Ipinapaliwanag ng AHF ang Inisyatiba ng Integridad ng Kapitbahayan

In Pagtatanggol, Balita ng AHF

Ang AIDS Healthcare Foundation ay tumutugon sa mga may mga katanungan tungkol sa pakikilahok ng organisasyon ng AIDS sa 'mega' development ballot measure.

LOS ANGELES (Abril 8, 2016) Sa isang bagong patalastas sa editoryal na lumalabas sa Abril 8-14 na isyu ng Lingguhan, AIDS Healthcare Foundation (AHF) ang desisyon nito na pangunahan ang Neighborhood Integrity Initiative, isang iminungkahing panukala na lalabas sa balota ng Marso 2017. Ang panukalang-batas ay naglalayong ihinto ang runaway residential development sa Los Angeles at bawasan ang tendensya ng mga opisyal ng lungsod na iwasan ang Pangkalahatang Plano ng lungsod na i-rubber stamp ang mga malalaking development na nabigong matugunan ang mahusay na dokumentado nitong kakulangan sa abot-kayang pabahay. Ang pahayag ay bilang tugon sa kamakailang nai-publish na mga artikulo na nagtatanong sa AHF sa paggamit ng mga mapagkukunan nito upang matugunan ang mga lokal na isyu tungkol sa pag-unlad, pabahay, at pagpaplano ng lungsod. Sa isang liham sa editor, isang mambabasa ng LA Times ang nagtanong: “Anong posibleng pinsala ang maidudulot ng pagtatayo ng mga tirahan na ito sa mga pasyente ng AIDS?”

Sa ad nito, tumugon ang AHF:

“Sa puso nito, ang AIDS Healthcare Foundation (AHF) ay isang organisasyon ng hustisyang panlipunan. Sa nakalipas na tatlong dekada, ang ating laban ay nakasentro sa mga pagkakaiba sa kalusugan ng mga taong may AIDS at iba pang mga nakakahawang sakit. Sa kabuuan ng labanang ito, ang AHF ay humarap sa maraming kaugnay na isyu kabilang ang rasismo, hindi pagkakapantay-pantay ng kasarian, mga patakaran sa imigrasyon at iba't ibang uri ng mantsa. […] Sinasaklaw ng holistic na kalusugan ang kabuuan ng kung ano ang kinakailangan upang mapanatiling malusog ang isang tao. Ang pagprotekta sa kalusugan ng publiko sa isang malawak na konteksto ay nagsasangkot ng pagtanggap sa buong sangkatauhan ng isang tao."

Nagbibigay ang AHF ng mga halimbawa kung paano negatibong nakakaapekto ang gentrification sa buhay ng mga pasyente at kawani ng AHF:

"Ang aming mga kawani at kliyente ay naghihirap dahil sa mga pagbabagong nagaganap sa Los Angeles. Parami nang parami sa ating mga pasyente ang walang tirahan. Hindi kayang tumira ang aming mga tauhan malapit sa kanilang pinagtatrabahuan at maupo sa masikip na trapiko nang maraming oras araw-araw. […] Lahat ng mga pribilehiyo ay napupunta sa mayayaman sa kapinsalaan ng mga mahihirap at nasa gitnang kita. Ang abot-kayang pabahay ay giniba para bigyang-daan ang mga luxury tower. Ang mga matatag at magkakaibang komunidad ay inililikas ng mga mamahaling condo, mga naka-istilong tindahan at mamahaling restaurant at bar. Hindi ito pag-unlad—ito ay displacement.”

Bilang isang pandaigdigang organisasyong pangkalusugan ng publiko na may pandaigdigang punong-tanggapan sa Los Angeles mula noong 1987, ang AHF ay may tungkulin—sa lokal at sa buong mundo—na tugunan ang buong saklaw ng mga pangangailangan sa kalusugan at kalidad ng buhay ng mga pasyente nito. Bilang karagdagan sa krimen at karahasan, ang kapaligiran sa pabahay ay itinuturing na isang pangunahing kadahilanan sa nakakaapekto sa kalusugan ng tao, lalo na para sa mga komunidad na mababa ang kita at/o etnikong minorya. Ayon sa ulat mula sa Mga Oportunidad sa Pabahay para sa mga Taong May AIDS (HOPWA), "ipinakita ng pananaliksik at pagsasanay na ang ligtas, matatag na pabahay ay nagbibigay ng mahalagang pundasyon para sa matagumpay na pamamahala ng HIV at iba pang mga malalang sakit." Ang ulat ay nagsasaad din na kalahati ng mga Amerikano na nabubuhay na may HIV ay makakaranas ng kawalan ng tirahan o kawalang-tatag sa pabahay sa isang punto pagkatapos ng kanilang diagnosis.

Sa pamamagitan ng pagpasa ng Neighborhood Integrity Initiative, hinahangad ng AHF na pigilan ang mga hindi kailangan at sobrang laki ng mga pagpapaunlad ng tirahan na nagpapatalsik sa mga residenteng mababa at katamtaman ang kita at naglalagay sa panganib sa mga residenteng kulang sa serbisyong HIV-positive ng LA.

Binubuo ng AHF ang bulto ng kita nito sa pamamagitan ng pambansang network ng parmasya, ukay-ukay, at mga sentro ng pangangalagang pangkalusugan at hindi umaasa sa mga kontribusyon ng indibidwal o grupo para sa $1.3 bilyon nitong badyet sa pagpapatakbo. Bilang resulta, binibigyang kapangyarihan ang AHF na ituloy ang magkakaibang hanay ng mga hakbangin sa pagtataguyod upang makinabang ang mga kliyente nito at lipunan sa pangkalahatan. Mula sa mga pagsisikap nito sa frontline na patayin ang Ebola sa West Africa hanggang sa pangunahing kampanya nito na alisin ang simbolo ng Confederate mula sa watawat ng estado ng Mississippi, ang Neighborhood Integrity Initiative ay sumasali sa isang serye ng matitinding isyung panlipunan kung saan nanindigan ang AHF—o nanguna sa paninindigan para sa pagbabago.

Sinusuportahan ng AHF ang Miami LGBTQ Community sa 8th Annual Miami Beach Gay Pride Parade
Nepal: Empowerment Through Photography