International Women's Day 2016

In Global, Balita ng AHF

Sa taong ito, ang mga aktibidad ng AHF sa paggunita sa International Women's Day (IWD) ay magkakaibang katulad ng mga hamon na kinakaharap ng maraming kababaihan sa pag-access sa pangangalagang pangkalusugan at mga serbisyo sa HIV sa buong mundo. Noong Marso 8, ang aming mga koponan sa buong 12 bansa sa Africa, Asia, Europe at Americas ay nag-organisa ng mga kaganapan upang bigyan ng kapangyarihan ang mga kababaihan na manindigan at hilingin na kilalanin at tugunan ang kanilang mga boses at pangangailangan.

Ang mood ng mga kaganapan ay tumakbo mula sa masayahin hanggang sa seryoso. Sa Nigeria, halimbawa, isang grupo ng humigit-kumulang 20 kababaihan ang nagtipun-tipon sa isang parke para sa isang araw ng pag-uusap, mga laro at sayawan, bilang isang masayang paglilipat mula sa kanilang mga abalang iskedyul at isang paraan upang pag-usapan ang tungkol sa kalusugan at mga karapatan ng kababaihan. Sa Nepal at Peru, binisita ng mga koponan ng AHF ang mga bilangguan ng kababaihan at nag-alok ng pagsusuri sa HIV at mga serbisyong pang-edukasyon sa populasyon ng mga kababaihan na mas mahina sa HIV at TB.

Sa China, ilang babaeng positibo sa HIV mula sa Shanxi Linfen Red Ribbon School ang nagsalita tungkol sa kanilang mga karanasan sa mga estudyante sa kolehiyo sa Tsinghua University. Sa Uganda, ang mga aktibidad ay nakatuon sa mga babaeng bartender at waitress sa mga slum. Sa South Africa, hinikayat ng AHF ang mga mag-aaral sa kolehiyo ng Creative Arts upang ipahayag ang kanilang mga karanasan sa hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian sa pamamagitan ng sayaw at hip-hop.

Marami pa, kapansin-pansin at nagbibigay-inspirasyon na mga aktibidad na nakatuon sa paggunita ng IWD, na binibigyang-diin ang pangangailangan para sa internasyonal na komunidad na magdirekta ng mas maraming mapagkukunan, atensyon at pampulitikang kalooban patungo sa mga programa at patakaran na nagpapahintulot sa kababaihan at mga batang babae na protektahan ang kanilang sarili at pamahalaan ang kanilang kalusugan. Inaanyayahan ka naming tingnan ang lahat ng aming aktibidad sa IWD dito.

Magbubukas ang AHF ng Bagong East LA AHF Pharmacy na may Ribbon-cutting at Reception Miyerkules, ika-23 ng Marso
AHF: Isasaalang-alang ng Cal/OSHA ang Bagong Petisyon para Amyendahan ang Mga Regulasyon sa Kaligtasan ng Pang-adultong Manggagawa ng Pelikula sa California