'Oo sa Prop. 60' Naghahabol sa Mga Pornograpo Dahil sa Kasinungalingan sa Impormasyon ng Botante

In Balita ng AHF

Ang legal na aksyon na inihain ngayon sa Sacramento County Superior Court ay humihingi ng Writ of Mandate laban sa mga kalaban ng Proposisyon 60, ang California Safer Sex in the Adult Film Industry Act para sa pagsusumite ng maraming mali at/o mapanlinlang na mga pahayag para sa pag-print sa opisyal na Gabay sa Botante ng California.

Ang pagtatasa ng State Legislative Analyst's Office (LAO) sa panukalang-batas sa balota ay naglalantad ng mali at mapanlinlang na mga pahayag ng mga kalaban sa mga argumentong isinumite laban sa Prop. 60, isang panukala sa balota sa Nobyembre na nilalayon upang palakasin at linawin ang mga batas na nangangailangan ng paggamit ng condom ng mga adult na gumaganap ng pelikula.

LOS ANGELES (Hulyo 28, 2016) Derrick Burts, isang miyembro ng grupo, For Adult Industry Responsibility (FAIR), at 'Yes on Prop 60,' ang mga tagapagtaguyod ng isang panukala sa balota ng estado upang linawin at palakasin ang mga umiiral na batas na nangangailangan ng paggamit ng condom ng mga adult film performer na nagtatrabaho sa California, naghain ng Petition for Writ of Mandate sa Sacramento County Superior Court ngayon (Case # 34-2016-80002404) laban sa ilang indibidwal na nagtatrabaho sa industriya ng porn, sa pagsisikap na harangan ang kanilang mga maling pahayag tungkol sa Proposisyon 60 , ang California Safer Sex in the Adult Film Industry Act, mula sa paglitaw sa opisyal na Gabay sa Botante.

Ang legal na paghahain ngayong araw ng abogadong si Bradley Hertz ng The Sutton Law Firm ay nagsasaad ng ilang paglabag sa California Elections Code patungkol sa mali at/o mapanlinlang na mga pahayag na ginawa ng mga kalaban ng Proposisyon 60. Ang petisyon ay nagsasaad na ang mga kalaban ng panukala ay gumawa ng mga pahayag mula sa “… tahasang mga kasinungalingan tungkol sa Proposisyon 60, hanggang sa maling pag-asa sa pinalitan na mga natuklasan sa pananalapi ng Legislative Analyst, hanggang sa pag-obfuscate ng probisyon ng 'pribadong abugado heneral', at maging sa hindi tumpak na pagbibigay ng pangalan sa isang organisasyon na sumasalungat sa panukala,” sa pormal na wika na kanilang isinumite para sa:

• Buod ng Panukala sa Balota Laban sa Proposisyon 60,
• Argumento sa Balota Laban sa Proposisyon 60, at
• Pagtatalo sa Argumento sa Balota na Pabor sa Proposisyon 60.

“Ang Gabay sa Botante ng California ay isang opisyal na dokumento ng estado na inaasahan ng milyun-milyong botante ng California para sa tumpak na impormasyon tungkol sa mga panukala sa balota. Dahil dito, tungkulin ng mga opisyal ng estado na tiyakin na ang mga materyales na ibinigay ng parehong mga tagasuporta at mga kalaban ng mga panukala sa balota ay totoo, patas at tumpak,” sabi ni Rick Taylor, Oo sa nangungunang consultant ng kampanya ng Prop 60. “Ang pinag-uusapang wika na isinumite sa Kalihim ng Estado ng industriya ng pelikulang pang-adulto at ng Free Speech Coalition ay maling kumakatawan sa ilang mahahalagang bahagi ng Proposisyon 60—na posibleng magastos ang estado ng “sampu-sampung milyon sa kita ng estado at lokal na buwis,” at na ito ay magpapahintulot sa bawat taga-California na kasuhan ang sinumang adultong artista ng pelikula at makuha at ilantad ang kanilang tunay na pagkakakilanlan at personal na impormasyon. Kapansin-pansin, ang wikang isinumite ng mga kalaban sa kanilang tatlong argumento ng oposisyon tungkol sa Proposisyon 60 ay hindi kailanman binanggit ni minsan ang salitang 'condom'.”

Ang pinaka-up-to-date na pagsusuri ng Opisina ng Legislative Analyst (LAO).1 ng Proposisyon 60 ay malinaw na naglalantad ng mali at mapanlinlang na mga pahayag ng mga kalaban.
“Bilang karagdagan sa mga producer ng pelikulang nasa hustong gulang, ang [Proposisyon 60] ay ginagawang potensyal na mananagot ang mga distributor ng pelikula at mga ahente ng talento sa mga nasa hustong gulang para sa mga paglabag sa kalusugan at kaligtasan sa lugar ng trabaho na inilagay sa batas ng panukalang ito."

“Ibinibigay ng [Proposisyon 60] na ang mga parusa nito ay hindi ilalapat sa mga adult na gumaganap ng pelikula o empleyado, hangga't ang mga indibidwal na iyon ay walang pinansyal na interes sa isang pelikula at hindi mga producer ng pelikula."

“…Malamang na mababawasan ng [Proposisyon 60] ang mga kita ng estado at lokal na buwis ng ilang milyong dolyar bawat taon.”

“Ang patuloy na gastos ng pamahalaan ng estado sa pagpapatupad ng batas na ito ay maaaring lumampas sa $1 milyon taun-taon. Karamihan sa mga gastos ay sasakupin ng mga bagong bayarin sa mga producer ng pelikulang nasa hustong gulang.”

Pansinin ng mga tagapagtaguyod ng FAIR4CA na ang paunang at kamakailang botohan sa buong estado ay nagmumungkahi ng higit sa 70% ng mga botante ay sumasang-ayon sa panukala sa balota—kahit na higit pa sa 57% ng mga botante2 na pumasa sa Panukala B, isang katulad na panukala sa County ng Los Angeles noong 2012.

 

1Ginawa ang pananaliksik: ang epekto sa pananalapi sa lahat ng iminungkahing panukala sa balota ng California
2Ang Panukala B ay ipinasa noong Nobyembre 2012 na may 1,617,866 boto na pabor (57%) vs.1,222,681 boto laban sa (43%)

Mina Meyer, Co-Founder ng AIDS Hospice Committee at AIDS Hospice Foundation at Longtime LGBT Advocate, Pumanaw sa edad na 76
Sinusuportahan ng AHF ang San Diego LGBT Community sa Pride Festival