanan ang Mga Epidemya

In Global, Balita ng AHF

Ang pinakamalaking organisasyon ng AIDS sa mundo ay nananawagan sa Global Fund na paigtingin ang mga pagsisikap na pataasin ang mga kontribusyon mula sa mga donor

LOS ANGELES (Enero 6, 2015) — Tinuligsa ngayon ng AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang $13 bilyon na layunin sa pangangalap ng pondo kamakailan na inihayag ng Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM) para sa Fifth Replenishment round na sumasaklaw sa 2017-2019 bilang kulang sa ambisyon at mababa ang inaasahan.

"Ang Global Fund ay sadyang itinatakda ang bar sa labas ng gate, sa pag-asa ng isa pang kakulangan sa pagpopondo bago pa man magsimula ang pangangalap ng pondo, sa halip na manguna at mapilit na humingi ng mga kasalukuyang donor para sa mas maraming pera at mga bagong kontribusyon mula sa mga holdout," sabi Loretta Wong, AHF Senior Director ng Global Advocacy and Policy. “Walang lugar para sa ganoong katakut-takot na pakiramdam ng pagkatalo sa isang oras na, sa pamamagitan ng sariling pag-amin ng Global Fund, ang pangangailangan para sa bagong pera ay tataas sa 2020. Ngayon na ang oras para sa Global Fund na tumayo at tumanggi na umupo at tanggapin kung ano man ang ipinasa. Milyun-milyong buhay ang nakataya!”

Sa loob ng mahigit kalahating dekada, ang mga target sa pangangalap ng pondo ng GFATM ay unti-unting bumababa habang ang mga aktwal na halagang itinaas ay nanatiling halos flat. Noong 2010, nagtakda ang GFATM ng target na $20 bilyon bilang pinakamahusay na senaryo—na magbibigay-daan sana sa pagpapalago ng mga kasalukuyang programa at pondohan ang mga bago—at $13 bilyon bilang isang minimum na kailangan upang panatilihing bukas ang mga kasalukuyang programa. Nagawa nitong makalikom lamang ng $12 bilyon. Para sa 2014-2016 replenishment, ibinaba ng GFATM ang target sa $15 bilyon at nakataas lamang ng $12 bilyon. Para sa paparating na round, ang target ay ibinaba muli sa $13 bilyon.

"Ang mga aksyon ng Global Fund ay tila hindi maipaliwanag na sumasalungat sa sarili nitong estratehikong direksyon at data sa mga puwang sa pagpopondo," sabi Michael Weinstein, Presidente ng AHF. “Ang pagtatakda ng hindi gaanong ambisyosong mga target sa pangangalap ng pondo ay isang bagay ng kurso sa Global Fund sa loob ng ilang panahon ngayon, kahit na ang 'Diskarte 2012-2016: Investing for Impact' na plano nito ay tahasang nanawagan sa Pondo na 'makaakit ng karagdagang pondo mula sa kasalukuyan at mga bagong mapagkukunan.'”

Ayon sa Global Fund Observer, na binabanggit ang data ng GFATM, kahit na may pinagsamang pagpopondo mula sa mga domestic na badyet, ang GFATM at iba pang mga donor, ang mundo ay haharap sa isang agwat sa pagpopondo na $19.5 bilyon sa paglaban sa tatlong epidemya sa pagitan ng 2017 at 2019. Ang pag-unlad na ito ay kasunod ng bagong World Health Organization (WHO) HIV testing at mga patnubay sa paggamot na lubos na magpapalawak sa pagkakaroon ng pagsusuri at pagiging kwalipikado sa paggamot. Bilang resulta, tataas ang pangangailangan para sa mahahalagang serbisyong ito sa buong mundo at mangangailangan ng higit pang pondo.

“Ang Global Fund Board ay dapat manguna sa pamamagitan ng halimbawa sa pagtatambol ng suporta at pera para sa paglaban sa AIDS, tuberculosis at malaria. Ang pagtatakda ng mababang layunin ay nagpapadala ng maling mensahe sa mga donor," sabi Terri Ford, AHF Chief ng Global Advocacy and Policy. “Ang Global Fund ay isang kailangang-kailangan na bahagi ng pandaigdigang pagtugon sa mga epidemyang ito. Dahil sa posisyon nito at gawaing nagliligtas-buhay, may obligasyon itong magtakda ng ambisyosong mga target sa pangangalap ng pondo at pindutin ang mga donor nang may sukdulang pagkaapurahan upang matugunan at lampasan sila.”

Inihain ng mga Aktibista ang Ohio upang Kumuha ng Panukala sa Pagpepresyo ng Gamot sa Balota
Ang Kalihim ng Estado ng Ohio ay Idinemanda dahil sa Pagkaantala sa Inisyatibo sa Pag-certify at Pagsusulong sa Pagpepresyo ng Gamot para sa Balota ng Nob. 2016