Naabot ng AHF, Baton Rouge ang Kasunduan Tungkol sa Pagtatalo sa Pagpopondo ng AIDS

In Balita ng AHF

Ang legal na pag-aayos ay nagpapanatili ng pagpopondo para sa iba pang mga organisasyon ng HIV/AIDS na hindi nagbabago at nagtatatag na ang AHF—na nangangalaga sa mahigit 1,500 pasyente ng HIV/AIDS sa dalawang klinika sa lugar ng Baton Rouge nito—ay maaari at dapat tumanggap ng pondo para sa pangangalaga sa outpatient.

Unang niraranggo ang Baton Rouge sa bansa para sa tinatayang mga rate ng kaso ng HIV at AIDS bawat 100,000 tao, ayon sa CDC. 

BATON ROUGE (Abril 19, 2016) AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay nagkaroon ng kasunduan sa City-Parish of Baton Rouge, Louisiana upang ayusin ang isang demanda kung saan inangkin ng AHF ang Baton Rouge nang labag sa batas at arbitraryong diskriminasyon sa pagbibigay ng mga kontrata para sa ilang serbisyo ng AIDS. Matapos simulan ng AHF ang demanda noong Marso 23rd, sinuspinde ng City-Parish of Baton Rouge ang pamamahagi ng LAHAT pederal Ryan White CARE Act pagpopondo sa mga organisasyon sa lugar ng Baton Rouge, isang aksyon na nagdulot ng galit sa komunidad ng HIV/AIDS. Ang mga kasangkot na partido ay sumang-ayon na ngayon sa isang mutually beneficial resolution ng demanda.

Naabot nang mas maaga ngayong araw, ang kasunduan sa pag-areglo ay nagtatatag na ang AHF—na nangangalaga sa mahigit 1,500 pasyente ng HIV/AIDS sa dalawang sentro ng pangangalagang pangkalusugan nito sa Baton Rouge—ay isang kwalipikadong tagapagbigay ng medikal na maaari at dapat tumanggap ng pagpopondo ni Ryan White para sa pangangalaga sa outpatient nito. Ang mga halaga ng pondo na natanggap ng ibang mga organisasyon ng HIV/AIDS ay nananatiling hindi nagbabago.

"Ikinagagalak kong ipahayag na naabot namin ang isang kasunduan sa pag-aayos sa Baton Rouge. Bilang organisasyong nangangalaga sa pinakamalaking bilang ng mga pasyente ng HIV/AIDS sa lungsod, ang layunin namin sa pagkilos na ito ay kilalanin bilang pangunahing tagapagbigay ng pangangalaga at natupad iyon—kailanman ay hindi namin intensyon na pigilan ang pagpopondo mula sa iba pang grupo ng HIV/AIDS ,” sabi Michael weinstein, Presidente ng AIDS Healthcare Foundation. “Ang settlement na ito ay nagbibigay ng mutually beneficial resolution, isang katulad ng kung ano ang una naming hinangad noong una kaming lumapit sa mga opisyal ng Baton Rouge. Para sa isang medyo maliit na lungsod, ang Baton Rouge ay patuloy na mayroong napakalaking hindi natutugunan na pangangailangan para sa pangangalaga at mga serbisyo ng HIV/AIDS. Kami ay sabik na ngayon na makabalik sa kung ano ang aming pinakamahusay na ginagawa: magbigay ng pangangalagang medikal at mga serbisyo sa mga taong may HIV o AIDS anuman ang kanilang kakayahang magbayad.

Ayon sa CDC's 2014 HIV Surveillance Report, niraranggo ang Baton Rouge una sa bansa para sa tinatayang mga rate ng kaso ng HIV at AIDS bawat 100,000 tao.

Nagbubukas sa Eswatini ang Mountaintop Clinic na naglilingkod sa mga Manggagawa ng Timber
Naghahanap ang AHF ng Mga Kasosyo na Ipamahagi ang Standalone na Bersyon ng Tenofovir (TAF); Mga File na Inamyenda ang Pederal na Reklamo Laban sa Gilead Tungkol sa Pinagtatalunang Patent ng Gamot sa AIDS