Pinupuri ng AHF si Congressman Hal Rogers para sa Pagsuporta sa Pagpapanatili ng 340B Drug Discount Program

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Muling tinuligsa ni House Appropriations Chairman Hal Rogers (R-KY) ang pagtatangka ng administrasyong Obama na baguhin ang 340B na programa sa pagpepresyo ng gamot sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga bayarin sa gumagamit sa mga pagbili ng droga.

Ang programa, na nagbibigay ng mga diskwento sa presyo ng gamot para sa mga tagapagbigay ng safety net tulad ng mga rural na ospital at mga espesyal na sentro ng paggamot, ay paulit-ulit na sinisiraan ng industriya ng parmasyutiko.

LOS ANGELES (Marso 1, 2016) AIDS Healthcare Foundation itinataguyod ang pahayag na ginawa ni House Appropriations Committee Chairman Hal Rogers (R-KY) na kinukundena ang panukala ng administrasyong Obama na tustusan ang programang 340B na may mga bayarin sa gumagamit. Ayon sa Health Resources and Services Administration (HRSA) Office of Pharmacy Affairs (OPA), ang programa sa pagpepresyo ng droga “…nangangailangan ang mga tagagawa ng gamot na magbigay ng mga gamot para sa outpatient sa mga karapat-dapat na organisasyon ng pangangalagang pangkalusugan/mga saklaw na entity sa makabuluhang pinababang presyo. Ang 340B Program ay nagbibigay-daan sa mga sakop na entity na maabot ang kakaunting mga mapagkukunan ng Pederal hangga't maaari, na maabot ang mas karapat-dapat na mga pasyente at nagbibigay ng mas malawak na mga serbisyo."

Ang panukalang bayad, na unang lumabas sa kahilingan sa piskal na badyet ng 2012 ni Obama, ay sumusuporta sa 0.1 porsiyentong bayad sa gumagamit sa mga doktor, ospital, at klinika na bumibili ng mga gamot sa ilalim ng 340B. Ito ay bubuo ng inaasahang $7.5 milyon upang patakbuhin ang programa ng diskwento, na idaragdag sa $17.23 milyon sa mga inilaan nang pondo. Bagama't mukhang maliit ang bayarin, hindi naman nito mapapabigat ang mga may kapansanan nang safety net provider at ang mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran. Binibigyang-diin ni Rep. Rogers ang pinansiyal na stress sa mga provider, na sinasabi na ang bayad sa gumagamit ay "magpapalubha sa kanilang mga problema sa pananalapi," at "mababawas ang pagpapatuloy ng mga rural na ospital na ito."

"Ang programang 340B ay ang buhay para sa mga non-profit na provider ng pangangalagang pangkalusugan na nakabatay sa komunidad tulad ng AHF," sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Hindi lamang ito nagpapahintulot sa amin na epektibong maglingkod sa aming lokal na komunidad, ngunit nagbibigay din ito ng mekanismo para sa AHF na magpatakbo ng mga klinikang nagliligtas-buhay sa buong mundo. Ang programa ay patuloy na sinasalakay ng industriya ng parmasyutiko at higit pang hihina sa pagpapakilala ng mga bayarin sa gumagamit."

Si Rep. Rogers ay gumawa ng mga nakaraang pahayag na bumabatikos sa mga pagtatangka na tustusan ang pamamahala ng 340B program na may mga bayarin sa user sa isang pagdinig sa March 2015.

Inilabas ng AHF ang "Wrap Up Your Love," Justin Bieber Parody Video, Pag-promote ng Condom at Safer Sex
PhRMA, sa “Act of Desperation,” Naghahabol na Harangan ang Ohio Drug Pricing Initiative mula Nob. 2016 Balota