Ginagawa ng Nigeria na Naa-access ng Lahat ang AIDS Anti-Discrimination Law!

In Nigerya ng AHF

Bilang bahagi ng makabagong diskarte ng AHF sa pagtugon sa HIV/AIDS, AHF Nigeria, sa isang dinamikong pakikipagsosyo sa pederal na pamahalaan ng Nigeria at UNAIDS, bumuo ng isang pinasimpleng format ng orihinal na batas laban sa diskriminasyon sa HIV/AIDS, na ipinasa noong 2014. Ang batas ay nagresulta mula sa siyam na taon ng walang humpay na pagtataguyod para sa batas na nagpoprotekta sa mga karapatan at dignidad ng mga taong may HIV/AIDS (PLHIV).  

Ang mga bersyon ay inilabas noong Marso 30 upang mapadali ang pag-unawa sa batas, na available bilang isang buod na bersyon na walang legal na jargon at isang may larawang bersyon ng pictorial para sa mga taong hindi marunong bumasa at sumulat. Ito ay isang mahalagang sandali sa Nigeria, dahil walang batas na dati nang pinasimple upang mapataas ang pag-unawa at pagiging naa-access.

Sa pamamagitan ng pagpapasimple sa batas laban sa diskriminasyon sa HIV/AIDS, umaasa ang AHF na isulong ang paggamit at pagpapatupad ng mga serbisyo ng HIV/AIDS at bigyan ng kapangyarihan ang komunidad ng PLHIV na tumayo sa stigma at diskriminasyon.

Araw-araw na Balita: Ipinagdiriwang ng AHF ang 15 Taon ng Pagliligtas ng Buhay sa South Africa
Protesta ng DC World Bank: Ang $2.86/araw ay Hindi Middle Income! Ang hindi angkop na mga pagtatalaga ng MIC ay naghihigpit sa pag-access sa mga gamot na nagliligtas ng buhay