AHF: Dapat Makinig ang CDC sa Mga Eksperto sa STD, Tumawag Para sa Mga Nakagawiang Pag-screen ng STD Tuwing Tatlong Buwan para sa mga Tao sa PrEP

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Ang Pambansang Koalisyon ng mga Direktor ng STD (NCSD) ay nagsulat ng isang liham sa Centers for Disease Control (CDC) na gumagawa ng isang malakas na kaso para sa mga regular na pagsusuri sa STD tuwing tatlong buwan para sa mga taong nasa PrEP.

Batay sa data na ipinakita sa 2016 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI), ang NCSD ay nangangatwiran na ang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik ay napaka-pangkaraniwan sa mga pasyente sa PrEP at ang pagtatasa ng sintomas lamang ay kadalasang hindi maaasahan.

LOS ANGELES (Marso 23, 2016) AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng HIV/AIDS, ay pinupuri ang Pambansang Koalisyon ng mga Direktor ng STD (NCSD) para sa pagtataguyod para sa mga regular na pagitan ng screening ng STD para sa mga gumagamit ng Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) sa mga kamakailang liham sa Centers for Disease Control (CDC). Sa kanilang sulat na may petsang Marso 11, tinuligsa ng NCSD ang "kakulangan ng malinaw na patnubay sa mga provider at pasyente sa inirerekomendang mga regular na pagitan ng screening ng STD para sa mga user ng PrEP." Ang medyo madalang na pagsusuri sa STD para sa mga pasyente ng PrEP, ay naninindigan sa NCSD, na nagreresulta sa "mas mababa sa pinakamainam na screening" at maaaring "payagan ang mga walang sintomas na STD na kumalat."

Habang inirerekomenda ng CDC ang STD screening tuwing anim na buwan at pagsusuri ng sintomas tuwing tatlong buwan para sa mga user ng PrEP, datos na ipinakita sa kamakailang 2016 Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI) sa Boston ay nagpapahiwatig na ang screening na mas mababa sa tatlong buwang pagitan ay nag-iiwan ng malaking bilang ng mga aktibong impeksiyon na hindi natukoy. Bagama't ang mga taong nasa monogamous serodiscordant na relasyon ay maaaring hindi nangangailangan ng madalas na pag-screen, ang karamihan sa mga gumagamit ng PrEP ay lubos na makikinabang mula sa mga binagong alituntunin mula sa CDC. Kinumpirma ng pag-aaral na ipinakita sa CROI na ang walang condom na pakikipagtalik ay lubos na karaniwan sa mga gumagamit ng PrEP, na nagreresulta sa isang sapat na pagkalat ng mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik. Batay sa umiiral na mga alituntunin sa pagsusuri ng PrEP, 34 porsiyento ng gonorrhea, 40 porsiyento ng chlamydia, at 20 porsiyento ng mga impeksyon sa syphilis ay hindi na natukoy sa loob ng anim na buwang pagitan. Ang pag-asa sa pagtatasa ng sintomas lamang sa tatlong buwang pagitan ay nabigo upang makita ang isang kahanga-hangang 77 porsiyento ng mga STD, ayon sa pag-aaral.

"Sa huling bahagi ng nakaraang taon iniulat ng CDC na ang mga rate para sa tatlong pinakakaraniwang iniulat na mga STD sa Estados Unidos ay mabilis na tumataas sa unang pagkakataon mula noong 2006," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. "Dapat isaalang-alang ng ahensya ang rekomendasyon ng NCSD na amyendahan ang mga alituntunin sa PrEP nito upang mapigil ang mapanganib na pagkalat ng mga impeksyon sa mga pasyente sa mas mataas na panganib."

Pinuna ng AHF ang CDC sa nakaraan dahil sa kawalan nito ng diin sa pag-iwas sa STD para sa mga gumagamit ng PrEP. Sa huling bahagi ng nakaraang buwan, ang CDC ay naglabas ng isang pag-aaral na naghihikayat sa mabilis na pagtaas ng paggamit ng PrEP bilang isang pangunahing diskarte sa pagpigil ng hanggang 185,000 na impeksyon sa HIV sa 2020. Ang pag-aaral hindi nabanggit ang condom, isang kritikal na paraan ng pagsugpo sa HIV at iba pang mga impeksiyon na nakukuha sa pakikipagtalik. Noong nakaraang tag-araw, sa ikatlong anibersaryo ng pag-apruba ng FDA ng Truvada para sa PrEP, ibinangon ng AHF ang mga alalahanin sa rekomendasyon ng CDC para sa 500,000 na may mataas na panganib na Amerikano na magsimula ng PrEP habang nabigong isaalang-alang. mahinang pagsunod sa pasyente sa gamot.

Pinapaalalahanan ng AHF ang mga Kabataan: Kung Mag-Netflix ka at Magpalamig, Mangyaring Magpasuri at Magpalamig, sa Bagong Kampanya sa Billboard
Magbubukas ang AHF ng Bagong East LA AHF Pharmacy na may Ribbon-cutting at Reception Miyerkules, ika-23 ng Marso