Panukalang Balota sa Presyo ng Gamot sa Ohio: Pinatunayan ng Kalihim ng Estado na Husted ang 10-araw na Petisyon ng Mga Tagasuporta; Muling nagsumite ng Iminungkahing Batas sa General Assembly

In Balita ng AHF

Sa kasong dinala ng PhRMA na naghangad na pawalang-bisa ang mga lagda ng botante sa Ohio Drug Price Relief Act, ang Korte Suprema ng Ohio ay naglabas ng desisyon noong Agosto 15th nag-uutos sa mga tagapagtaguyod ng panukala na mangolekta ng karagdagang 5,044 na lagda ng botante bilang suporta sa panukala sa loob ng sampung araw bago ang Agosto 25th.

Ngayon, pinatunayan ni Secretary Husted ang 10-araw na petisyon, na nagsusulat, "Ang Petisyon na inihain ng Komite sa tanggapang ito noong Agosto 25, 2016 alinsunod sa desisyon ng Korte ay naglalaman ng kabuuang 12,476 na wastong lagda sa ngalan ng pinasimulang batas." Ipinasa din ni Kalihim Husted ang batas sa General Assembly.

COLUMBUS, OH (Setyembre 6, 2016) Pagkatapos ng ilang pagtatangka sa nakalipas na taon na hadlangan ang isang panukala sa balota na kilala bilang Ohio Drug Price Relief Act na makapasok sa balota at mailagay sa harap ng mga botante, Ohio Secretary of State Jon Husted ngayon ay pinatunayan ang isang 10-araw na petisyon na isinumite ng mga tagapagtaguyod ng panukalang-batas na nagpapatunay ng karagdagang 12,476 na wastong lagda ng botante sa ngalan ng panukala. Muling isinumite ni Kalihim Husted ang wika ng iminungkahing batas sa Ohio General Assembly para sa pagsusuri at pagsasaalang-alang nito.

Noong Agosto 15th, ang Korte Suprema ng Ohio ay naglabas ng desisyon sa isang kaso na dinala ng PhRMA na naghangad na pawalang-bisa ang mga lagda ng botante sa Ohio Drug Price Relief Act, isang panukala sa balota na magpapababa ng mga presyo ng gamot para sa mga programa ng estado sa Ohio. Sa desisyong iyon, inutusan ng Korte ang mga tagapagtaguyod ng panukala na mangolekta ng karagdagang 5,044 na lagda ng botante bilang pagsuporta sa panukala sa loob ng sampung araw bago ang Agosto 25th.

Mas maaga ngayong araw, pinatunayan ni Secretary Husted ang 10-araw na petisyon, at sa isang sulat na ipinadala kay Donald J. McTigue, Esq., ang abogadong kumakatawan sa mga tagapagtaguyod ng panukala sa balota, ay sumulat, “Ang Petisyon na inihain ng Komite sa tanggapang ito noong Agosto 25, 2016 alinsunod sa desisyon ng Korte ay naglalaman ng kabuuang 12,476 wastong lagda sa ngalan ng pinasimulang batas. Ang mga kinakailangan ng Korte Suprema ng Ohio ay nasiyahan sa gayon.”

Si Secretary Husted din noon muling isinumite ang iminungkahing batas sa General Assembly. Kung mabibigo ang Asembleya na kumilos sa panukala, maaaring mangolekta ang mga tagapagtaguyod ng karagdagang 91,677 wastong lagda ng botante upang mailagay ang inisyatiba sa balota, na inaasahan ng mga tagasuporta na makuha sa balota ng Nobyembre 2017.

"Kami ay nagtitiwala na kami ay may higit sa sapat na karagdagang mga lagda sa sampung araw na petisyon upang matugunan ang mga kinakailangan na itinakda ng Korte Suprema ng Ohio at kami ay nalulugod na ang Kalihim ng Estado ay agad na nagsagawa ng mga tagubilin ng Korte Suprema," sabi ng Don McTigue, abogado sa batas sa kumpanyang McTigue & Colombo.

“Ang panukalang ito sa balota ay magpipilit sa mga opisyal ng Ohio na hindi na magbayad para sa mga gamot para sa mga programa ng estado kaysa sa binabayaran ng Department of Veterans Affairs,” sabi ng Tracy Jones, Midwest Regional Director at National Director of Advocacy Campaigns at isang tagapagtaguyod ng Drug Price Relief Act. "Ang General Assembly ay mayroon na ngayong wika ng panukala para sa pagsasaalang-alang nito, ang susunod na hakbang sa proseso ng pagdadala ng mahalagang isyu na ito sa mga botante sa susunod na taon, sakaling mabigo ang Assembly na kumilos dito."

Ang Ohio Drug Price Relief Act ay amyendahan ang batas ng Ohio para hilingin sa mga programa ng estado na magbayad ng pareho o mas mababa para sa mga inireresetang gamot gaya ng US Department of Veterans Affairs[1]. Nilalayon ng mga backer na lumabas ang inisyatiba sa balota ng halalan sa pampanguluhan ng Ohio noong Nobyembre 2016, ngunit naniniwala ang mga obstructionist—at mga tagasuporta, ilegal—na mga galaw ng Kalihim ng Estado Husted ang nagpilit sa mga tagapagtaguyod ng panukala sa balota na tunguhin sa halip ang balota sa Ohio noong Nobyembre 2017.

[1] Ang pagpepresyo ng VA ay karaniwang pinaniniwalaan na 20% hanggang 24% na mas mababa kaysa sa halos anumang programa ng gobyerno.

 

Sinasabi ng World Health Organization na Tumataas ang Gonorrhea na Lumalaban sa Droga
Ang AHF ay Nangangailangan ng Higit na Transparency sa UNAIDS HIV Treatment estimations