Tinatanong ng AHF ang Claim ng UNAIDS na 17 Milyon sa Paggamot sa AIDS

In Global, Balita ng AHF

Sa liham kay UNAIDS Executive Director Michel Sidibé, ang AIDS Healthcare Foundation ay nagpahayag ng pagkabahala tungkol sa bisa ng UNAIDS na claim ng "17 milyong tao sa paggamot sa antiretroviral" sa pagtatapos ng 2015, na nagtatanong kung mga numero ng paggamot ay batay sa aktwal pasyente mga talaan o sa mga pagtatantya at pagmomodelo.

LOS ANGELES (Hunyo 23, 2016) AIDS Healthcare Foundation (AHF), ang pinakamalaking pandaigdigang organisasyon ng AIDS, ay humiling ng paglilinaw mula sa UNAIDS Executive Director Michel Sidibé sa isang kamakailang anunsyo ng kanyang organisasyon na nagdedeklara na 17 milyong indibidwal sa buong mundo ang nasa antiretroviral na paggamot sa pagtatapos ng 2015. Ang UNAIDS anunsyo—na sumasalamin sa karagdagang dalawang milyong indibidwal sa paggamot kaysa sa nakaraang taon—ay dumating bago ang High Level Meeting ng UN sa AIDS, na ginanap sa New York noong unang linggo ng Hunyo.

Bilang tugon sa anunsyo, nagpadala ang AHF ng a sulat kay G. Sidibé na nagpapahayag ng pag-aalala tungkol sa katumpakan ng mga numero ng paggamot. Noong Hunyo 21st sulat, AHF President Michael weinstein sumulat, "Habang ang mga numero ay medyo kahanga-hanga, nababahala kami sa bisa ng ulat.”

Tinanong din ng AHF si Mr. Sidibé kung ang mga numero ng paggamot na iniulat ay batay sa aktwal na mga rekord ng pasyente o sa mga pagtatantya, pagmomodelo at extrapolation—mga numero na hindi gaanong maaasahan.

Basahin ang buong sulat ni AHF sa ibaba:

Mahal na Ginoong Sidibé,

Ayon sa iyong Fact Sheet noong 2016, 17 milyong tao ang nag-a-access ng antiretroviral na paggamot noong Disyembre 2015. Bagama't medyo kahanga-hanga ang mga numero, nag-aalala kami sa bisa ng ulat.

Ang AIDS Healthcare Foundation ay kasalukuyang nagbibigay at direktang sumusuporta sa mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan at antiretroviral na paggamot sa mga taong may HIV sa 335 na mga site ng pangangalaga sa 36 na bansa. Kami ang unang non-government HIV organization na nagsimulang magbigay ng mga serbisyo ng ART sa South Africa noong 2001.

Dahil dito, alam namin kung gaano kahirap para sa mga site at klinika na garantiya na ang isang tao na nagsimula ng paggamot ay hindi lamang nagsisimula ng paggamot ngunit nananatili sa paggamot. Alam din namin kung gaano kahirap para sa isang site na subaybayan ang kasalukuyang katayuan ng mga pasyente na bumaba sa radar dahil sa pagkamatay, paglipat o kawalan ng pangako na manatili sa paggamot.

Para sa kadahilanang ito at dahil namuhunan kami sa mga mapagkukunan ng tao at kagamitan upang subaybayan ang aming mga site ng pangangalaga sa AIDS sa lingguhang batayan, pati na rin ang pagsubaybay sa paglaki nito at pagbawas sa mga nawala sa follow-up, ang anunsyo ng UNAIDS sa 17 milyon sa ART, ay nagtaas alalahanin.

Sa naiulat na numero, nais naming linawin ang sumusunod…

1) Ang 17 milyong tao ba sa paggamot sa antiretroviral ay batay sa mga rekord ng pasyente o batay sa mga pagtatantya at pagmomodelo?

2) Kung ang 17 milyon sa ART ay batay sa mga ulat mula sa mga bansa, na-verify ba ng UNAIDS kung ang mga ulat ng bansang ito ay hindi pinagsama-samang mga numero?

3) Anong mekanismo ang umiiral sa antas ng bansa upang matiyak na walang dobleng pagbibilang ng mga pasyente sa antiretroviral therapy? (ibig sabihin, ang mga pasyente na orihinal na nakarehistro sa ART sa isang site at ngayon ay dumadalo sa isa pang site)

4) Ang dami ba sa bawat bansa ng mga tao sa ART ay kumpara sa mga pagbili ng antiretroviral?

Bilang karagdagan sa mga sagot sa mga tanong sa itaas, maaari bang ibahagi sa amin ng UNAIDS ang impormasyon at data ng mga tao sa ART sa bawat bansa?

Pinahahalagahan namin ang anumang impormasyon na maaari mong ibigay.

Michael weinstein

Presidente, AIDS Healthcare Foundation

AHF: Pangunahing Gamot sa Syphilis sa Kaunting Supply Sa kabila ng Pagtaas ng mga Impeksyon
Nagho-host ang AHF Europe ng mabilis na konsultasyon sa pagsusuri sa HIV sa Tallinn