AHF: Ang Measure B Condom Requirement ay “…Settled Law” na ngayon pagkatapos ng LA County, Porn Industry Reach Legal Settlement

In Balita ng AHF

Ang Los Angeles County Supervisors ay umabot ng pormal na kasunduan sa Vivid Entertainment, Califa Productions at iba pa sa demanda na naglalayong hadlangan ang pagpapatupad ng Panukala B, ang panukala sa balota noong 2012 na inaprubahan ng 57% ng mga botante ng Los Angeles County na nangangailangan ng mga aktor ng porno na magsuot ng condom.

LOS ANGELES (Marso 29, 2016) AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang proponent at principal funder ng Measure B, ang “County of Los Angeles Safer Sex in the Adult Film Industry Act,” na nag-aatas sa mga aktor sa pornographic na pelikula na magsuot ng condom, ay naglabas ng sumusunod na pahayag mula sa AHF President Michael weinstein tungkol sa pag-areglo ng demanda kanina laban sa LA County ng ilang producer ng industriya ng porno na naghangad na hadlangan ang pagpapatupad ng batas.

“Ang constitutionality ng condom requirement ay settled law na ngayon, which is a monumental accomplishment. Wala nang producer na makakapag-claim na kung magpe-film sila nang walang condom sa Los Angeles County na hindi nila alam na nilalabag nila ang batas. Ngayon ay kakailanganin ng County na gumawa ng isang pag-aaral sa bayad upang makabuo ng isang neutral na bayad sa kita para sa kanilang permit sa kalusugan. Bagama't binawi ang ilang partikular na probisyon ng Panukala B, tulad ng mga sorpresang inspeksyon at pagtanggi ng mga permiso sa hinaharap sa mga nakaraang lumalabag, malinaw na ang daan para sa LA County upang ganap na ipatupad ang batas."

Ang panukalang "condoms in porn" ng Los Angeles County ay ibinoto bilang batas noong Nobyembre 2012 na may napakaraming margin ng suporta ng botante (57% hanggang 43%). Noong Enero 10, 2013, si Steve Hirsch ni Vivid at ang iba pa sa industriya ay nagdemanda sa Los Angeles County upang harangan ang pagpapatupad at ilabas sa batas. Gayunpaman, sa panahon ng paglilitis, kapwa pinagtibay ng US Ninth District Court at ng US Ninth District Court of Appeals ang Panukala B, sa bawat desisyon ng korte na ang pag-aatas sa paggamit ng condom sa mga pang-adultong paggawa ng pelikula ay hindi lumalabag sa mga karapatan sa Unang Susog ng industriya. Matapos tumanggi ang industriya ng pang-adulto na ipagpatuloy ang demanda, bumoto ang Lupon ng mga Superbisor ng County ng Los Angeles na ayusin ang demanda sa isang legal na kasunduan na tinapos na ngayon.

Ang demanda, Case No. CV-13-00190 DDP (AGI), ay isinampa sa Vivid Entertainment at Califa Productions ni Steve Hirsch bilang mga lead plaintiffs, at pinangalanang County ng Los Angeles, Dr. Jonathan Fielding, Direktor ng Los Angeles County Department of Public Health at County District Attorney na si Jackie Lacey bilang mga Defendant.

Ang AHF ay Nagtatanong ng Karunungan, Etika ng App para Maghatid ng Mga Reseta para sa PrEP Nang Walang Direktang Pakikipag-ugnayan sa isang Medical Provider
Ang AHF ay Sumali sa Mga Aktibista sa Buong Mundo sa Pagpuna sa Sweden para sa Pagbawas sa 2016 Global Fund Contribution