Ang Cal/OSHA ay bumoto sa mga bagong condom sa mga regulasyon sa porno na inaasahang Huwebes sa ika-18 ng Pebrero sa Oakland

In Balita ng AHF

OSHA Meeting 10:00am; AHF Press Conference at Telecon. 2:00pm

Magho-host ng pampublikong pagpupulong ang Cal/OSHA Standards Board sa Huwebes, Pebrero 18 sa 10:00 AM in Oakland kung saan inaasahang bumoto sa mga iminungkahing pagbabago para linawin ang mga pamantayan ng Bloodborne Pathogens ng OSHA na partikular sa industriya upang mas maprotektahan ang mga adult na manggagawa sa pelikula sa California.

OAKLAND (Pebrero 17, 2016) Mahigit anim na taon pagkatapos unang makatanggap ng petisyon para amyendahan at linawin ang mga pamantayan ng Bloodborne Pathogens sa lugar ng trabaho ng California (Seksyon 5193.1) upang mas mahusay na maprotektahan ang mga adult na manggagawa sa pelikula tungkol sa paggamit ng condom sa mga pelikulang pang-adulto na kinunan sa California, ang California Department of Industrial Relations, Division of Occupational Safety and Health (Cal/OSHA) Standards Board ay inaasahang bumoto sa mga iminungkahing binagong regulasyon noong Huwebes nito, Pebrero 18th Pagpupulong ng Standards Board gaganapin sa 10: 00 AM in Oakland (Harris State Building Auditorium 1515 Clay Street, Oakland, CA 94612).

Ang mga pagbabago sa mga pamantayan ng Bloodborne Pathogens ng Cal/OSHA ay mag-aamyenda sa mga regulasyon na may partikular na partikular sa industriya ng pelikulang pang-adulto at paggamit ng condom sa paggawa ng pelikula sa California. Ang Dibisyon ay gumawa ng mga pagbabago sa bahagi bilang tugon sa mga reklamo sa industriya ng nasa hustong gulang na ang mga umiiral na pamantayang Bloodborne Pathogens (Title 8 Section 5193) ay hindi naaangkop sa bilyong dolyar na industriya ng California, ngunit sa halip ay naaangkop lamang sa mga doktor, nars, at mga medikal na setting. Sa nakalipas na anim na taon, nag-host ang Cal/OSHA ng anim na pagdinig ng advisory board sa buong estado sa isyu na bukas sa publiko at nagkaroon ng partisipasyon ang mga nasa magkabilang panig ng isyu ng condom sa lugar ng trabaho.

 

ANO:   Cal/OSHA Standards Board na Bumoto sa Updated Condom Regulations. Inaasahang bumoto ang Board sa pag-update ng batas sa Bloodborne Pathogens (Seksyon 5193.1) na partikular sa paggamit ng condom sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang.

WHEN:   Huwebes. ika-18 ng Pebrero—10:00am

SAAN: Auditorium ng Harris State Building 1515 Clay Street, Oakland, CA 94612

WHO:

 • Cameron Adams (Pangalan ng entablado: Cameron Bay); Joshua Rogers (pangalan ng entablado: Rod Daily); at
 • Sofia Delgado (pangalan ng entablado), na lahat ay naging HIV-positive habang nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang pang-adulto noong 2013;
 • Derrick Burts, na naging HIV-positive habang nagtatrabaho sa pang-adultong industriya ng pelikula noong 2010;
 • Vanessa Blake, (pangalan ng entablado), dating adult film performer
 • Rachel Bernard, isang dating performer na itinampok sa dokumentaryo, "Hot Girls Wanted" tungkol sa pang-adultong industriya ng pelikula
 • Whitney Engeran Cordova, Senior Director, Public Health Division ng AHF
 • Adam Cohen, Public Health Consultant, AHF

Upang maging malinaw, ang paggamit ng condom sa paggawa ng pelikulang pang-adulto sa California—isa sa dalawang estado kung saan legal na ang paggawa ng pelikulang pang-adulto—na is kinakailangan sa ilalim ng batas ng Bloodborne Pathogens ng Cal/OSHA (Titulo 8 Seksyon 5193); gayunpaman, ang pang-adultong industriya ay higit na binalewala ang mga regulasyon sa paggamit ng condom sa nakalipas na mga dekada na may kaunting mga legal o regulasyong epekto.

Bilang resulta, noong Disyembre 17 2009, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagsumite ng pormal na petisyon sa Cal/OSHA Standards Board para magpulong ng advisory committee para amyendahan ang Bloodborne Pathogens Standard (Title 8 Section 5193). Sa sulat, hiniling ng AIDS Healthcare Foundation na ang Cal/OSHA “…linawin ang mga kinakailangang proteksyon para sa mga manggagawa sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang.”

 

ANO:   POST CAL/OSHA VOTE PRESS CONFERENCE at TELECONFERENCE–              

                 para talakayin ang Cal/OSHA Vote sa PAG-UPDATE ng mga regulasyon ng Condom.

Teleconference Dial sa impormasyon: + 1.877.411.9748 code ng kalahok #7134323

WHEN:   Huwebes. ika-18 ng Pebrero—2:00pm PACIFIC TIME

SAAN: Oakland Marriott City Center, Ang California Room

1001 Broadway St • Oakland • CA • 94607

WHO:

 • Cameron Adams (Pangalan ng entablado: Cameron Bay); Joshua Rogers (pangalan ng entablado: Rod Daily); at
 • Sofia Delgado (pangalan ng entablado), na lahat ay naging HIV-positive habang nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang pang-adulto noong 2013;
 • Derrick Burts, na naging HIV-positive habang nagtatrabaho sa pang-adultong industriya ng pelikula noong 2010;
 • Vanessa Blake, dating artista ng pelikulang nasa hustong gulang
 • Rachel Bernard, isang dating performer na itinampok sa dokumentaryo, "Hot Girls Wanted" tungkol sa pang-adultong industriya ng pelikula
 • Whitney Engeran Cordova, Senior Director, Public Health Division ng AHF
 • Adam Cohen, Public Health Consultant, AHF

 

NOTA: MEDIA CREDENTIALING KINAKAILANGAN para sa 2:00pm PRESS EVENT

Gagawin din ng AHF maging live-streaming ang press conference sa Marriott sa aming YouTube channel:

http://www.youtube.com/c/aidshealth/live

 

AHF CONTACT PARA SA KREDENTIAL NG MEDIA:  Ged Kenslea, (323) 791-5526 cell

 

Mula noong unang petisyon ng AHF sa Cal/OSHA Standards Board noong 2009, hindi bababa sa anim na adult na performer ang nahawahan ng HIV habang nagtatrabaho sa pang-adultong industriya ng pelikula: Cameron Adams, Joshua Rodgers at Sofia Delgado (kanyang stage name), lahat ay nahawa noong 2013, at Derrick Burts noong 2010. Bilang karagdagan, ang Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ay naglathala lamang ng isang ulat noong Biyernes, Pebrero 5, 2016 tungkol sa mga impeksyon sa HIV na natagpuan sa dalawang hindi kilalang lalaki na gumaganap; ang isa sa mga impeksyon ay nakumpirma na isang on-set transmission na nagaganap noong huling bahagi ng 2014. Mula noong 2009, libu-libong karagdagang mga adult performer ang malamang na nahawahan ng libu-libong iba pang mga sexually transmitted disease, gaya ng chlamydia, gonorrhea, at syphilis.

“Tungkol talaga ito sa proteksyon ng manggagawa, at para saan ang Cal/OSHA Standards Board. Para sa industriya ng pang-adulto, nalalapat na ang Bloodborne Pathogens Standard; gayunpaman, ang bagong regulasyon, Seksyon 5193.1, ay nililinaw lamang ang umiiral na Pamantayan partikular para sa industriya ng pelikulang nasa hustong gulang, "sabi Michael weinstein, presidente ng AIDS Healthcare Foundation.

“Mahalaga ring tandaan na sa kabila ng mga pag-aangkin na nilalabag ng mga binagong regulasyong ito ang mga karapatan sa malayang pananalita ng mga gumaganap, parehong dininig ng pederal na hukuman at ng pederal na hukuman sa apela ang lahat ng mga argumento, at nalaman ng bawat isa na ang regulasyong ito ay, HINDI lumalabag sa mga gumaganap. o mga karapatan ng mga producer sa Unang Susog at sa katunayan, konstitusyonal,” dagdag Whitney Engeran-Cordova, senior director ng Public Health Division ng AHF.

Sinusuri ng AHF ang 10 Milyong Kliyente
AHF Mexico: Isang tawag sa komunidad kay Pope Francis para sa mga taong may HIV