Lungsod ng Hanoi at isang Bagong Programang "Pagsusuri sa HIV na nakabatay sa Komunidad".

In Global, Byetnam ng AHF

Sinimulan ng AHF Vietnam at ng Vietnam's Institute for Social Development Studies (ISDS) ang isang programang “Pagsusuri sa HIV na nakabatay sa komunidad” sa Lungsod ng Hanoi.

 

Sa Septyembre 23rd, nagawa ng dalawang organisasyon na ipagdiwang ang seremonya ng pagbubukas ng programang ito, kung saan ang mga nasa mataas na panganib na magkaroon ng HIV sa komunidad ng Hanoi. Ang ISDS ay isang non-government na organisasyon na nagbibigay ng mga serbisyo sa kalusugang sekswal, adbokasiya sa lipunan, at edukasyon at pagsasanay sa komunidad. Sa partnership na ito, ang AHF Vietnam ay magbibigay ng teknikal na suporta at pagpopondo para sa HIV testing at counseling sa maraming nasa panganib na tao, na magpapatibay sa isang produktibong partnership sa pagitan ng mga lokal na organisasyon at AIDS Healthcare Foundation.

 

Ang AHF Vietnam ay nakatuon sa pag-abot sa mga lugar ng bansa na nangangailangan ng pagsusuri at paggamot sa HIV, ngunit may kaunting access sa mga health center at klinika. Mula noong 2007, ang AHF ay nakipagsosyo sa pangangasiwa ng kalusugan ng Vietnam upang magdala ng pagsubok, edukasyon, pagsasanay, paggamot, tulong pinansyal, at suporta sa mga klinika at programa sa sekswal na kalusugan sa buong Vietnam. Itong Community-based HIV testing ay isa pang halimbawa ng tagumpay na dulot ng mga partnership na ito.

Tumugon ang AHF sa mga Pangangailangan sa Medikal na Haitian Kasunod ng Hurricane Matthew
99% ng mga Pasyente ng AHF Guatemala ay Sumusunod sa Plano ng Paggamot