Pinuna ng AHF ang Dallas County dahil sa Underspending kay Ryan White Grant, Pagpigil sa Mahalagang Pangangalaga at Serbisyo sa HIV/AIDS

In Balita ng AHF

Noong Pebrero 29, nabigo ang Dallas County na gumastos nang sapat sa mga pondong inilaan sa Ryan White HIV/AIDS Program. Si Ryan White ang pinakamalaking provider ng pangangalaga at serbisyo para sa mga indibidwal na may HIV/AIDS sa US.

LOS ANGELES (Marso 14, 2016) AIDS Healthcare Foundation, ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng HIV/AIDS, ay pinuna ngayon ang mga opisyal ng Dallas County, Texas para sa kapansin-pansing underspending ng mga pederal na pondo na inilaan sa Ryan White CARE Act Mga programang HIV/AIDS sa County.

Unang pinahintulutan noong 1990, ang Ryan White na batas sa HIV/AIDS ay lumikha ng ilang mga programa upang tugunan ang mga pangangailangan ng iba't ibang populasyon na apektado ng HIV/AIDS sa buong US Dalawa sa mas malalaking programa sa ilalim ni Ryan White ay: Part A, na nagbibigay ng emergency na tulong sa mga lugar na ay pinaka-apektado ng HIV/AIDS, at Inisyatiba ng Minorya AIDS (MAI), na nagbibigay ng pondo upang suriin at tugunan ang hindi katimbang na epekto ng HIV/AIDS sa mga African American at iba pang minorya. Dahil ang 2015 Part A at MAI grants ay kasalukuyang nasa 11th buwan ng ikot ng pagsingil para sa Dallas County, ang parehong mga halaga ng paggasta ay inaasahang aabot sa 91.67% upang maging sa target. Sa pamamagitan ng ikalabing-isang buwang cycle ng pagsingil, ang Dallas County ay gumastos lamang ng 78.51% ng Part A na pagpopondo nito at 88.71% lamang ng MAI na pagpopondo.

“Bahagi A ay nagbibigay ng pondo ng mahalagang pagpapatuloy ng pangangalaga para sa mga pasyente ng HIV/AIDS, na nagbibigay ng mga serbisyo tulad ng pangangalaga sa kalusugan sa tahanan, pamamahala ng kaso ng medikal, at pangangalagang medikal para sa outpatient at ambulatory,” sabi Bret Camp, Direktor ng Rehiyon ng Texas para sa AHF. "Malinaw na mayroong napakalaking pangangailangan para sa pangangalagang medikal at serbisyo ng HIV/AIDS sa rehiyon ng Dallas. Gayunpaman, ang mga opisyal ng Dallas County ay gumastos lamang ng 65.13% ng 2015 Part A na pagpopondo nito na itinalaga para sa naturang outpatient na pangangalagang medikal at mga serbisyo, isang bilang na dapat ay malapit na sa 100% sa katapusan ng Pebrero. Ang mga opisyal ng county ay dapat na gumawa ng mas mahusay na pamamahala sa mga kritikal na programang ito."

“Talagang hindi maaaring ipagpatuloy ng County ng Dallas na pigilin ang mahahalagang pondong inilalaan sa mga programang ito ng Ryan White na nagliligtas-buhay habang ang pangangailangan para sa mga serbisyo ng HIV/AIDS sa Dallas—lalo na sa minorya at iba pang mga komunidad na kulang sa serbisyo—ay nananatiling hindi natutugunan," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation.

Ang AHF ay nagpahayag ng mga katulad na alalahanin tungkol sa pagpopondo ng HIV/AIDS sa Dallas County noong nakaraang taon, nang ang mga opisyal ay nabigo na aprubahan ang kanilang sariling rekomendasyon ng lupon ng pagsusuri na $1.1 milyon sa mga gawad para sa AHF sa ilalim ng Ryan White CARE Act. 7,500 mga indibidwal na apektado ng HIV/AIDS ang naiwan na walang pangangalagang medikal at paggamot bilang resulta. Ang naaangkop na pamamahala ng mga pondo ng Dallas County ay makakatulong upang mabawasan ang bilang na ito.

Zambia: Kinondena ng Lipunang Sibil ang Kakulangan ng HIV Test Kits sa buong bansa
Pinupuri ng AHF ang European Commission para sa €100M na Pagtaas sa Global Fund Contribution nito sa €470M