AHF Mexico: Isang tawag sa komunidad kay Pope Francis para sa mga taong may HIV

In Mehiko ng AHF

En Español

Mexico City, Mexico (Pebrero 11, 2016) (AIDS Healthcare Foundation) Ang AHF Mexico sa pakikipagtulungan sa iba pang mga asosasyon ng civil society, mga taong nabubuhay na may HIV, at mga layko na propesyonal sa kalusugan, ay nagpepetisyon kay Pope Francis sa kanyang pagbisita sa Mexico, upang suportahan sa publiko ang mga aksyon sa pag-iwas sa HIV at ituon ang atensyon sa mga taong may HIV/AIDS sa buong mundo . Nakatakdang bumisita ang Papa sa Mexico mula Pebrero 12 hanggang Pebrero 18th.

"Mayroon pa ring nakababahala na kakulangan ng kamalayan, impormasyon, at pagbibigay-priyoridad sa HIV/AIDS sa mga lider at gumagawa ng desisyon kapag ang mga pampublikong patakaran ay tinukoy para sa panlipunan at pampublikong kalusugan sa Mexico," sabi Armando Mayen, National Coordinator ng Prevention at Rapid HIV Tests ng AHF Mexico.

Idinagdag niya na ang lipunang sibil ay "kailangang magsalita upang ipaalala sa kanila na ang pag-iwas at paggamot sa HIV, ay hindi isang pambihirang gastos, ngunit isang pamumuhunan sa katamtaman at pangmatagalang panahon para sa kapakanan ng bansa" mayroong siyentipikong ebidensya sa pagkontrol sa epidemya ng AIDS at pagbabawas ng HIV transmission, ngunit hindi ito magpapatuloy maliban kung mayroong coordinated response at political will ng mga gobyerno, kumpanya, at organisadong lipunan.

Sa wakas, sinabi ni Mayan na ang petisyon kay Pope Francis na kilalanin at pamunuan ang pabor sa problemang ito ay dahil kinikilala nila ang kanilang pamumuno at naniniwala na maaaring maimpluwensyahan ni Pope Francis ang mga gumagawa ng desisyon sa Mexico at sa iba pang lugar sa mundo na pabor sa mga pinakamahihirap at mga taong madaling mahawaan.

Ayon sa mga numero mula sa CENSIDA 2012[1], sa Mexico humigit-kumulang 48% ng mga taong may HIV ay walang access sa pagsusuri at samakatuwid ay hindi nila alam ang kanilang sariling HIV status. Alam namin na 6 sa 10 Mexicano ang hindi gumagamit ng condom habang nakikipagtalik (ang pangunahing paraan ng paghahatid ng HIV sa bansa), na may rate na 96% sa lahat ng mga bagong kaso.

Matapos malaman na sila ay positibo sa HIV, 44% lamang ng mga tao ang nananatili sa pangangalagang medikal at 26% lamang ang matagumpay sa paggamot sa antiretroviral at nasugpo ang kanilang virus. Ang pinakamadalas na dahilan ng kakulangan ng pangangalagang medikal at paggamot ay dahil sa mga problemang panlipunan at pang-ekonomiya, kabilang ang mga kakulangan sa mga antiretroviral na gamot. Ang mga puwang na ito ay maaaring mabawasan, na inuuna ang pag-iwas at pangangalaga sa HIV para sa mga apektado.

[1] Magis-Rodriguez C., et al. Salud Pública de México/ vol.55, no.4, julio-agosto de 2013

Ang Cal/OSHA ay bumoto sa mga bagong condom sa mga regulasyon sa porno na inaasahang Huwebes sa ika-18 ng Pebrero sa Oakland
Kinumpirma ng CDC ang Porn Actor na Infected ng HIV sa Set noong 2014